Інфозапит - протокол та голосування 8 сесії 8 скликання

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

З А П И Т
на отримання публічної інформації

27.03.2014 р. Верховною радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації"" №1170-VII. Вищевказаним законом було, крім іншого, внесено зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» так було змінено:

1) частину шістнадцяту статті 46 викласти в такій редакції:
"16. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

2) частину десяту статті 47 доповнити реченням такого змісту:
"Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до
Закону України "Про доступ до публічної інформації";

3) частини п'яту та одинадцяту статті 59 викласти в такій редакції:
"5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію";
"11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом".

Згідно до частини 2 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно зі статтею 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію», прошу надати інформацію:

1. Копію протоколу та результати поіменного голосування 8 сесії Городоцької селищної ради VIII скликання.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати запитувану інформацію протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту у на електронну адресу у відповідь на цей запит.

«24» грудня 2021 року Ганна Володимирівна Козак

Доброго дня!

Відповідь на ваш запит затримується.
Згідно з законодавством, я маю отримати відповідь впродовж 5 робочих днів.

Ганна Козак

Городоцька селищна рада,

1 Attachment

Доброго дня!

У відповідь на вашу вимогу про відшкодування витрат на виготовлення цифрових копій 11 (одинадцяти) з 13 (тринадцяти) запитуваних мною (відповідь по 5 сесії надана, інформації про 13 сесію немає) протоколів сесій та відомостей поіменного голосування Городоцької селищної ради, хочу зазначити наступне:

Розпорядник інформації має право вимагати кошти за надання інформації тільки за дотримання таких умов:

1. Якщо ДО моменту отримання запиту на інформацію розпорядник встановив розмір плати за копіювання або друк. Відповідно до частини третьої статті 21 Закону «Про доступ до публічної інформації» у разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

У Вашій відповіді вказано, що такий правовий акт був прийнятий (рішення Виконавчого комітету №51 від 11.05.2021 року. Проте до відповіді копія цього рішення не була прикріплена і на офіційному сайті цього рішення також немає https://gorodotska-gromada.gov.ua/docs/?...

Якщо, такий правовий акт був прийнятий, то надішліть його, будь ласка, окремим листом на вказану у запиті електронну адресу.

2. Плата стягується за копіювання одинадцятої та усіх наступних сторінок. Запитувач має право отримати 10 сторінок кожного документу безкоштовно.

У вимозі на відшкодування витрат вказано, що згідно Порядку відшкодування витрат, який затвердив Виконавчий комітет Городоцької селищної ради відшкодування здійснюється з 11 сторінки. Проте фактичні розрахунки зроблено за всі сторінки.

3. Розпорядник має право вимагати відшкодування витрат тільки за копіювання або друк документів. Оплата витрат на сканування чи іншу комп’ютерну обробку документів не передбачена законом.

Запитувана мною інформація створена у цифровому вигляді і не потребує сканування, яке не може бути також відшкодованим.

Якщо хоча б одна з цих 3 умов не виконана – вимога відшкодування витрат на копіювання та друк є неправомірною.

Також, Законом «Про доступ до публічної інформації» прямо передбачено випадки, коли інформація надається виключно безкоштовно:

1) Запитувач просить інформацію про себе (йдеться про інформацію як про саму особу, так і про її спосіб життя, діяльності, проживання тощо. Тобто, фактично будь-яка інформація, яка дає можливість ідентифікувати особу).

2) Запитувана інформація становить суспільний інтерес. Суспільно важливою є будь-яка інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо (частина друга статті 29 Закону України «Про інформацію»). Вичерпного переліку інформації, що становить суспільний інтерес не існує.

Протоколи сесій та відомості поіменного голосування Городоцької селищної ради становлять суспільний інтерес, тому що право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

Зважаючи на вищенаведене, вважаю, що запитувана мною інформація має бути надана БЕЗКОШТОВНО.

У разі, якщо безкоштовне надання інформації не може бути надане, прошу надати таку інформацію:

1. Копію рішення Виконавчого комітету №51 від 11.05.2021 року для того, щоб переконатися, що встановлена там сума відшкодування за 1 сторінку, відповідає заявленій у вимозі на відшкодування сумі. Прожитковий мінімум 2481 гривень, був встановлений з 1 січня 2022 року, а рішення Виконавчого комітету датоване 11.05.2021 року.

2. Дату і час, коли я можу ознайомитись із інформацією безкоштовно у офіційному приміщені Городоцької селищної ради, у створеному місці для роботи запитувачів із документами і їх копіями.

Ганна Володимирівна Козак

Городоцька селищна рада,

2 Attachments

Доброго дня!

Станом на сьогодні 03.02.2022 року я все ще не отримала повну інформація у відповідь на свій запит Копії протоколу 8 сесії 8 скликання Городоцької селищної ради.

Ви надіслали на мою повторну вимогу з обгрунтуванням тільки перші 10 сторінок Протоколу.

Нагадаю своє обгрунтування того, що відповідь на цей запит має бути надана повністю і безкоштовно.

Законом України «Про доступ до публічної інформації» передбачено випадки, коли інформація повинна надаватись на запити безплатно.

1.Розпорядник не затвердив розмір відшкодування витрат на копіювання та друк документів.

Ви НЕ встановили розмір плати за копіювання, друк та сканування.

Копія рішення Виконавчого комітету №51 від 11.05.2021 не містить затвердженого ФАКТИЧНОГО розміру (ціни) відшкодування, це рішення встановлює граничні норми, тобто максимум у відсотках від прожиткового мінімуму.

Постанова КМУ №740 встановлює «граничні норми» за відшкодування. Її мета – запобігти обмеженню доступу до інформації розпорядником шляхом встановлення завищених розмірів плати за надання інформації. Самі розміри (а саме фактичні витрати, які йдуть на виготовлення копій) повинні розрахувати і встановити розпорядники інформації відповідно до їх реальної вартості, адже вартість копії документа у розпорядника інформації не може бути рівнозначною або вищою цінам наприклад у копіювальних центрах, які отримують від цього дохід. Отже, такі розміри повинні виключно відшкодовувати витрати, яких зазнав розпорядник, а не приносити прибуток, та бути у межах максимуму, затвердженого постановою КМУ. Тому в будь-якому випадку неправильно стверджувати, що КМУ встановив ціни.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону «Про доступ до публічної інформації» у разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

2. Запитувач просить надати документ у електронному форматі. При цьому такий документ має існувати у електронному форматі або у розпорядника інформації відповідно до його компетенції наявний обов’язок переведення такої інформації в електронний формат (наприклад, рішення органів місцевого самоврядування або їх проєкти).

Якщо розпорядник інформації на момент отримання запиту володіє запитуваним документом, тобто такий документ уже існує в електронній (зокрема й сканованій) формі – така інформація повинна бути надана безплатно.

Запитувана мною інформація створена у цифровому вигляді і не потребує сканування.

3. Запитувач просить інформацію про себе.

4. Запитувана інформація становить суспільний інтерес.

Протоколи сесій та відомості поіменного голосування Городоцької селищної ради становлять суспільний інтерес, тому що право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

5.Запитувач просить надати йому інформацію (ознайомитись) у приміщенні розпорядника.

У своїй частковій відповіді на мій перший запит ви не вказали місце, де я могла б ознайомитись із інформацією безкоштовно.

Загалом судова практика щодо сканування виробила позицію: надання сканованих документів є безплатним, якщо тільки це технічно неможливо і не покладає на розпорядника надмірний тягар (див. п. 11.2 постанови Пленуму ВАСУ №10 від 29.09.2016 р.).

У цьому повторному запиті-обгрунтуванні безкоштовного отриманні інформації я використовувала РЕКОМЕНДАЦІЇ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань додержання конституційного права людини і громадянина на доступ до інформації, викладені у одноіменному посібнику https://rm.coe.int/recomendations-final-...

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію»,

- прошу надати запитувану інформацію БЕЗКОШТОВНО, У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, У ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ на вказану електронну адресу:

- Копії протоколу та відомостей поіменного голосування (як невід'ємної частини Протоколів засідань)8 сесії 8 скликання Городоцької селищної ради.

З повагою,
Ганна Козак