Міністерство охорони здоров'я України порушує законодавство

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви STOP CORRUPTION 2022, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Доброго дня!
Міністерством охорони здоров’я України був проігнорований наш запит на отримання публічної інформації від 19.10.2022 щодо наказів, які регламентують діяльність державного службовця Родинського Ігоря Олеговича, відповідь на який потрібно було надати до 26.10.2022.
Згідно з статтею 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, виконання Конституції та законів України, актів Президента України, додержання прав і свобод людини та громадянина.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні йому.
Відповідно до статті 15 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує міністр.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, ПОВТОРНО прошу надати наказ(и) про призначення (переведення) на посаду (зазначити яку) Родинського Ігоря Олеговича за період з 01.04.2022 по 01.11.2022.

Згідно з постановою пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 № 10 у задоволенні запиту може бути відмовлено лише у разі наявності одночасно двох умов: відсутності інформації у володінні розпорядника інформації та відсутності у нього обов’язку володіти нею. Якщо інформація відсутня, але розпорядник зобов’язаний нею володіти, то згідно із ПРИНЦИПОМ ЗАКОННОСТІ він повинен УСУНУТИ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ та ВЖИТИ ЗАХОДІВ щодо набуття (створення) запитаної інформації.
Згідно зі ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

З огляду на вищезазначене прошу ЗДІЙСНИТИ КОНТРОЛЬ за наданням відповіді на наш запит Міністерством охорони здоров’я України щодо наказів, які регламентують діяльність державного службовця Родинського Ігоря Олеговича.

З повагою,

STOP CORRUPTION 2022

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

צ jve ̦.

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Доброго дня!
Відповідь прострочена. Прошу надати відповідь на запит до Міністерства охорони здоров’я України щодо наказів, які регламентують діяльність державного службовця Родинського Ігоря Олеговича.

З повагою,

STOP CORRUPTION 2022

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

4 Attachments

צ ̦.

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Відділ державної служби,

3 Attachments