Механізм розрахунку розміру житлової субсидії

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Дмитро, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

Відповідно до положень Статті 40 Конституції України (Основного закону) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Стаття 34 Конституції України гарантує кожному право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.

Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Відповідно до положень статті 4 доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Згідно з положеннями статті 5, зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
Частиною сьомою статті 6 цього закону встановлено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22, даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Враховуючи все вищезазначене та керуючись ст.ст. 3, 4, 5, 6, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст.ст. 5, 9, 28, 29, Закону України «Про інформацію»,

ВИМАГАЮ
Впродовж визначеного законом строку надати вичерпну інформацію щодо:

1.Механізм розрахунку розміру житлової субсидії на 2024 рік, а саме затверджену виконавчими органами влади формулу для розрахунку житлової субсидії для громадян.

Відповідь надати у повному обсязі та надіслати в електронному вигляді на вказану електронну адресу.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – вказати причину або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Я, забороняю збір, обробку та передачу моїх персональних даних третім особам.

Так як, людина виступає в цивільному праві через юридичні фікції, тобто через автора, і згідно зі змістом права на використання імені, автор - як об’єкт інтелектуальної власності людини, наділений певними повноваженнями, серед яких і здійснення права звернення. Людина може реалізувати себе в праві, через створену інтелектуальну власність – автора, використовуючи право на визнання людини творцем, автором, виконавцем, винахідником тощо (ст. 423 вашого ЦКУ).
Згідно вищенаведеного дозволяю обробку персональних даних лише для отримання відповіді на моє питання, з дотриманням усіх законних правил обробки персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних»!
Забороняю використовувати персональні данні особи у спосіб або з метою, які звужують конституційні права і свободи людини і громадянина згідно внутрішнього та міжнародного законодавства УКРАЇНИ.
Забороняю передавати персональні данні третім особам без згоди автора!
Звертаю увагу, що доступ до інформації забезпечується із принципами прозорості, відкритості та рівноправності. Якщо запитуваної інформації у вас немає, то вимагаю відправити запит до розпорядника інформації.

З повагою,
Ав. Дмитро.

Мінсоцполітики 56, Міністерство соціальної політики України

1 Attachment

 

 

̳ : [1]https://www.msp.gov.ua/

[2]., . , 8/10, 01601

(044) 289-86-22, (044) 289-70-60

: [3][email address]

̳ : [4][email address].

 

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature
database 28808 (20240227) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
[5]http://www.eset.com

References

Visible links
1. https://www.msp.gov.ua/
2. https://www.msp.gov.ua/content/kontakt.h...
3. https://www.msp.gov.ua/content/kontakt.h...
4. mailto:[email address]
5. http://www.eset.com/

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]