Набуття до громадянства України

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Назарі Сасансара Фелор, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Назарі Сасансара Фелор

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Я, Назарі Сасансара Фелор, 2 червня 1979 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2900725761, посвідка на постійне проживання №900015853, орган , що видав 8011, підстава видачі 03/01, місце проживання зареєстреване за адресою: м. Київ, Святошинський р-н, вул. Анни Ярославни, буд. 1/54.
На якому етапі зараз знаходиться моя справа? Коли вони будуть підписані Президентом України?

З повагою,

Назарі Сасансара Фелор

Н.В. Рябова , Державна міграційна служба України

2023-06-13 14:56, Назарі Сасансара Фелор написав:

показати цитоване

Статтею 16 Закону України «Про захист персональних даних» встановлено
порядок доступу до персональних даних.
Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо
доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю персональних
даних.
У запиті зазначаються:
1) прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і
реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для
фізичної особи - заявника);
2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит,
посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит;
підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної
особи (для юридичної особи - заявника);
3) прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу
ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит,
чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;
5) перелік персональних даних, що запитуються;
6) мета та/або правові підстави для запиту.
Отже, запитувана Вами інформація щодо громадянства України, підпадає під
поняття «персональні дані» та є конфіденційною.
Ураховуючи вищевикладене, надання запитуваної Вами інформації передбачає
обробку персональних даних та надання інформації, яка містить
персональні дані за оформленим, відповідно до вимог статті 16 Закону
України «Про захист персональних даних» запитом.
Разом з тим, згідно зі статтею 1 Закону України «Про звернення громадян»
громадяни України мають право звернутися до органів державної влади,
місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації,
посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із
зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної
діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх
соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів
та скаргою про їх порушення.
Так, відповідно до частини шостої статті 5 Закону України «Про звернення
громадян» письмове звернення надсилається поштою або передається
громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через
уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до
законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з
використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне
звернення). Отже, електронне звернення є різновидом письмового
звернення.
Водночас звертаємо Вашу увагу на те, що згідно з частиною сьомою статті
5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено
прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено
суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги,
прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником
(заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має
бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути
надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.
Застосування електронного цифрового підпису при надісланні електронного
звернення не вимагається.

Доброго дня! Для того, щоб ми могли вам допомогти ви маєте надіслати
ПІДПИСАНЕ звернення із зазначанням адреси. Напишіть на папері,
сфотографуйте та надішліть на [Державна міграційна служба України request email] Згідно
законодавства ми не маємо права розглядати не підписані звернення. Також
можете скористатися сервісом https://dmsu.gov.ua/services/hotline.html.
--
Наталія Володимирівна Рябова
головний спеціаліст відділу з питань дотримання гендерної рівності та
опрацювання звернень громадян, інформаційних запитів