Надання інформації стососовно листів, висновків, іншої документації, що стосуються пам'яток за адресами Рішельєвська 45, 47, 49 в м. Одесі та будівництва за даною адресою

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Дяченко Юрій Васильович, голова політичної партії "ДемАльянс" в Одесі, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Дяченко Юрій Васильович, голова політичної партії "ДемАльянс" в Одесі

Доброго дня!

Статті 1, 3, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації та згідно ст.5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно ст. 19 цього ж закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно ст.1 Закону публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством.

У відповідності до ст.21 Закону інформація на запит надається безкоштовно та згідно із п.4 ст. 21 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, у відповідності до п.1 ч.1 ст.3 Закону право на доступ до публічної інформації гарантується обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію.

Отже керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації»,

ПРОШУ:

В строки, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації», надати:

1. Копію листа Міністерства культури України №22-473/24 від 27.03.2012 року щодо висновку по будівництву за адресою м. Одеса, Приморський район, вул. Рішельєвська 47, 49, вул. Велика Арнаутська 40;

2. Інформацію щодо погоджень документації за адресою м. Одеса, вул. Рішельєвська 47 (45, 49), вул. Велика Арнаутська 40 в Міністерстві культури України, листів, висновків, видачі дозволів, пов'язаних з даною адресою;

3. Висновок спільного засідання Експертної комісії з розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури і туризму України від 14.02.2008 року (протокол №4), який слугував підставою для прийняття наказу Міністерства культури і туризму України від 20 червня 2008 року №728/0/16-08 у частині пункту №4, згідно додатку 2 до якого будівлі за адресами вул. Рішельєвська 47 (пункт 33, Театр "Рішельє", пам'ятка архітектури згідно рішення Одеського облвиконкому №580 від 27.12.1991 року) та вул. Рішельєвська 49 (пункт 34, будинок торгівельний, в якому з 1893 року містилась друкарня Фесенка, будівля колишньої Одеської міської типографії - пам'ятка архітектури та ІСТОРІЇ згідно рішення Одеського облвиконкому №580 від 27.12.1991 року та №652 від 25.12.1984 року) визнано такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України у зв'язку з невідповідністю критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1760, документи та усе чим керувалися при цьому, на що конкретно посилалися та вказували; висновок, який слугував підставою для прийняття у частині пункту 3 наказу Міністерства культури і туризму України від 20 червня 2008 року №728/0/16-08, згідно додатку 1 до якого будівля за адресою вул. Рішельєвська 45 (пункт 730, будинок Ноллє, пам'ятка архітектури згідно рішення Одеського облвиконкому №580 від 27.12.1991 року, охоронний номер 754-Од) занесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та документи, інші обставини, якими керувалися при цьому;

4. Охоронні договори, облікову документацію, іншу документацію та інформацію, пов'язану з адресами: м. Одеса, Приморський район, вул. Рішельєвська 45, 47, 49;

5. Інформацію щодо визначення та затвердження меж зон охорони пам'ятки за адресою вул. Рішельєвська 45 та об'єктів культурної спадщини поруч та довкола у межах 500 метрів від будівництва за адресою м. Одеса, Приморський район, вул. Рішельєвська 47, 49, вул. Велика Арнаутська 40, меж території пам'ятки за адресою вул. Рішельєвська 45 до прийняття рішень про відведення земельної ділянки під будівництво (рішення Одеської міської ради №21354-VII від 19.04.2012 року "Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю "Одеса-Сіті" на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1897 га, за адресами: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 47, 49, вул. В. Арнаутська, 40, для експлуатації та обслуговування будівель житлового та громадського призначення та про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1897 га, за адресами: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 47, 49, вул. В. Арнаутська, 40, для експлуатації та обслуговування будівель житлового та громадського призначення" та про внесення змін до цього рішення в частині збільшення площі земельної ділянки № 3225-VII від 25.04.2018 року, рішення Одеської міської ради №2147-VI від 05.07.2012 року).

Звертаю Вашу увагу, що згідно ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Окрім того, згідно із ст. 26 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» журналіст має право на безкоштовне задоволення запиту щодо доступу до офіційних документів.
Незнання розпорядником інформації інформаційного законодавства України не є обставиною непереборної сили і не звільняє його від відповідальності.

Відповідно до частини 1 статті 212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» та «Про доступ до судових рішень», – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно п.п.1, 2 ч.1 ст.16 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом та надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Згідно з пунктом 3 Статті 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

п.5. ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що: «не може бути обмежений доступ до розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування, чи розпорядження державним, комунальним майном у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів або майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно».

п.7. ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що: «Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений».

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович,
представник громадської організації "Зелений Лист"

zapyty, Міністерство культури та інформаційної політики України

4 Attachments

Добрий вечір, надаємо Вам відповідь МКІП на Ваш запит. Додаток на 43 арк.
Вам буде надіслано наступним повідомленням. 

zapyty, Міністерство культури та інформаційної політики України

1 Attachment

Надсилаємо додаток до відповіді.

Дяченко Юрій Васильович, голова політичної партії "ДемАльянс" в Одесі

Доброго дня!

Надайте, будь ласка, листи та приписи до власників, Одеської облдержадмністрації, Управління охорони культурної спадщини Одеської міської ради стосовно даного будівництва (м. Одеса, вул. Рішельєвська 45-47-49), іншу інформацію, яка підтверджує ваші дії, а не бездіяльність, також прошу надати проект(и) землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Приморському районі міста Одеси та інші документи та інформацію стосовно даних адрес у терміновому порядку.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович

Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України

Задача [1]#1500 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Статус змінився з Новий на В процесі

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача #1500: Re: 2_Відповідь Міністерства культури та інформаційної політики
України відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Нормальний
* Початок: 2021-02-12

Доброго дня!

Надайте, будь ласка, листи та приписи до власників, Одеської
облдержадмністрації, Управління охорони культурної спадщини Одеської
міської ради стосовно даного будівництва (м. Одеса, вул. Рішельєвська
45-47-49), іншу інформацію, яка підтверджує ваші дії, а не бездіяльність,
також прошу надати проект(и) землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Приморському
районі міста Одеси та інші документи та інформацію стосовно даних адрес у
терміновому порядку.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович

показати цитоване

Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України

Задача [1]#1500 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Пріоритет змінився з Нормальний на Високий

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача #1500: Re: 2_Відповідь Міністерства культури та інформаційної політики
України відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Високий
* Початок: 2021-02-12

Доброго дня!

Надайте, будь ласка, листи та приписи до власників, Одеської
облдержадмністрації, Управління охорони культурної спадщини Одеської
міської ради стосовно даного будівництва (м. Одеса, вул. Рішельєвська
45-47-49), іншу інформацію, яка підтверджує ваші дії, а не бездіяльність,
також прошу надати проект(и) землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Приморському
районі міста Одеси та інші документи та інформацію стосовно даних адрес у
терміновому порядку.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович

показати цитоване

Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України

Задача [1]#1500 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Призначена до змінився на Дяченко Юрій Васильович, голова
політи

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача #1500: Re: 2_Відповідь Міністерства культури та інформаційної політики
України відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Високий
* Призначена до: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Початок: 2021-02-12

Доброго дня!

Надайте, будь ласка, листи та приписи до власників, Одеської
облдержадмністрації, Управління охорони культурної спадщини Одеської
міської ради стосовно даного будівництва (м. Одеса, вул. Рішельєвська
45-47-49), іншу інформацію, яка підтверджує ваші дії, а не бездіяльність,
також прошу надати проект(и) землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Приморському
районі міста Одеси та інші документи та інформацію стосовно даних адрес у
терміновому порядку.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович

показати цитоване

Дяченко Юрій Васильович, голова політичної партії "ДемАльянс" в Одесі

Доброго дня!

Я так розумію, мені приходять автоматичні відповіді від системи, також можливо технічна помилка:

Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України 15 Лютого 2021
Задача [1]#1500 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Статус змінився з Новий на В процесі

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача #1500: Re: 2_Відповідь Міністерства культури та інформаційної політики
України відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Нормальний
* Початок: 2021-02-12

Доброго дня!

Надайте, будь ласка, листи та приписи до власників, Одеської
облдержадмністрації, Управління охорони культурної спадщини Одеської
міської ради стосовно даного будівництва (м. Одеса, вул. Рішельєвська
45-47-49), іншу інформацію, яка підтверджує ваші дії, а не бездіяльність,
також прошу надати проект(и) землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Приморському
районі міста Одеси та інші документи та інформацію стосовно даних адрес у
терміновому порядку.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович

show quoted sections

http://dostup.pravda.com.ua/request/nada...
Посилання
Поскаржитись
Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України 15 Лютого 2021
Задача [1]#1500 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Пріоритет змінився з Нормальний на Високий

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача #1500: Re: 2_Відповідь Міністерства культури та інформаційної політики
України відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Високий
* Початок: 2021-02-12

Доброго дня!

Надайте, будь ласка, листи та приписи до власників, Одеської
облдержадмністрації, Управління охорони культурної спадщини Одеської
міської ради стосовно даного будівництва (м. Одеса, вул. Рішельєвська
45-47-49), іншу інформацію, яка підтверджує ваші дії, а не бездіяльність,
також прошу надати проект(и) землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Приморському
районі міста Одеси та інші документи та інформацію стосовно даних адрес у
терміновому порядку.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович

show quoted sections

http://dostup.pravda.com.ua/request/nada...
Посилання
Поскаржитись
Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України 15 Лютого 2021
Задача [1]#1500 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Призначена до змінився на Дяченко Юрій Васильович, голова
політи

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача #1500: Re: 2_Відповідь Міністерства культури та інформаційної політики
України відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Високий
* Призначена до: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Початок: 2021-02-12

Доброго дня!

Надайте, будь ласка, листи та приписи до власників, Одеської
облдержадмністрації, Управління охорони культурної спадщини Одеської
міської ради стосовно даного будівництва (м. Одеса, вул. Рішельєвська
45-47-49), іншу інформацію, яка підтверджує ваші дії, а не бездіяльність,
також прошу надати проект(и) землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Приморському
районі міста Одеси та інші документи та інформацію стосовно даних адрес у
терміновому порядку.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович

show quoted sections

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович, голова політичної партії "ДемАльянс" в Одесі

Дяченко Юрій Васильович, голова політичної партії "ДемАльянс" в Одесі

Доброго дня!

Статті 1, 3, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації та згідно ст.5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно ст. 19 цього ж закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно ст.1 Закону публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством.

У відповідності до ст.21 Закону інформація на запит надається безкоштовно та згідно із п.4 ст. 21 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, у відповідності до п.1 ч.1 ст.3 Закону право на доступ до публічної інформації гарантується обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію.

Отже керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації»,

ПРОШУ:

В строки, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації», надати:

1. Висновок Управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації від 01.02.12 № 01-11/301 стосовно проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській в Приморському районі міста Одеси;

2. Висновок Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради від 01.11.11 № 147/01-15/3067 стосовно проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській в Приморському районі міста Одеси;

зазначені в листі Міністерства культури України, Департамента культурної спадщини та культурних цінностей до управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації від 27.03.2012 № 22-473/24, вхідний № 01-11/951 від 03.04.2012

3. Заключение о техническом состоянии основных несущих и ограждающих конструкций нежилого здания, расположенного по ул. Ришельевской №49 в г. Одессе. Анализ и оценка технического состояния за период с 1997 по 2007 г.г. НПЦ "Экострой". Одесса, 2007;

4. Історико-архітектурну довідку Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень 2007 року;

5. Материалы к ремонтно-реставрационным работам по памятнику градостроительства и архитектуры Инженерной академии Украины Одесского отделения Научно-производственного центра "Экострой" 2007 года;

зазначені в паспорті об'єкта культурної спадщини торгового дому, де з 1893 року містилась типографія Фесенка

6. Паспорт (інші документи також), в якому заначено, що типографія Фесенка також є пам'яткою історії;

7. Акт технічного стану даної пам'ятки;

8. Охоронні договори на дану пам'ятку, договір купівлі-продажу, акт приема-передачи (правовстановлююча докуметація на користування пам'яткою);

9. Інформацію стосовно проведення проектно-пошукових та ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках за адресами вул. Рішельєвська 45, 47, 49;

10. Звернення Міністерства культури та інформаційної політики до Одеської обласної державної адміністрації з проханням доручити відповідним структурним підрозділам у межах компетенції здійснити обстеження земельних ділянок за вказаними адресами (вул. Рішельєвська 45, 47, 49, Велика Арнаутська 40) на предмет дотримання вимог законодавства про охорону культурної спадщини з подальшим інформуванням Міністерства та саме це інформування, інформацію про дії структурних підрозділів облдержадміністрації та Міністерства, видані документи, приписи, надіслані листи та інше в зв'язку з цим;

11. Охоронні договори, укладені з ТОВ "Одеса-Сіті", ідентифікаційний номер організації: 26567721, зокрема охоронний договір на пам'ятку за адресою Рішельєвська 47.

Звертаю Вашу увагу, що згідно ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Окрім того, згідно із ст. 26 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» журналіст має право на безкоштовне задоволення запиту щодо доступу до офіційних документів.
Незнання розпорядником інформації інформаційного законодавства України не є обставиною непереборної сили і не звільняє його від відповідальності.

Відповідно до частини 1 статті 212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» та «Про доступ до судових рішень», – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно п.п.1, 2 ч.1 ст.16 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом та надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Згідно з пунктом 3 Статті 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

п.5. ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що: «не може бути обмежений доступ до розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування, чи розпорядження державним, комунальним майном у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів або майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно».

п.7. ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що: «Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений».

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович, журналіст,
представник громадської організації "Зелений Лист"

Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України

Задача [1]#1919 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Статус змінився з Новий на В процесі

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача #1919: Re: Інформаційний запит - Надання інформації стососовно листів,
висновків, іншої документації, що стосуються пам'яток за адресами Рішельєвська
45, 47, 49 в м. Одесі та будівництва за даною адресою відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Нормальний
* Початок: 2021-02-16

Доброго дня!

Статті 1, 3, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» від 13 січня 2011 року надають право звертатись із запитами до
розпорядників інформації щодо надання публічної інформації та згідно ст.5
Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до публічної
інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на
інформацію, при цьому згідно ст. 19 цього ж закону запитувач має право
звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно
від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення
причини подання запиту.

Згідно ст.1 Закону публічна інформація - це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх
обов'язків, передбачених чинним законодавством.

У відповідності до ст.21 Закону інформація на запит надається безкоштовно
та згідно із п.4 ст. 21 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» при
наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний
інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, у відповідності до п.1
ч.1 ст.3 Закону право на доступ до публічної інформації гарантується
обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію.

Отже керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації»,

ПРОШУ:

В строки, встановлені Законом України «Про доступ до публічної
інформації», надати:

1. Висновок Управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської
облдержадміністрації від 01.02.12 № 01-11/301 стосовно проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Рішельєвській 47, 49, вул.
Великій Арнаутській в Приморському районі міста Одеси;

2. Висновок Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
від 01.11.11 № 147/01-15/3067 стосовно проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській в
Приморському районі міста Одеси;

зазначені в листі Міністерства культури України, Департамента культурної
спадщини та культурних цінностей до управління охорони об'єктів культурної
спадщини Одеської облдержадміністрації від 27.03.2012 № 22-473/24, вхідний
№ 01-11/951 від 03.04.2012

3. Заключение о техническом состоянии основных несущих и ограждающих
конструкций нежилого здания, расположенного по ул. Ришельевской №49 в г.
Одессе. Анализ и оценка технического состояния за период с 1997 по 2007
г.г. НПЦ "Экострой". Одесса, 2007;

4. Історико-архітектурну довідку Науково-дослідного інституту
пам'яткоохоронних досліджень 2007 року;

5. Материалы к ремонтно-реставрационным работам по памятнику
градостроительства и архитектуры Инженерной академии Украины Одесского
отделения Научно-производственного центра "Экострой" 2007 года;

зазначені в паспорті об'єкта культурної спадщини торгового дому, де з 1893
року містилась типографія Фесенка

6. Паспорт (інші документи також), в якому заначено, що типографія Фесенка
також є пам'яткою історії;

7. Акт технічного стану даної пам'ятки;

8. Охоронні договори на дану пам'ятку, договір купівлі-продажу, акт
приема-передачи (правовстановлююча докуметація на користування пам'яткою);

9. Інформацію стосовно проведення проектно-пошукових та
ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках за адресами вул. Рішельєвська
45, 47, 49;

10. Звернення Міністерства культури та інформаційної політики до Одеської
обласної державної адміністрації з проханням доручити відповідним
структурним підрозділам у межах компетенції здійснити обстеження земельних
ділянок за вказаними адресами (вул. Рішельєвська 45, 47, 49, Велика
Арнаутська 40) на предмет дотримання вимог законодавства про охорону
культурної спадщини з подальшим інформуванням Міністерства та саме це
інформування, інформацію про дії структурних підрозділів
облдержадміністрації та Міністерства, видані документи, приписи, надіслані
листи та інше в зв'язку з цим;

11. Охоронні договори, укладені з ТОВ "Одеса-Сіті", ідентифікаційний номер
організації: 26567721, зокрема охоронний договір на пам'ятку за адресою
Рішельєвська 47.

Звертаю Вашу увагу, що згідно ст. 20 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на
запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Окрім того, згідно із ст. 26 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні» журналіст має право на безкоштовне задоволення запиту
щодо доступу до офіційних документів.
Незнання розпорядником інформації інформаційного законодавства України не
є обставиною непереборної сили і не звільняє його від відповідальності.

Відповідно до частини 1 статті 212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні
інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання
інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація
підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до
законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»,
«Про звернення громадян» та «Про доступ до судових рішень», – тягне за
собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно п.п.1, 2 ч.1 ст.16 Закону України «Про засади запобігання та
протидії корупції» особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті
4 цього Закону, забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам в
інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено
законом та надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі
інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Згідно з пунктом 3 Статті 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»,
розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому
за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею
володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з
одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку
розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним
розпорядником.

п.5. ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що: «не може
бути обмежений доступ до розпорядження бюджетними коштами, володіння,
користування, чи розпорядження державним, комунальним майном у тому числі
до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів або майна,
прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб,
які отримали ці кошти або майно».

п.7. ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що:
«Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ
містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається
інформація, доступ до якої необмежений».

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович, журналіст,
представник громадської організації "Зелений Лист"

показати цитоване

Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України

Задача [1]#1919 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Пріоритет змінився з Нормальний на Високий

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача #1919: Re: Інформаційний запит - Надання інформації стососовно листів,
висновків, іншої документації, що стосуються пам'яток за адресами Рішельєвська
45, 47, 49 в м. Одесі та будівництва за даною адресою відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Високий
* Початок: 2021-02-16

Доброго дня!

Статті 1, 3, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» від 13 січня 2011 року надають право звертатись із запитами до
розпорядників інформації щодо надання публічної інформації та згідно ст.5
Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до публічної
інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на
інформацію, при цьому згідно ст. 19 цього ж закону запитувач має право
звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно
від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення
причини подання запиту.

Згідно ст.1 Закону публічна інформація - це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх
обов'язків, передбачених чинним законодавством.

У відповідності до ст.21 Закону інформація на запит надається безкоштовно
та згідно із п.4 ст. 21 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» при
наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний
інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, у відповідності до п.1
ч.1 ст.3 Закону право на доступ до публічної інформації гарантується
обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію.

Отже керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації»,

ПРОШУ:

В строки, встановлені Законом України «Про доступ до публічної
інформації», надати:

1. Висновок Управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської
облдержадміністрації від 01.02.12 № 01-11/301 стосовно проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Рішельєвській 47, 49, вул.
Великій Арнаутській в Приморському районі міста Одеси;

2. Висновок Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
від 01.11.11 № 147/01-15/3067 стосовно проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській в
Приморському районі міста Одеси;

зазначені в листі Міністерства культури України, Департамента культурної
спадщини та культурних цінностей до управління охорони об'єктів культурної
спадщини Одеської облдержадміністрації від 27.03.2012 № 22-473/24, вхідний
№ 01-11/951 від 03.04.2012

3. Заключение о техническом состоянии основных несущих и ограждающих
конструкций нежилого здания, расположенного по ул. Ришельевской №49 в г.
Одессе. Анализ и оценка технического состояния за период с 1997 по 2007
г.г. НПЦ "Экострой". Одесса, 2007;

4. Історико-архітектурну довідку Науково-дослідного інституту
пам'яткоохоронних досліджень 2007 року;

5. Материалы к ремонтно-реставрационным работам по памятнику
градостроительства и архитектуры Инженерной академии Украины Одесского
отделения Научно-производственного центра "Экострой" 2007 года;

зазначені в паспорті об'єкта культурної спадщини торгового дому, де з 1893
року містилась типографія Фесенка

6. Паспорт (інші документи також), в якому заначено, що типографія Фесенка
також є пам'яткою історії;

7. Акт технічного стану даної пам'ятки;

8. Охоронні договори на дану пам'ятку, договір купівлі-продажу, акт
приема-передачи (правовстановлююча докуметація на користування пам'яткою);

9. Інформацію стосовно проведення проектно-пошукових та
ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках за адресами вул. Рішельєвська
45, 47, 49;

10. Звернення Міністерства культури та інформаційної політики до Одеської
обласної державної адміністрації з проханням доручити відповідним
структурним підрозділам у межах компетенції здійснити обстеження земельних
ділянок за вказаними адресами (вул. Рішельєвська 45, 47, 49, Велика
Арнаутська 40) на предмет дотримання вимог законодавства про охорону
культурної спадщини з подальшим інформуванням Міністерства та саме це
інформування, інформацію про дії структурних підрозділів
облдержадміністрації та Міністерства, видані документи, приписи, надіслані
листи та інше в зв'язку з цим;

11. Охоронні договори, укладені з ТОВ "Одеса-Сіті", ідентифікаційний номер
організації: 26567721, зокрема охоронний договір на пам'ятку за адресою
Рішельєвська 47.

Звертаю Вашу увагу, що згідно ст. 20 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на
запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Окрім того, згідно із ст. 26 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні» журналіст має право на безкоштовне задоволення запиту
щодо доступу до офіційних документів.
Незнання розпорядником інформації інформаційного законодавства України не
є обставиною непереборної сили і не звільняє його від відповідальності.

Відповідно до частини 1 статті 212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні
інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання
інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація
підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до
законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»,
«Про звернення громадян» та «Про доступ до судових рішень», – тягне за
собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно п.п.1, 2 ч.1 ст.16 Закону України «Про засади запобігання та
протидії корупції» особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті
4 цього Закону, забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам в
інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено
законом та надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі
інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Згідно з пунктом 3 Статті 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»,
розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому
за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею
володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з
одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку
розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним
розпорядником.

п.5. ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що: «не може
бути обмежений доступ до розпорядження бюджетними коштами, володіння,
користування, чи розпорядження державним, комунальним майном у тому числі
до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів або майна,
прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб,
які отримали ці кошти або майно».

п.7. ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що:
«Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ
містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається
інформація, доступ до якої необмежений».

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович, журналіст,
представник громадської організації "Зелений Лист"

показати цитоване

Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України

Задача [1]#1919 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Призначена до змінився на Дяченко Юрій Васильович, голова
політи

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача #1919: Re: Інформаційний запит - Надання інформації стососовно листів,
висновків, іншої документації, що стосуються пам'яток за адресами Рішельєвська
45, 47, 49 в м. Одесі та будівництва за даною адресою відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Високий
* Призначена до: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Початок: 2021-02-16

Доброго дня!

Статті 1, 3, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» від 13 січня 2011 року надають право звертатись із запитами до
розпорядників інформації щодо надання публічної інформації та згідно ст.5
Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до публічної
інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на
інформацію, при цьому згідно ст. 19 цього ж закону запитувач має право
звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно
від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення
причини подання запиту.

Згідно ст.1 Закону публічна інформація - це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх
обов'язків, передбачених чинним законодавством.

У відповідності до ст.21 Закону інформація на запит надається безкоштовно
та згідно із п.4 ст. 21 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» при
наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний
інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, у відповідності до п.1
ч.1 ст.3 Закону право на доступ до публічної інформації гарантується
обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію.

Отже керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації»,

ПРОШУ:

В строки, встановлені Законом України «Про доступ до публічної
інформації», надати:

1. Висновок Управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської
облдержадміністрації від 01.02.12 № 01-11/301 стосовно проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Рішельєвській 47, 49, вул.
Великій Арнаутській в Приморському районі міста Одеси;

2. Висновок Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
від 01.11.11 № 147/01-15/3067 стосовно проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській в
Приморському районі міста Одеси;

зазначені в листі Міністерства культури України, Департамента культурної
спадщини та культурних цінностей до управління охорони об'єктів культурної
спадщини Одеської облдержадміністрації від 27.03.2012 № 22-473/24, вхідний
№ 01-11/951 від 03.04.2012

3. Заключение о техническом состоянии основных несущих и ограждающих
конструкций нежилого здания, расположенного по ул. Ришельевской №49 в г.
Одессе. Анализ и оценка технического состояния за период с 1997 по 2007
г.г. НПЦ "Экострой". Одесса, 2007;

4. Історико-архітектурну довідку Науково-дослідного інституту
пам'яткоохоронних досліджень 2007 року;

5. Материалы к ремонтно-реставрационным работам по памятнику
градостроительства и архитектуры Инженерной академии Украины Одесского
отделения Научно-производственного центра "Экострой" 2007 года;

зазначені в паспорті об'єкта культурної спадщини торгового дому, де з 1893
року містилась типографія Фесенка

6. Паспорт (інші документи також), в якому заначено, що типографія Фесенка
також є пам'яткою історії;

7. Акт технічного стану даної пам'ятки;

8. Охоронні договори на дану пам'ятку, договір купівлі-продажу, акт
приема-передачи (правовстановлююча докуметація на користування пам'яткою);

9. Інформацію стосовно проведення проектно-пошукових та
ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках за адресами вул. Рішельєвська
45, 47, 49;

10. Звернення Міністерства культури та інформаційної політики до Одеської
обласної державної адміністрації з проханням доручити відповідним
структурним підрозділам у межах компетенції здійснити обстеження земельних
ділянок за вказаними адресами (вул. Рішельєвська 45, 47, 49, Велика
Арнаутська 40) на предмет дотримання вимог законодавства про охорону
культурної спадщини з подальшим інформуванням Міністерства та саме це
інформування, інформацію про дії структурних підрозділів
облдержадміністрації та Міністерства, видані документи, приписи, надіслані
листи та інше в зв'язку з цим;

11. Охоронні договори, укладені з ТОВ "Одеса-Сіті", ідентифікаційний номер
організації: 26567721, зокрема охоронний договір на пам'ятку за адресою
Рішельєвська 47.

Звертаю Вашу увагу, що згідно ст. 20 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на
запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Окрім того, згідно із ст. 26 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні» журналіст має право на безкоштовне задоволення запиту
щодо доступу до офіційних документів.
Незнання розпорядником інформації інформаційного законодавства України не
є обставиною непереборної сили і не звільняє його від відповідальності.

Відповідно до частини 1 статті 212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні
інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання
інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація
підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до
законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»,
«Про звернення громадян» та «Про доступ до судових рішень», – тягне за
собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно п.п.1, 2 ч.1 ст.16 Закону України «Про засади запобігання та
протидії корупції» особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті
4 цього Закону, забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам в
інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено
законом та надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі
інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Згідно з пунктом 3 Статті 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»,
розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому
за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею
володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з
одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку
розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним
розпорядником.

п.5. ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що: «не може
бути обмежений доступ до розпорядження бюджетними коштами, володіння,
користування, чи розпорядження державним, комунальним майном у тому числі
до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів або майна,
прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб,
які отримали ці кошти або майно».

п.7. ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що:
«Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ
містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається
інформація, доступ до якої необмежений».

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович, журналіст,
представник громадської організації "Зелений Лист"

показати цитоване

Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України

Задача [1]#1918 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Статус змінився з Новий на В процесі

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача #1918: Re: Інформаційний запит - Надання інформації стососовно листів,
висновків, іншої документації, що стосуються пам'яток за адресами Рішельєвська
45, 47, 49 в м. Одесі та будівництва за даною адресою відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Нормальний
* Початок: 2021-02-15

Доброго дня!

Я так розумію, мені приходять автоматичні відповіді від системи, також
можливо технічна помилка:

Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України 15
Лютого 2021
Задача [1]#1500 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Статус змінився з Новий на В процесі

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача [3]#1500: Re: 2_Відповідь Міністерства культури та інформаційної
політики
України відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Нормальний
* Початок: 2021-02-12

Доброго дня!

Надайте, будь ласка, листи та приписи до власників, Одеської
облдержадмністрації, Управління охорони культурної спадщини Одеської
міської ради стосовно даного будівництва (м. Одеса, вул. Рішельєвська
45-47-49), іншу інформацію, яка підтверджує ваші дії, а не бездіяльність,
також прошу надати проект(и) землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Приморському
районі міста Одеси та інші документи та інформацію стосовно даних адрес у
терміновому порядку.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович

show quoted sections

[4]http://dostup.pravda.com.ua/request/nada...
Посилання
Поскаржитись
Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України 15
Лютого 2021
Задача [1]#1500 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Пріоритет змінився з Нормальний на Високий

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача [5]#1500: Re: 2_Відповідь Міністерства культури та інформаційної
політики
України відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Високий
* Початок: 2021-02-12

Доброго дня!

Надайте, будь ласка, листи та приписи до власників, Одеської
облдержадмністрації, Управління охорони культурної спадщини Одеської
міської ради стосовно даного будівництва (м. Одеса, вул. Рішельєвська
45-47-49), іншу інформацію, яка підтверджує ваші дії, а не бездіяльність,
також прошу надати проект(и) землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Приморському
районі міста Одеси та інші документи та інформацію стосовно даних адрес у
терміновому порядку.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович

show quoted sections

[6]http://dostup.pravda.com.ua/request/nada...
Посилання
Поскаржитись
Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України 15
Лютого 2021
Задача [1]#1500 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Призначена до змінився на Дяченко Юрій Васильович, голова
політи

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача [7]#1500: Re: 2_Відповідь Міністерства культури та інформаційної
політики
України відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Високий
* Призначена до: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Початок: 2021-02-12

Доброго дня!

Надайте, будь ласка, листи та приписи до власників, Одеської
облдержадмністрації, Управління охорони культурної спадщини Одеської
міської ради стосовно даного будівництва (м. Одеса, вул. Рішельєвська
45-47-49), іншу інформацію, яка підтверджує ваші дії, а не бездіяльність,
також прошу надати проект(и) землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Приморському
районі міста Одеси та інші документи та інформацію стосовно даних адрес у
терміновому порядку.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович

show quoted sections

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович, голова політичної партії "ДемАльянс" в Одесі

показати цитоване

Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України

Задача [1]#1918 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Пріоритет змінився з Нормальний на Високий

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача #1918: Re: Інформаційний запит - Надання інформації стососовно листів,
висновків, іншої документації, що стосуються пам'яток за адресами Рішельєвська
45, 47, 49 в м. Одесі та будівництва за даною адресою відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Високий
* Початок: 2021-02-15

Доброго дня!

Я так розумію, мені приходять автоматичні відповіді від системи, також
можливо технічна помилка:

Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України 15
Лютого 2021
Задача [1]#1500 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Статус змінився з Новий на В процесі

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача [3]#1500: Re: 2_Відповідь Міністерства культури та інформаційної
політики
України відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Нормальний
* Початок: 2021-02-12

Доброго дня!

Надайте, будь ласка, листи та приписи до власників, Одеської
облдержадмністрації, Управління охорони культурної спадщини Одеської
міської ради стосовно даного будівництва (м. Одеса, вул. Рішельєвська
45-47-49), іншу інформацію, яка підтверджує ваші дії, а не бездіяльність,
також прошу надати проект(и) землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Приморському
районі міста Одеси та інші документи та інформацію стосовно даних адрес у
терміновому порядку.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович

show quoted sections

[4]http://dostup.pravda.com.ua/request/nada...
Посилання
Поскаржитись
Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України 15
Лютого 2021
Задача [1]#1500 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Пріоритет змінився з Нормальний на Високий

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача [5]#1500: Re: 2_Відповідь Міністерства культури та інформаційної
політики
України відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Високий
* Початок: 2021-02-12

Доброго дня!

Надайте, будь ласка, листи та приписи до власників, Одеської
облдержадмністрації, Управління охорони культурної спадщини Одеської
міської ради стосовно даного будівництва (м. Одеса, вул. Рішельєвська
45-47-49), іншу інформацію, яка підтверджує ваші дії, а не бездіяльність,
також прошу надати проект(и) землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Приморському
районі міста Одеси та інші документи та інформацію стосовно даних адрес у
терміновому порядку.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович

show quoted sections

[6]http://dostup.pravda.com.ua/request/nada...
Посилання
Поскаржитись
Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України 15
Лютого 2021
Задача [1]#1500 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Призначена до змінився на Дяченко Юрій Васильович, голова
політи

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача [7]#1500: Re: 2_Відповідь Міністерства культури та інформаційної
політики
України відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Високий
* Призначена до: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Початок: 2021-02-12

Доброго дня!

Надайте, будь ласка, листи та приписи до власників, Одеської
облдержадмністрації, Управління охорони культурної спадщини Одеської
міської ради стосовно даного будівництва (м. Одеса, вул. Рішельєвська
45-47-49), іншу інформацію, яка підтверджує ваші дії, а не бездіяльність,
також прошу надати проект(и) землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Приморському
районі міста Одеси та інші документи та інформацію стосовно даних адрес у
терміновому порядку.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович

show quoted sections

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович, голова політичної партії "ДемАльянс" в Одесі

показати цитоване

Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України

Задача [1]#1918 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Призначена до змінився на Дяченко Юрій Васильович, голова
політи

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача #1918: Re: Інформаційний запит - Надання інформації стососовно листів,
висновків, іншої документації, що стосуються пам'яток за адресами Рішельєвська
45, 47, 49 в м. Одесі та будівництва за даною адресою відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Високий
* Призначена до: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Початок: 2021-02-15

Доброго дня!

Я так розумію, мені приходять автоматичні відповіді від системи, також
можливо технічна помилка:

Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України 15
Лютого 2021
Задача [1]#1500 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Статус змінився з Новий на В процесі

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача [3]#1500: Re: 2_Відповідь Міністерства культури та інформаційної
політики
України відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Нормальний
* Початок: 2021-02-12

Доброго дня!

Надайте, будь ласка, листи та приписи до власників, Одеської
облдержадмністрації, Управління охорони культурної спадщини Одеської
міської ради стосовно даного будівництва (м. Одеса, вул. Рішельєвська
45-47-49), іншу інформацію, яка підтверджує ваші дії, а не бездіяльність,
також прошу надати проект(и) землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Приморському
районі міста Одеси та інші документи та інформацію стосовно даних адрес у
терміновому порядку.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович

show quoted sections

[4]http://dostup.pravda.com.ua/request/nada...
Посилання
Поскаржитись
Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України 15
Лютого 2021
Задача [1]#1500 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Пріоритет змінився з Нормальний на Високий

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача [5]#1500: Re: 2_Відповідь Міністерства культури та інформаційної
політики
України відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Високий
* Початок: 2021-02-12

Доброго дня!

Надайте, будь ласка, листи та приписи до власників, Одеської
облдержадмністрації, Управління охорони культурної спадщини Одеської
міської ради стосовно даного будівництва (м. Одеса, вул. Рішельєвська
45-47-49), іншу інформацію, яка підтверджує ваші дії, а не бездіяльність,
також прошу надати проект(и) землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Приморському
районі міста Одеси та інші документи та інформацію стосовно даних адрес у
терміновому порядку.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович

show quoted sections

[6]http://dostup.pravda.com.ua/request/nada...
Посилання
Поскаржитись
Оксана Гонская, Міністерство культури та інформаційної політики України 15
Лютого 2021
Задача [1]#1500 була оновлена Оксана Гонская.

--------------------------------------------------------------------------

* Параметр Призначена до змінився на Дяченко Юрій Васильович, голова
політи

--------------------------------------------------------------------------

[2]Задача [7]#1500: Re: 2_Відповідь Міністерства культури та інформаційної
політики
України відкрите

* Автор: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Статус: В процесі
* Пріоритет: Високий
* Призначена до: Дяченко Юрій Васильович, голова політи
* Початок: 2021-02-12

Доброго дня!

Надайте, будь ласка, листи та приписи до власників, Одеської
облдержадмністрації, Управління охорони культурної спадщини Одеської
міської ради стосовно даного будівництва (м. Одеса, вул. Рішельєвська
45-47-49), іншу інформацію, яка підтверджує ваші дії, а не бездіяльність,
також прошу надати проект(и) землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Рішельєвській 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Приморському
районі міста Одеси та інші документи та інформацію стосовно даних адрес у
терміновому порядку.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович

show quoted sections

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович, голова політичної партії "ДемАльянс" в Одесі

показати цитоване

Дяченко Юрій Васильович, голова політичної партії "ДемАльянс" в Одесі

Доброго дня!

Також не бачу зазначеного документу у вкладених файлах.

ПРОШУ:

Надати інформацію щодо діючого режиму використання території історичних ареалів міста Одеси, щодо повного переліку існуючих обмежень господарської діяльності, в тому числі на території пам'яток (об'єктів культурної спадщини та нововиявлених об'єктах культурної спадщини або тими, що можуть такими стати), на пам'ятках, впритул до пам'яток або поруч з ними, висотності забудови ТА ВІДСТАНІ ВІД ПАМ'ЯТОК для проведення реконструкції, будівництва, нового будівництва, тощо, стосовно охоронних зон та меж територій пам'яток в комплексній охоронній зоні та в м. Одесі, вимог та обмежень в історичному ареалі, в комлексній охоронній зоні, в охоронних зонах, біля пам'яток, на території пам'яток, тощо (відповідний витяг з науково-проектної документації або саму науково-проектну документацію, тощо):

Витяг з науково-проектної документації «Історико-архітектурний опорний план. Проект зон охорони. Визначення меж історичних ареалів м. Одеси» або сам «Історико-архітектурний опорний план. Проект зон охорони. Визначення меж історичних ареалів м. Одеси», тощо.

Історичні ареали міста Одеси було визначено науково-проектною документацією «Історико-архітектурний опорний план. Проект зон охорони. Визначення меж історичних ареалів м. Одеси» та затверджено наказом Міністерства культури і туризму України від 20.06.2008 № 728/0/16-08 «Про затвердження науково-проектної документації щодо визначення зон охорони пам’яток, меж і режимів використання історичних ареалів м. Одеси та занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України».

Відомості щодо режиму використання пам’яток або їх територій, наявних охоронних зон, затверджених окремою науково-проектною документацією на території м. Одеси запросити у належних розпорядників, якщо такі є.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович, журналіст,
представник громадської організації "Зелений Лист"

zapyty, Міністерство культури та інформаційної політики України

2 Attachments

Надсилаємо відповідь на Ваш інформаційний запит.

zapyty, Міністерство культури та інформаційної політики України

3 Attachments

Надсилаємо відповідь на Ваш запит.