Інформаційний запит про CSV

Роговський Андрій

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

21.06.2021 р. — ДП «Судові інформаційні системи» було отримано запит на надання публічної інформації №5/25/06/21.
07.07.2021 р. — ДП «Судові інформаційні системи» було надано відповідь листом № 2859/6/14-40-21 щодо застосування часткового обмеження у доступі до запитуваної інформації владним суб»єктом — розпорядником публічної інформації.
26.07.2021 р. — зареєстровано направлене звернення до Офісу Президента Украіни
19.01.2022 р. - надіслано ДСА України відповідь на звернення від. 10.01.2021 р. за Вих. # Р1916,-Н-БП2470-Н-135/22 про відмову у задоволенні запиту.
Відповідно до п. 5 Постанови КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» для забезпечення оприлюднення та регулярного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних розпорядник інформації може здійснювати завантаження наборів даних, які не включені до переліку, якщо інше не передбачено Законом України “Про доступ до публічної інформації”, у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх запитування; за результатами опитування громадської думки; антикорупційного ефекту та/або економічного ефекту від оприлюднення наборів даних; наявності інших обставин).
Для розміщення паспорта та структури набору даних використовуються формат CSV (п. 8 Постанови).
Під час створення нових наборів даних забезпечується використання відкритих форматів даних (формати з позначкою “*” в таблиці) та структурованих даних (формат CSV) (п.9 Постанови).
Реєстр оприлюднених наборів даних розміщується в одному з таких відкритих машиночитаних форматів з метою повторного використання:CVS (п.20 Постанови).
Згідно розділу 5 Статуту ДП "Інформаційні судові системи" Підприємство створено з метою:
надання послуг з технічного, технологічного забезпечення створення та
супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем
(електронних баз даних), у тому числі, державних реєстрів, що створюються
відповідно до законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України, наказів Уповноваженого органу управління;

організації доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих
систем державних реєстрів;

організації збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих
системах державних реєстрів;

надання послуг з інформаційно-технічного забезпечення судів;

задоволення потреб органів досудового розслідування, судових органів,
інших державних органів, а також юридичних та фізичних осіб у забезпеченні
їх належною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою, орієнтованою на
максимальне використання досягнень науки та техніки;

підвищення ефективності здійснюваної діяльності, взаємовигідного
співробітництва, забезпечення економічних, суспільно-корисних потреб та
інтересів юридичних і фізичних осіб;

забезпечення діяльності органів судової влади, у тому числі в умовах
особливого періоду;

отримання прибутку від здійснюваної діяльності.

Відповідно до абз.9 п. 48 Розділу «Права та обов»язки Підприємства» Статутту ДП «Судові інформаційні системи» затвердженого Наказом Державної судової адміністрації України 26.11.2019 № 1142 Пдприємство зобов»язане надавати Уповноваженому органу управління інформацію щодо діяльності Підприємства. ГО "УНКД" має технічні можливості для викопіювання Бази даних та готове у разі розгляду звернення надати свого уповноваженого представника для розгляду такого звернення у приміщенні держателя публічноі інформаціі.

В зв'язку з вищенаведеним
прошу:
зобов»язати посадових осіб ДП «Судові інформаційні системи» надати запитувану інформацію по 1 питанню листа №5/25/06/21 від 21.06.2021 р. - дані бази даних Реєстру які складають 6490,25 Гб у вигляді структурованого набору у форматі CVS;
надати копіі наказів (саме по ДП "Інформаційні судові системи" як Виконавця та складовоі діяльності апаратів судів) про встановлення обмеження та заборон у доступі до публічноі інформаціі - бази данних Реєстру, інформаціі яка є знеособленою виконавцями авторського програмного продукту.
Наголошуємо, що відповідно до частини 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

З повагою,

Роговський Андрій

Державна Судова Адміністрація України , Державна судова адміністрація України

1 Attachment

ДП "Інформаційні судові системи",

2 Attachments

 

 

!

 

, .

 

---------------------------------------------------------------------------------

,

 

³

 

207-35-60

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]