Кількість скарг громодян на дорогу по вул. Харківська у смт. Покотилівка

Станіслав Коленкін

Запит на отримання публічної інформації
У відповідності до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Згідно з ч. 3 ст. 19 цього Закону запит на інформацію може бути індивідуальний або колективний.
Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
У відповідності до пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Право на доступ до публічної інформації гарантується обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом. 
Слід зазначити, що органи місцевого самоврядування, органи державної влади є розпорядником інформації, про що прямо вказує пункт 1 частини 1 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
На підставі права, наданого Законом України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати наступну інформацію:
1 - Скільки було отримано скарг громодян на незадовільне дорожне покритя по вул. Харківська у смт Покотиівка Харьківської області за період 1.01.2014-15.06.2018 роки. Також вказати окрому коллективні скарги та індивідуальні.
2 - Скільки було виписано приписів за порушення 3587-97 по вул. Харківська у смт Покотиівка Харьківської області за період 1.01.2014-15.06.2018 роки. Вказати окромо по роках.
3 - Скільки було віданно вимог про закритття руху по вул Харківська у смт Покотиівка Харьківської за період 1.01.2014-15.06.2018 роки.

Крім того, прошу надати належним чином завірену копію:
1 - Копії постанов виданних балансоутримувачу вул Харківська у смт Покотиівка Харьківської області за період 1.01.2014-15.06.2018 роки.
2 - Копії заяв, які передавала поліція стосовно неналежного дорожнього покриття по Харківська у смт Покотиівка Харьківської області за період 1.01.2014-15.06.2018 роки.


У відповідності до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація на запит надається безкоштовно. 
Нагадую, що у відповідності до ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, а згідно з частиною 2 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. 
Згідно з положеннями пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є, в тому числі держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування. 
У відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у пунктах 1,2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», забороняється надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону. 
За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку (ч. 1 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції»). 
Саме тому при наданні недостовірної або не в повному обсязі інформації будуть вжиті відповідні заходи реагування, направлені на усунення порушень чинного законодавства. 
Скановану копіх відповіді надати на email: [email address]
З повагою,
Станіслав Коленкін

УПП у Харківській області, Патрульна поліція України

1 Attachment