Медичне забезпечення людини та громадянина

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Анна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Запит
про надання публічної інформації за Законом України
"Про доступ до публічної інформації”

Цим зверненням, згідно ст.3 ЗУ №393/96-ВР ( Закон України про звернення Громадян) я вимагаю відновлення, реалізації та захисту закріплених Конституцією та чинним законодавством моїх прав і інтересів та визнання за мною статусу громадянина (Союзу РСР) відповідно до моєї волі.

Керуючись ст. 34, 140 ,142, 143 Конституції України , ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України "Про доступ до публічної інформації", ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України“ Про інформацію”,
Враховуючи, що запитувана інформація становить суспільний інтерес, тому плата за копіювання та друк не може бути стягнена з запитувача відповідно до п.4 ст.21 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».
Запитувана інформація не є інформацією з обмеженим доступом та не суперечить вимогам ст.ст.6,7,8,9 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».
Також вимагаю врахувати п.3 ст. 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», а саме, якщо розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо, або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

У зв'язку із розповсюдженням в ЗМІ інформації про вимогу неправомірної вигоди співробітниками медичних закладів, випадків відмови у медичній допомозі, ганебних випадків у наданні не кваліфікованої медичної допомоги, або допомоги низької якості, та в цілях запобігання будь-яких подібних інцидентів, щодо людини та громадянина на основі Закону України «Про доступ до публічної інформації», вимагаю у п'ятиденний срок надати мені інформацію про слідуюче:

1. Яким чином громадянин (Союзу РСР) або людина ,має користуватись Конституційним правом, відповідно до ст. 49 КУ у державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що «медична допомога надається безоплатно»;
2. Так як держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності, вимагаю надати перелік медичих закладів за місцем мого постійного проживання, що призначені надавати медичну допомогу людям, громадянам (Союзу РСР), номери та назви кабінетів, які обслуговують громадян, людей,відповідно вимогам щодо статусу громадянина (Союзу РСР), статусу людини ,та посади держслужбовців із вказанням ПІБ та номери їхніх контактних телефонів, що забезпечують та контролюють рівень та якість медичної допомоги для людей та громадян у цих закладах.
{ Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 49 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/2002 від 29.05.2002 }
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukr...

3. Чи повинна я людина ,громадянин (Союзу РСР), сплачувати професійну медичну допомогу у медичних закладах, на яких підставах (надати конкретні документи та суми
4.Надайте інформацію, якими нормативними актами та документами регламентується робота медичного персоналу при звернені в медичні заклади громадянина та людини?
5 Які послуги є платними і які надаються безкоштовно при зверненні до медичного закладу людини, громадянина (Союзу РСР)?
6.Якими нормативними актами та документами регламентується робота медичних сестер, нянічок та санітарів щодо людини, громадянина (Союзу РСР) під час його перебування на стаціонарному лікуванні у медичному закладі?
7. В яких нормативних актах та документах указані права людини , громадянина (Союзу РСР) у разі необхідності хірургічного втручання та під час проходження післяопераційної реабілітації у медичному закладі?
8. Де людина , громадянин (Союзу РСР), має пройти при необхідності медичне лабораторне обстеження по місту свого постійного проживання? Вказати медичний заклад, його юридичну та фактичну адресу, відділення, порядок звернення, порядок позачергового надання послуг громадянину, тощо.

9. Де, людина , громадянин (Союзу РСР), має пройти при необхідності лабораторне медичне обстеження у разі перебування у любому іншому місті під час пересування, або мандруванні Україною?
10. Якими нормативними актами та документами регламентується медичне обстеження при зверненні людини, громадянина (Союзу РСР) до медичного закладу амбулаторно? При стаціонарному обслідуванні?
11.Чи повинен громадянин (Союзу РСР) та людина сплачувати власним коштом лабораторне медичне обстеження? Якщо так, вимагаю надати інформацію, якими нормативними актами та документами регламентується.
12. У випадку будь-яких некоректних дій з боку медичного персоналу вкажіть контакти цілодобового та негайного повідомлення щодо припинення такого факту та надання йому правової фахової та юридичної оцінки.
13. Як людина та громадянин (Союзу РСР) забезпечується ліками, медикаментами та гігієнічними засобами під час стаціонарного лікування? Чи повинна людина , громадянин (Союзу РСР) купувати за власний кошт ліки та гігієнічні засоби? Чи має право медичний персонал вимагати у людини , громадянина (Союзу РСР) сплачувати ліки, медичні процедури, фіз процедури. Якщо має, то у яких випадках? Якими нормативними актами та документами то регламентується?
14. Якими нормативними актами та документами регламентується надання медичних послуг людині та громадянину (Союзу РСР) на дому за місцем постійного проживання?
15. Надайте номери телефонів по яким я, громадянин (Союзу РСР), маю звернутись, щоб викликати лікаря до дому за місцем постійного проживаня.
16. Надайте номери телефонів по яким я, громадянин (Союзу РСР), маю звернутись, щоб викликати медичного працівника для отримання медичних або фіз процедур (уколів, крапельниць, лікувальних та профілактичних масажів, тощо) на дому за місцем постійного проживання.
17. Чи повинна людина , громадянин (Союзу РСР), оплачувати власним коштом медичні або фіз процедури, що надаються медичним персоналом на дому за місцем мого проживання, запрошеним з медичного закладу за місцем проживання? Якщо так, або частково, вимагаю надати копії нормативних актів або документів, якими регламентується оплата таких процедур, а також, офіційно затвержений можливий порядок цін за такі процедури.
18. Вимагаю надати інформацію, до яких мед закладів, людина, громадянин (Союзу РСР) має звернутись про надання послуг стоматолога за містом постійного проживання. Надати назву медичних закладів, їхню юридичну та фактичну адресу, номер чи назву кабінету, в якому зобов'язані надати такі послуги, номера телефонів по яким я можу узгодити час та порядок відвідування.
19. Чи повинна людина , громадянин (Союзу РСР) сплачувати послуги стоматолога власним коштом у спеціалізованих медичних закладах за місцем постійного проживання? Якщо так, або частково, вимагаю надати копії нормативних актів або документів, якими регламентується оплата таких процедур, а також, офіційно затвержений можливий порядок цін за такі процедури для людини та громадянина (Союзу РСР).
20.Надати копії нормативних актів або документів, якими регламентується харчування людини та громадянина (Союзу РСР) під час його можливого перебування на стаціонарному лікуванні за місцем постійного
21.Надайте інформацію, яка посада, у медичному закладі по місту мого проживання,(м.Ніжин , Чернігівська обл) належить державному службовцю, у обов’язки котрого входить сумлінно та професійно виконувати свої обов'язки та умови контракту про проходження державної служби, надавати публічну інформацію в межах визначених законодавством та контролювати якість медичного обслуговування, щодо людей та громадян (Союзу РСР).
22. Чи повина людина і громадянин (Союзу РСР) виконувати вимогу до фізичних осіб- громадян УКРАЇНИ, щодо підписання декларації із представником системи надання медичних послуг за місцем проживання у особі сімейного лікаря? Вимагаю надати копії нормативних актів або документів, якими регламентується ця вимога, щодо людини та громадянина (Союзу РСР) .
23. Вимагаю надати копії нормативних актів або документів, якими регламентується можлива примусова вимога, щодо зобов'язання проходження медичних процедур людиною та громадянином (Союзу РСР). А саме вимога медичного обстеження, обстеження рентгеном та іншими приборами лучового випромінювання, надання для обстеження власного біологічного матеріалу (крові, сечі, мазки із слизової, тощо) надання будь-яких медичних тестів, проходження температурних скринінгів, щеплень, тощо.
24. Вимагаю надати копії нормативних актів або документів, щодо власної кримінальної та матеріальної відповідальності під яку підлягають дії медичних працівників, що намагались насильно провести медичне обстеження ( контактне або безконтактне, любим із можливих способів), або любу медичну лікувальну чи профілактичну процедуру проти волі людини та громадянина (Союзу РСР).
25. Вимагаю надати копії нормативних актів або документів, щодо власної кримінальної та матеріальної відповідальності під яку підлягають дії, або бездіяльність медичних працівників, що проігнорували прохання про медичну допомогу людини та громадянина (Союзу РСР), або відмовили у такій допомозі.

Звертаю увагу, що Особи, винні у порушенні Закону України про звернення громадян, несуть власну цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України і мають відшкодувати збитки громадянину у зв'язку з порушенням вимог цього Закону згідно ст.24, ст.25 Закону України про звернення громадян та ст. 440 Цивільного Кодексу УРСР.
Виходячи з вищевикладеного я
Забороняю: застосовувати щодо мене у випадках звернення, усного чи письмового, та визначенні мого цивільного та правового статусу у будь-яких документах, форми “фізична особа”, так як фізичні особи з паспортами Громадян України на території унітарної держави, Республіки Україна — не є громадянами ( визначення членів Генеральної Асамблеї ООН 1977р.), і навіть більше не є людьми (що випливає з аналізу параграфу 49 українського правопису та ч.1, ч.2 ст. 40 ЗУ Про державну мову України).

Вимагаю: Застосовувати щодо мене, у разі усного чи письмового звернення, визначення мого цивільного та правового статусу, Людина жінка Анна роду Баркая у статусі громадянина ( Союзу РСР ) у будь-яких документах, згідно ст. 39 Закону “Про мови в Українській РСР”,(СХВАЛЕНО \ Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України(протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.) ЗАТВЕРДЖЕНО Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.) та параграфу 49 Українського правопису людина і громадянин користуються правом іменуватись згідно з національними традиціями , тобто саме у такому порядку: Ім`я, По батькові, Прізвище , як визначення провосуб’єктності людини і громадянина у правових відносинах згідно Конституції України ( ІМПЕРАТИВНИЙ ПРИПИС ) та інших законів України.
(По законодавству ім'я фізичної особи і громадянина співпадають, і персональні данні були запозичені та збиралися із Радянських підприємств, колгоспів, організацій, фондів, не питаючи дозволу людей.)

Це мій вибір і моя воля !

Відмова у виконанні вимоги означає, що посадова особа прирівняна до Державного службовця, або Державний службовець маючи відповідну категорію і ранг, діючи на власний розсуд і свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини і Громадянина, нищить свободи, осквернює гідність Людини і Громадянина, відповідно за такі дії настає відповідальність.

Вимагаю надати відповідь, належним чином оформлену та завірену відповідальною особою, під страхом покарання за лжесвідоцтво та матеріальну відповідальність (з вказанням посади відповідальної особи та повною розшифровкою прізвища ім’я по батькові) та мокрою печаткою.
Відповідь на запит надати в хронологічній послідовності, в порядку до поставлених питань.

Невиконання вимог, розцінюється як повалення конституційного ладу держави, відповідно вами займється державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку, а також змушений буду виставити претензію та неустойку Державі.

З повагою,

Анна Володимирівна Баркая

Доброго дня!

Запит
про надання публічної інформації за Законом України
"Про доступ до публічної інформації”

Цим зверненням, згідно ст.3 ЗУ №393/96-ВР ( Закон України про звернення Громадян) я вимагаю відновлення, реалізації та захисту закріплених Конституцією та чинним законодавством моїх прав і інтересів та визнання за мною статусу громадянина (Союзу РСР) відповідно до моєї волі.

Керуючись ст. 34, 140 ,142, 143 Конституції України , ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України "Про доступ до публічної інформації", ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України“ Про інформацію”,
Враховуючи, що запитувана інформація становить суспільний інтерес, тому плата за копіювання та друк не може бути стягнена з запитувача відповідно до п.4 ст.21 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».
Запитувана інформація не є інформацією з обмеженим доступом та не суперечить вимогам ст.ст.6,7,8,9 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».
Також вимагаю врахувати п.3 ст. 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», а саме, якщо розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо, або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

У зв'язку із розповсюдженням в ЗМІ інформації про вимогу неправомірної вигоди співробітниками медичних закладів, випадків відмови у медичній допомозі, ганебних випадків у наданні не кваліфікованої медичної допомоги, або допомоги низької якості, та в цілях запобігання будь-яких подібних інцидентів, щодо людини та громадянина на основі Закону України «Про доступ до публічної інформації», вимагаю у п'ятиденний срок надати мені інформацію про слідуюче:

1. Яким чином громадянин (Союзу РСР) або людина ,має користуватись Конституційним правом, відповідно до ст. 49 КУ у державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що «медична допомога надається безоплатно»;
2. Так як держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності, вимагаю надати перелік медичих закладів за місцем мого постійного проживання, що призначені надавати медичну допомогу людям, громадянам (Союзу РСР), номери та назви кабінетів, які обслуговують громадян, людей,відповідно вимогам щодо статусу громадянина (Союзу РСР), статусу людини ,та посади держслужбовців із вказанням ПІБ та номери їхніх контактних телефонів, що забезпечують та контролюють рівень та якість медичної допомоги для людей та громадян у цих закладах.
{ Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 49 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/2002 від 29.05.2002 }
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukr...

3. Чи повинна я людина ,громадянин (Союзу РСР), сплачувати професійну медичну допомогу у медичних закладах, на яких підставах (надати конкретні документи та суми
4.Надайте інформацію, якими нормативними актами та документами регламентується робота медичного персоналу при звернені в медичні заклади громадянина та людини?
5 Які послуги є платними і які надаються безкоштовно при зверненні до медичного закладу людини, громадянина (Союзу РСР)?
6.Якими нормативними актами та документами регламентується робота медичних сестер, нянічок та санітарів щодо людини, громадянина (Союзу РСР) під час його перебування на стаціонарному лікуванні у медичному закладі?
7. В яких нормативних актах та документах указані права людини , громадянина (Союзу РСР) у разі необхідності хірургічного втручання та під час проходження післяопераційної реабілітації у медичному закладі?
8. Де людина , громадянин (Союзу РСР), має пройти при необхідності медичне лабораторне обстеження по місту свого постійного проживання? Вказати медичний заклад, його юридичну та фактичну адресу, відділення, порядок звернення, порядок позачергового надання послуг громадянину, тощо.

9. Де, людина , громадянин (Союзу РСР), має пройти при необхідності лабораторне медичне обстеження у разі перебування у любому іншому місті під час пересування, або мандруванні Україною?
10. Якими нормативними актами та документами регламентується медичне обстеження при зверненні людини, громадянина (Союзу РСР) до медичного закладу амбулаторно? При стаціонарному обслідуванні?
11.Чи повинен громадянин (Союзу РСР) та людина сплачувати власним коштом лабораторне медичне обстеження? Якщо так, вимагаю надати інформацію, якими нормативними актами та документами регламентується.
12. У випадку будь-яких некоректних дій з боку медичного персоналу вкажіть контакти цілодобового та негайного повідомлення щодо припинення такого факту та надання йому правової фахової та юридичної оцінки.
13. Як людина та громадянин (Союзу РСР) забезпечується ліками, медикаментами та гігієнічними засобами під час стаціонарного лікування? Чи повинна людина , громадянин (Союзу РСР) купувати за власний кошт ліки та гігієнічні засоби? Чи має право медичний персонал вимагати у людини , громадянина (Союзу РСР) сплачувати ліки, медичні процедури, фіз процедури. Якщо має, то у яких випадках? Якими нормативними актами та документами то регламентується?
14. Якими нормативними актами та документами регламентується надання медичних послуг людині та громадянину (Союзу РСР) на дому за місцем постійного проживання?
15. Надайте номери телефонів по яким я, громадянин (Союзу РСР), маю звернутись, щоб викликати лікаря до дому за місцем постійного проживаня.
16. Надайте номери телефонів по яким я, громадянин (Союзу РСР), маю звернутись, щоб викликати медичного працівника для отримання медичних або фіз процедур (уколів, крапельниць, лікувальних та профілактичних масажів, тощо) на дому за місцем постійного проживання.
17. Чи повинна людина , громадянин (Союзу РСР), оплачувати власним коштом медичні або фіз процедури, що надаються медичним персоналом на дому за місцем мого проживання, запрошеним з медичного закладу за місцем проживання? Якщо так, або частково, вимагаю надати копії нормативних актів або документів, якими регламентується оплата таких процедур, а також, офіційно затвержений можливий порядок цін за такі процедури.
18. Вимагаю надати інформацію, до яких мед закладів, людина, громадянин (Союзу РСР) має звернутись про надання послуг стоматолога за містом постійного проживання. Надати назву медичних закладів, їхню юридичну та фактичну адресу, номер чи назву кабінету, в якому зобов'язані надати такі послуги, номера телефонів по яким я можу узгодити час та порядок відвідування.
19. Чи повинна людина , громадянин (Союзу РСР) сплачувати послуги стоматолога власним коштом у спеціалізованих медичних закладах за місцем постійного проживання? Якщо так, або частково, вимагаю надати копії нормативних актів або документів, якими регламентується оплата таких процедур, а також, офіційно затвержений можливий порядок цін за такі процедури для людини та громадянина (Союзу РСР).
20.Надати копії нормативних актів або документів, якими регламентується харчування людини та громадянина (Союзу РСР) під час його можливого перебування на стаціонарному лікуванні за місцем постійного
21.Надайте інформацію, яка посада, у медичному закладі по місту мого проживання,(м.Ніжин , Чернігівська обл) належить державному службовцю, у обов’язки котрого входить сумлінно та професійно виконувати свої обов'язки та умови контракту про проходження державної служби, надавати публічну інформацію в межах визначених законодавством та контролювати якість медичного обслуговування, щодо людей та громадян (Союзу РСР).
22. Чи повина людина і громадянин (Союзу РСР) виконувати вимогу до фізичних осіб- громадян УКРАЇНИ, щодо підписання декларації із представником системи надання медичних послуг за місцем проживання у особі сімейного лікаря? Вимагаю надати копії нормативних актів або документів, якими регламентується ця вимога, щодо людини та громадянина (Союзу РСР) .
23. Вимагаю надати копії нормативних актів або документів, якими регламентується можлива примусова вимога, щодо зобов'язання проходження медичних процедур людиною та громадянином (Союзу РСР). А саме вимога медичного обстеження, обстеження рентгеном та іншими приборами лучового випромінювання, надання для обстеження власного біологічного матеріалу (крові, сечі, мазки із слизової, тощо) надання будь-яких медичних тестів, проходження температурних скринінгів, щеплень, тощо.
24. Вимагаю надати копії нормативних актів або документів, щодо власної кримінальної та матеріальної відповідальності під яку підлягають дії медичних працівників, що намагались насильно провести медичне обстеження ( контактне або безконтактне, любим із можливих способів), або любу медичну лікувальну чи профілактичну процедуру проти волі людини та громадянина (Союзу РСР).
25. Вимагаю надати копії нормативних актів або документів, щодо власної кримінальної та матеріальної відповідальності під яку підлягають дії, або бездіяльність медичних працівників, що проігнорували прохання про медичну допомогу людини та громадянина (Союзу РСР), або відмовили у такій допомозі.

Звертаю увагу, що Особи, винні у порушенні Закону України про звернення громадян, несуть власну цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України і мають відшкодувати збитки громадянину у зв'язку з порушенням вимог цього Закону згідно ст.24, ст.25 Закону України про звернення громадян та ст. 440 Цивільного Кодексу УРСР.
Виходячи з вищевикладеного я
Забороняю: застосовувати щодо мене у випадках звернення, усного чи письмового, та визначенні мого цивільного та правового статусу у будь-яких документах, форми “фізична особа”, так як фізичні особи з паспортами Громадян України на території унітарної держави, Республіки Україна — не є громадянами ( визначення членів Генеральної Асамблеї ООН 1977р.), і навіть більше не є людьми (що випливає з аналізу параграфу 49 українського правопису та ч.1, ч.2 ст. 40 ЗУ Про державну мову України).

Вимагаю: Застосовувати щодо мене, у разі усного чи письмового звернення, визначення мого цивільного та правового статусу, Людина жінка Анна роду Баркая у статусі громадянина ( Союзу РСР ) у будь-яких документах, згідно ст. 39 Закону “Про мови в Українській РСР”,(СХВАЛЕНО \ Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України(протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.) ЗАТВЕРДЖЕНО Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.) та параграфу 49 Українського правопису людина і громадянин користуються правом іменуватись згідно з національними традиціями , тобто саме у такому порядку: Ім`я, По батькові, Прізвище , як визначення провосуб’єктності людини і громадянина у правових відносинах згідно Конституції України ( ІМПЕРАТИВНИЙ ПРИПИС ) та інших законів України.
(По законодавству ім'я фізичної особи і громадянина співпадають, і персональні данні були запозичені та збиралися із Радянських підприємств, колгоспів, організацій, фондів, не питаючи дозволу людей.)

Це мій вибір і моя воля !

Відмова у виконанні вимоги означає, що посадова особа прирівняна до Державного службовця, або Державний службовець маючи відповідну категорію і ранг, діючи на власний розсуд і свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини і Громадянина, нищить свободи, осквернює гідність Людини і Громадянина, відповідно за такі дії настає відповідальність.

Вимагаю надати відповідь, належним чином оформлену та завірену відповідальною особою, під страхом покарання за лжесвідоцтво та матеріальну відповідальність (з вказанням посади відповідальної особи та повною розшифровкою прізвища ім’я по батькові) та мокрою печаткою.
Відповідь на запит надати в хронологічній послідовності, в порядку до поставлених питань.

Невиконання вимог, розцінюється як повалення конституційного ладу держави, відповідно вами займється державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку, а також змушений буду виставити претензію та неустойку Державі.

З повагою,

Анна Володимирівна Баркая

Олена Миколаївна Зінченко, Міністерство охорони здоров'я

1 Attachment

Облздрав Чернигов,

1 Attachment

--
З повагою, Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної
адміністрації