Інформаційний запит про підстави проведення богослужіння

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Игорь Александрович Агатьев, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Игорь Александрович Агатьев

Доброго дня!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
(ЗАЯВА)
в порядку Закону України “Про звернення громадян”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”
Ця заява подається відповідно до Закону України “Про звернення громадян” та Закону України “Про доступ до публічної інформації” із метою реалізації конституційного права громадян України на свободу віросповідання та прав громадського контролю рішень та дій, які вчиняють органи державної влади та організації, які фінансуються із державного бюджету України.
Метою звернення є отримання від адресата — Національного заповідника Києво-Печерська Лавра інформації у формі письмової відповіді на це звернення (запит) та копій документів, які стосуються правових підстав проведення богослужіння у Трапезному Храмі (Трапезній церкві) та Успенському Соборі Києво-Печерської Лаври 06-07 січня 2023 року.
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
1. Завірені копії правовстановлюючих документів створення цієї компанії, що підтверджують повноваження видачі будь-яких дозволів
2. Завірені копії документів (акт приймання-передачі, договір купівлі-продажу чи оренди, або інші, підписані власником) на земельну ділянку та приміщення на/в яких знаходиться ваша компанія або якими ви розпоряджуєтеся.
3. Повідомити письмово про підстави проведення культового обряду (релігійної служби) представниками будь-яких релігійних організацій конфесії “Православна Церква України”, про що повідомлено на сайті Національного заповідника Києво-Печерська Лавра, зазначивши повні відомості про рішення (дозвіл, тощо), відповідно до якого буде проведено релігійну службу, а також вказати відповідно до якого договору (угоди) буде здійснено цей захід.
4. Надіслати копії договору (угоди), рішення (дозволу, тощо), Міністерства культури та інформаційної політики України, а також інших органів та установ — про передачу Трапезного Храму (Трапезної церкви) та Успенського Собору будь-яким особам для використання у період 06.01-07.01 (або інший період після 05.01.2023 року) для проведення там релігійних служб.
5. Надіслати копії звернень, заяв, клопотань, тощо, які у період із 01.10.2022 року по 06.01.2023 року надходили до Національного заповідника Києво-Печерська Лавра та Міністерства культури та інформаційної політики України від будь-яких релігійних організацій із проханням передати їм у користування приміщення Трапезного Храму (Трапезної церкви), Успенського Собору або дозволити їм там проводити релігійні служби тимчасово на будь-яких підставах. Також прошу надіслати рішення, прийняті Вами за наслідками розгляду цих звернень та укладені договори (угоди), що стосуються цих приміщень.
6. Повідомити письмово, чи були наявними у розпорядженні Міністерства культури та інформаційної політики, Національного заповідника Києво-Печерська Лавра звернення від релігійних організацій Української Православної Церкви із проханням дозволити їм продовжити використання Успенського Собору та Трапезного Храму (Трапезної церкви) та чи були вони задоволені або відхилені та із яких підстав?
7. Надати копії усіх документів, складених за наслідками перевірки (про яку зазначено на сайті заповідника) використання релігійними організаціями Української Православної Церкви приміщень Трапезного Храму (Трапезної церкви) та Успенського Собору.
8. Надати копії будь-яких документів, які стосуються підготовки до укладення договорів про використання приміщень Трапезного Храму (Трапезної церкви) та Успенського Собору та повідомити від яких конфесій наразі надійшли запити про їх зацікавленість в укладенні таких договорів.
Відповідно до статті 1 Закону України “Про звернення громадян” громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.Відповідно до статті 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Згідно із частиною 5 статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” не може бути обмежено доступ до інформації про володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Не підлягає обмеженню також доступ до інформації про стан і результати перевірок та службових розслідувань фактів порушень, допущених у сферах діяльності, зазначених у цій частині.
Відповідно до частини 2 статті 5 доступ до інформації забезпечується за запитами на інформацію.
Копії документів та письмову відповідь прошу надіслати на мою поштову адресу: Украіна, 61144 м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 73, кв. 326,
Игорь Александрович Агатьев

З повагою,

Игорь Александрович.

Міністерство культури та інформаційної політики України

5 Attachments

ϳ: ([email address])

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]