надання інформації про дисциплінарні стягнення ректора ЛНМУ Зіменковського

Гриновець Маркіян

Доброго дня!

На запит від 02 жовтня 2021 року я не отримав відповіді від МОЗ України, як розпорядника інформації, а тому звертаються повторно.

Відповідно до ст. 34 Конституції України, ст. 5 Закону «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно з статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію у тому числі за максимально спрощеною процедурою подання інформаційного запиту на інформацію.

Відповідно до статуту, затвердженого наказом МОЗ України від 11 травня 2018р. № 881 ( https://moz.gov.ua/uploads/1/5483-dn_201... ), МОЗ України:
- здійснює в межах своїх повноважень контроль за виконанням ректором умов, визначених контрактом та цим Статутом Університету;
- притягує ректора до дисциплінарної відповідальності у випадках передбачених контрактом, Статутом та законодавством України.

Міністерство охорони здоров'я, як центральний орган виконавчої влади та засновник Львівського національного університету імені Данила Галицького (надалі - ЛНМУ) - є розпорядником інформації про здійснення своїх повноважень.

Зважаючи на викладене вище - прошу надати наступну інформацію:
1. Відповіддю № 10-18/М-280/1391-зв від 03.02.2020р. на моє звернення ГР-10152220 МОЗ України повідомило про усунення ректором університету Зіменковським Б.С. порушення ст. 79 Закону України "Про вищу освіту", статуту ЛНМУ, ст. 60 Закону України "Про запобігання корупції" шляхом оприлюднення штатного розпису на веб-сайті ЛНМУ.
Прошу повідомити, які види дисциплінарної відповідальності застосовані до ректора університету Зіменковського Б.С. у зв'язку з встановленим та усуненим вказаним порушенням Закону України "Про вищу освіту", статуту ЛНМУ, Закону України "Про запобігання корупції".

2. Відповіддю № 03-06/Г-2115/2643-зв від 26.02.2020р. на моє звернення ГР-10248583 МОЗ України зобов'язало ЛНМУ усунути порушення наказу МОН України №1058 від 27.09.2012р. та привести штатний розпис у відповідність до цього наказу, що було виконано новим штатним розписом 01 квітня 2020р.
Прошу повідомити, які види дисциплінарної відповідальності застосовані до ректора університету Зіменковського Б.С. у зв'язку з встановленим та усуненим вказаним порушенням наказу МОН України №1058 від 27.09.2012р.

3. Відповіддю № 11.3-16/Г-84//9056-зв від 26.08.2021р., наданою на виконання рішення суду у справі 380/2137/21 за моїм зверненням ГР-11682519 МОЗ України проявило бездіяльність щодо порушення ректором університету Зіменковським Б.С. конституційного права на відпочинок та Закону України "Про відпустки". Дане порушення підтверджене рішенням суду від 11.05.2021р. у справі 463/215/21 та не оскаржене ЛНМУ.
Прошу повідомити, які види дисциплінарної відповідальності застосовані до ректора університету Зіменковського Б.С. у зв'язку з встановленим вказаним порушенням конституційного права на відпочинок та Закону України "Про відпустки".

4. Відповіддю № 11.3-16/Г-970//1061-зв від 28.01.2021р. на моє звернення ГР-11809919 МОЗ України проявило бездіяльність щодо порушення ректором університету Зіменковським Б.С. конституційного права на працю та КЗпП України шляхом незаконного звільнення. Дане порушення не лише підтверджене рішенням суду від 29.09.2020р. у справі 463/9055/19, але й визнане заявою ЛНМУ про визнання позову та відзивами ЛНМУ на апеляційну та касаційну скарги, у яких ЛНМУ заявляє, що рішення у цій справі є законним та обгрунтованим.
Прошу повідомити, які види дисциплінарної відповідальності застосовані до ректора університету Зіменковського Б.С. у зв'язку з встановленим вказаним порушенням конституційного права на працю та КЗпП України.

5. Відповідно до наданого МОЗ України протоколу № 13 від 20.05.2021 року заслуховування під головуванням заступника міністра охорони здоров'я України Ірини Микичак звіту ректора ЛНМУ Зіменковського Б.С. про виконання умов контракту за 2020 рік - звіт ректора визнаний змістовним та прийнятий.
Прошу повідомити, чи подані протягом 2020-2021 років звернення про порушення ректором ЛНМУ Зіменковським Б.С. Конституції України та Законів України були предметом розгляду при прийнятті звіту ректора ЛНМУ Зіменковського Б.С. про виконання умов контракту за 2020 рік.

6. Враховуючи те, що заступник міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак з 2003 по 2019 працювала у Департаменті охорони здоров'я при Львівській ОДА та її особисті зв'язки з Зіменковським Б.С. - прошу повідомити, чи забезпечені заходи для усунення потенційного конфлікту інтересів заступника міністра охорони здоров'я України Ірини Микичак та ректора ЛНМУ Зіменковським Б.С., які можуть бути причиною очевидної протиправної бездіяльності МОЗ України щодо порушень ректором ЛНМУ Зіменковським Б.С. Конституції України та Законів України, підтверджених судовими рішеннями.

З повагою,
Гриновець Маркіян