Інформаційний запит

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Ольга Миколаївна Корж людина в правовому статусі Людина, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Ольга Миколаївна Корж людина в правовому статусі Людина

Ольга Миколаївна Корж

Кабінет Міністрів України
вул. Грушевського, 12/2
м. Київ, 01008

Вих. № КМ/2005/2024
від 20.05.2024 р.

Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання
її правосуб'єктності. (стаття 16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права)
Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду;
це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку
інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно,
письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи
іншими способами на свій вибір. (стаття 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права)

Інформаційний запит

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. (ст. 21 Конституції України)
Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. (ст. 23 Конституції України)
Статтею 34-ю Конституції України, гарантовано право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, та право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Враховуючи ст.ст. 1, 3, 8, 21, 23, 34, Конституції України та Конвенцію Ради Європи «Про доступ до офіційних документів», в статті 2-й якої зазначено, що «Кожна Сторона гарантує право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів»,
зобов’язую надати достовірну інформацію з наступного питання:

Надати фотокопію оригіналу тексту розпорядчого акту (постанови Кабінету Міністрів України) про утворення відповідно до статті 116 п. 9-1 Конституції України та Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (ст. 1 Закону) центрального органу виконавчої влади з назвою «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Повідомити про отримання інформаційного запиту.
Надати відповідь з обов’язковим посиланням на зміст питання, належним порядком оформлену та завірену відповідальною особою, з зазначенням посади відповідальної особи і повною розшифровкою прізвища ім’я по батькові.
Якщо ви не володієте запитуваною інформацією в цілому або в якійсь частині запиту, то переадресуйте запит до належного розпорядника інформації.

Категорично забороняю застосовувати до Ольги Миколаївни Корж презумпції та фікції.
Категорично забороняю збирати, зберігати, поновлювати, використовувати, поширювати, передавати третім особам відомості про Ольгу Миколаївну Корж, а також дані ПЕРСОНИ (фікції), створеної на моє Родове ім’я, включаючи транскордонну передачу.

Зобов’язую, з теперішнього часу і в майбутньому, звертатися до автора так і тільки так: Ольга Миколаївна Корж.

З повагою
Ольга Миколаївна Корж

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

צ ̦. 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]