Інфрмація про ЖКП №3

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Альона, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

Від Живої за народженням Жінки, :Альони- Анатоліївни:з Роду: Петренюк-Радобенко:©, Кредитора, Власника, Розпорядника, Бенефіціара, Вигодонабувача через Людину в статусі Людина, Людину з Правами.
У міжнародних документах про права Людини (ст. 6 Загальної декларації прав Людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна Людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.
Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод Людини є головним обов'язком держави.
Зауважую, що Людина в статусі Людина є субєктом міжнародного публічного права.
На підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав Людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні в якості належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях.
Користуючись Своїм правом звертатись до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, проявляю Своє Волевиявлення, й враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність, вимагаю надати, належним чином завірені, копії та фотокопії наступних документів установи «ЖКП №3» ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Код ЄДРПОУ:30473452 по обслуговуванню будинку за адресою: будинок 17, вул. Є.Сверстюка , м. Луцька, які проводилися/виконувалися впродовж останніх 8-ми років.
Вимагаю:
1.Надати, завірену належним чином, копію розпорядчого Акту про утворення відповідним Державним компетентним органом установи «ЖКП №3».
2.Надати, завірену належним чином, копію Свідоцтва про Державну реєстрацію установи «ЖКП №3».
3.Надати, завірену належним чином, вичерпну інформацію відомості виписки з єдиного Державного реєстру про установу «ЖКП №3» .
4. Надати, завірену належним чином, копію рішення протоколу наказу засновників про утворення установи «ЖКП №3».
5. Надати, завірену належним чином, копію наказу про призначення на відповідну посаду керівника установи «ЖКП №3» ЮЛДАШЕВА Р.У.
6. Надати, завірені належним чином, копії декларацій про доходи за період 2019-2021 років керівника установи «ЖКП №3» ЮЛДАШЕВА Р.У.
7 Надати,завірену належним чином, копію договору щодо оренди займаного приміщення установою «ЖКП №3».
8. Надати,завірену належним чином, копію документу, де визначений бенефіціар (контролер) та кінцевий бенефіціар установи «ЖКП №3».
9. Надати,завірену належним чином, інформацію про р/р установи «ЖКП №3», на які сплачуються кошти за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, стягнення заборгованостей і т.д. та куди саме акумулюються гроші - країна і номер кінцевого рахунку і МФО банку та чи належать ці рахунки Територіальній громаді міста Луцька.
10.Надати,завірену належним чином, копію Договору (Угоди) складений і підписаний між Мною, :Альоною- Анатоліївною: з Роду: Петренюк-Радобенко:© і установою «ЖКП №3» про надання послуг.
11. Надати,завірені належним чином, Акти, Протоколи, Наряди виконаних робіт з їх виконавцями), датами та вартістю за послуги, надані установою «ЖКП №3» власнику кв. 4, буд. №17 по вул. Є.Сверстюка, м. Луцька.
12. Надати, завірену належним чином, копію технічної документації на будинок №17 по вул. Є.Сверстюка, м. Луцька.
13. Надати, завірені належним чином, Свідоцтво про право власності або Угоду оперативного управління, або Акт передачі на баланс будинка № 17 по вул. Є.Сверстюка, м. Луцька установі «ЖКП №3».
14. Надати, завірену належним чином, копію балансу будинку №17 по вул. Є. Сверстюка, м. Луцька в частині накопичення коштів для здійснення ремонтних робіт кожні 7 -8 років і капітального ремонту кожні 25 років, а також, які роботи установа «ЖКП №3» виконала.
15. Надати, завірену належним чином, копію документу, в якому роз’яснюється яким чином на законодавчому рівні регламентується прибудинкова територія та її оплата будинку 17, вул. Є.Сверстюка , м.Луцька, так як територія перед будинком до дороги весь час прибирається людьми, які живуть в даному будинку.
У наданій відповіді №1-8/341/2021 ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 30.06.2021 повідомлено, про відсутність фактичних розмірів та схематичних меж прибудинкової території, а також інформація щодо прийняття рішення про надання у власність чи користування земельної ділянки (прибудинкової території) співвласникам багатоквартирного будинку 17, вул. Є.Сверстюка , м.Луцька .
16. Зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так : Альона-Анатоліївна:з Роду : Петренюк-Радобенко:©, Людині в статусі Людина і ніяк інакше та забороняю понижати Мій статус.
17. Всі утворені з використанням Моєї, Людини, власності – імена та персональні дані – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передачу третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.
18. Відповідь надати із зазначенням номера вхідного документу , в повному обсязі, за хронологічною послідовністю, відповідно до вище зазначеного, належним чином оформлену та завірену відповідальною особою, під страхом покарання за лжесвідчення , під матеріальну та кримінальну відповідальність у власній якості(з вказанням посадової відповідальної особи та повною розшифровкою прізвища, ім’я, по-батькові, завірену підписом та відбитком мокрої печатки), відповідно до інструкції з діловодства та направити у законом встановлений строк. У випадку, якщо не володієте інформацією, направити дану Вимогу до Розпорядника інформації і Мене, : Альону-Анатоліївну:з Роду Петренюк-Радобенко:© про це повідомити.
Право трактування змісту Мого Волевиявлення Людини з Правами (Людина в статусі Людина) залишаю виключно за Собою.
Залишаю за Собою всі майнові та інші права.Без шкоди та упередження (UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на Мене та Мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.
Без злоби і упередження, з щирістю і честю.
З повагою,
Аф. : Альона -Анатоліївна :з Роду: :Петренюк-Радобенко:©, основний кредитор, суб'єкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом.

Загальний відділ (публічні запити), Луцька міська рада

5 Attachments