Копії рішень Горенської сільської ради

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Иван, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» до службової може належати така інформація: 1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; 2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі (ч. 3 цієї статті).
п. 2 ч. 2 ст. 61 Закону України «Про запобігання корупції», а саме, - не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, зокрема інформація про розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету або за рахунок технічної або іншої допомоги в рамках реалізації в Україні програм (проектів) у сфері запобігання, протидії корупції особам, зазначеним у пункті 1, пунктах "а" і "в" пункту 2 та пунктах 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються цим Законом.
Закон України «Про захист персональних даних» розкриває зміст поняття «персональні дані», під яким слід розуміти відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (ст. 1 Закону).
З огляду на вищезазначене, прізвище, ім’я, по-батькові є загальними даними, які не ідентифікують особу (ідентифікація – це надання об’єкту унікального імені або числа) та не розголошують про неї персональні дані, тобто є суто формальним явищем для самовизначеності особи у суспільстві.
Таким чином, прошу надати:
1.Копію штатного розпису Горенської сільської ради;
2.Рішення (копія) про нарахування премій, інших матеріальних заохочень посадовим особам Горенської сільської ради;
3.Копії рішень Виконкому Горенської сільської ради із поіменним голосуванням
4. Протокол засідання 39 сесії Горенської сільської ради від 19.11.2014, протокол засідання земельної комісії Горенської сільської ради від 19.11.2014, протокол засідання 41 сесії Горенської сільської ради від 06.02.2015, протокол засідання земельної комісії Горенської сільської ради від 06.02.2015
5. Протоколи рішень про виділення земельних ділянок упродовж 2014-2017 років.

З повагою,

Иван

Внутрішня політика,

1 Attachment

--
Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

Рада Горенка, Києво-святошинська районна державна адміністрація

1 Attachment

Рада Горенка, Києво-святошинська районна державна адміністрація

1 Attachment

[1][IMG] Вірусів немає. [2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...