Конституція на території

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Мужчина, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Людина по праву народження,
в статусі Людини, що реалізує свої
невід'ємні суб'єктивні права Людини
природно-правового характеру
Мужчина Сергій роду Литвин

Запит на інформацію

В порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та ст. 34, 40 Конституції України кожному гарантовано право на доступ до публічної інформації.
За п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати
інформацію, крім випадків, передбачених законом.
В той час, як за визначенням ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Інформація на запит надається безкоштовно.
При цьому, розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання. (ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
Враховуючи викладене на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. 34, 40 Конституції України,

На підставі Ст 57 Конституції України
"Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними."

По інформацій котра знаходиться на сайті ООН а саме, 24 августа 1991 года Украинская Советская Социалистическая Республика изменила свое название на Украину.
Посилання на сайт
https://www.un.org/ru/about-us/member-st...

Прошу Вас надати обгрунтовано відповідь
1. Яка саме конституція діє на території УРСР яка змінила свою назву на Україну.
2. Прошу надати скаккопії оригіналу конституції!
Забороняю надавати електроні версії документу та посилання на сайти інформаційного характеру!

У випадку , якщо з якихось причин неможливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити запит за належністю відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника зазначеної інформації.
Зміст відповіді на запит, що становить суспільний інтерес (плата за копіювання та друк не стягується) публікуватиметься у соціальних мережах.

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

2 Attachments