Копію передаточного балансу про безоплатну передачу Державою майна комунальної власності територіальній громаді м. Чернівці

Доброго дня!

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
01133, м.Київ, Печерський район,
ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок 18/9

З А П И Т Вих. №: ЗПТ 47/21 від 04 травня 2021 року
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»

Ознайомившись з положеннями ст.ст. 3, 5, 8, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 55, 56, 60, 64, 68, 69, 124, 125, 140, 141, 142, 143 Конституції України, ст.ст. 2, 81, 316, 317, 318, 319, 321, 324, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, ст.ст. 66, 67, 364, 365, 367 Кримінального кодексу України, ст.ст. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 29, 31 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 19, 20, 21 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, 22 п.2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. П.3 Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача., 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
З дати набрання законної сили 12.06.1997р. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ч.1. ст.60 цього Закону – Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Ч.2 ст.60 цього Закону – Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб’єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом. Тому,

ПРОШУ НАДАТИ:
1. Належним чином засвідчену, відповідно до ДСТУ 4163-2003, копію передаточного балансу про безоплатну передачу Державою майна комунальної власності територіальній громаді м. Чернівці (КОАТУУ 7310100000), та/або районам у м. Чернівці (Першотравневому КОАТУУ 7310136600, Ленінському КОАТУУ 7310136300, Садгірському КОАТУУ 7310136900), відповідно до вимог ч.1 та ч.2 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на мою електронну адресу.
3. У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.

Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

04.05.2021 року
З повагою, Громадянин: Тетяна Петрівна Албут

Shevchenko O.O., SPFU, Фонд державного майна України

1 Attachment

 

 

From: Sergeeva T.V., SPFU <[email address]>
Sent: Wednesday, May 12, 2021 11:46 AM
To: [email address]
Subject: