Інтернатура в Україні 2018 рік

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Тетяна Стойко, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Тетяна Стойко

Доброго дня!
Я у 2018 році закінчую Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького .
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):що до наявності вакантних місць для працевлаштування випускників вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня акредитації у місті Києві, Тернополі, Дніпрі,Одесі, Полтаві, Херсоні, Вінниці, Кропивницькому.
Прощу надати інформацію у вигляді таблиці із зазначенням організації, кількості вакантних місць і спеціальності.
Зазначаю, що у разі ненадання або надання
неповної інформації, я оскаржуватиму
бездіяльність розпорядника відповідно до
статті 23 ЗУ «Про доступ до публічної
інформації» до керівника розпорядника,
вищого органу, суду або Омбудсмана.

З повагою,

Тетяна Стойко

Світлана Гнеуш-Кучинська,

1 Attachment

Наталья, Міністерство охорони здоров'я

1 Attachment

Доступ до публічної інформації,

Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî Âàø çàïèò íà ³íôîðìàö³þ â³ä 25.04.2018
ðîêó, ïåðåñëàíèé ̳í³ñòåðñòâîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè ëèñòîì â³ä
02.05.2018 ðîêó ¹ 11.2-10/17/540/Çϲ-18/11039, îòðèìàíî òà  çàðåºñòðîâàíî
08.05.2018 ðîêó çà ¹146-çàïèò.

 

Організаційний відділ,

1 Attachment

Олександр Логачов,

2 Attachments

10.05.2018 15:56, zdraw cherson <[email address]>

показати цитоване

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua
http://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем

КНП ЦПМСД No3,

Адміністрація КНП "ЦПМСД № 3" Дарницького р-ну м. Києва повідомляє, що
станом на 14.05.2018 р. не має вакантних ставок лікарів-інтернів.
_ _
З повагою КНП "ЦПМСД №3" 
Дарницького району
приймальня  тел. 564-44-68
пл.-економічний відділ тел.564-65-70
бухгалтерія тел.563-93-01

Міністерство охорони здоров'я

1 Attachment

Міністерство охорони здоров'я

1 Attachment

райздрав,

1 Attachment

--
З повагою
управління охорони здоров`я Печерської РДА.

Елена Алексеевна Коляда,

1 Attachment

--
З повагою директор
КНП "КДЦ дитячий
Дарницького р-ну м.Києва"
Коляда О.О.

Міністерство охорони здоров'я

1 Attachment

Здравствуйте, Foi+request-33971-b014falb.

--
С уважением,
Obolcrp mailto:[email address]

Запити на інформацію,

1 Attachment

Запити на інформацію,

1 Attachment

УОЗ Деснянський,

1 Attachment

1 Attachment

--- Повідомлення, що пересилається ---
Від кого: кдц <[email address]>
Кому: "Юлия" <[email address]>
Тема: Відповідь на запит на Стойко Тетяну.
Дата: 14 травня 2018, 15:18:02

1 Attachment

--
Комунальне некомерційне підприємство "Центр медико-санітарної допомоги №1"
Оболонського району міста Києва
вул.Північна 4а.

Міністерство охорони здоров'я

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

публичной информации сектор,

1 Attachment

Корниевская Татьяна,

1 Attachment

Відділ організаційної роботи,

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Київський міський пологовий будинок № 3,

1 Attachment

Гарного дня. Щасливо знайти роботу

Тетяна Дульнєва,

1 Attachment

КМДА. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації,

1 Attachment

Надсилаємо вам лист у прикріпленому файлі.

Звертаємо вашу увагу, що лист підписаний ЕЦП.

--
З повагою

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації
управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(044) 202-76-00
(044) 202-46-42