Надання відстрочки на навчання в іноземному внз

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Я, стою на обліку в МТЦК та СП (далі-військомат). Звертаюся до Вас для надання роз’яснень за наступними обставинами справи.
13.06.2022 зарахований на денну форму навчання на період з 01.10.2022 по 30.09.2025 в Університет Колегіум Цивітас в Варшаві.
На підтвердження цього факту я маю належні, допустимі та достатні докази, а саме: рішення (дицизія) приймальної комісії КОЛЕГІУМ ЦИВІТАС про прийом на навчання на денну форму навчання; довідка про прийом іноземця на стаціонарну форму навчання від 13.06.2022 (Варшава) на платну форму; довідка з відділу оплати та стипендій від 22.06.2022 (Варшава) про оплату за навчання 1го курсу денної форми навчання.
Відповідно до Закону України ст. 23 Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.
Згідно з п.11 ч.1 ст.1 Закону України «Про вищу освіту» здобувачі вищої освіти - особи, які навчаються у закладі вищої освіти на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації.
Згідно з п.1 ч.2 ст.61 Закону України «Про вищу освіту» здобувачами вищої освіти є:
1) студент - особа, зарахована до закладу вищої освіти з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра.
Я зарахований рішенням приймальної комісії Коллегіум Цивітас __________від 13.06.2022. Таким чином, маю право на подання зави про надання відстрочки від мобілізації на підставі відповідних документів з ВНЗ.
13.07.2022 я з заявою про надання відстрочки звернувся до військомату (юридичний відділ). В усному режимі мені було повідомлено, що на разі я не маю права на відстрочку, оскільки, на думку юриста, я не маю статусу зарахованої особи і не є здобувачем освіти, оскільки фактично навчання починається з 01.10.2022, а тому здобувачем освіти я стану лише з 01.10.2022, і тому саме 01.10.2022 я маю право з’явитися з заявою про відстрочку до військомату. Тобто на думку юриста військомата, на разі в мене немає права на відстрочку, а те що 01.10.2022 я вже зобов’язаний до умов договору з вузом фактично з’явитися до деканату ВНЗ юрист не коментує.
З аналізу діючих норм законодавства випливає, що я є здобувачем освіти в розумінні ст. 23 Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» з моменту зарахування, тобто з 13.06.2022, з моменту видання офіційного рішення приймальної комісії Коллегіум Цивітас № ______.
На підставі наведеного та керуючись Законом України «Про звернення громадян»,
прошу:
1. Прийняти до розгляду дану заяву.
2. Надати вичерпну відповідь відносно того:
- чи має право я як здобувач освіти, на сьогодні вже отримати довідку про відстрочку від мобілізації у зв’язку з навчанням на денній формі у зв’язку з зарахування з 13.06.2022 та виїзд закордон
- який саме документ повинен надати війскомат при поданні заяви про надання відстрочки? Чи надає військомат
3. Чи повинен військомат після отриманні мною відстрочки (довідки та штампу) проставити ще штамп про зняття з обліку військовослужбовців, тобто зняти з обліку мене? (питання чому не знялися у військоматі, питають прикордонники)
Якщо є можливість, прошу надати зразок відповідного документа, який повинен надати військомат при наданні відстрочки у зв’язку з навчанням на денній формі в іноземному ВНЗ з правом перетину корону?
4. Прошу надати відповідь у найкоротший термін.

З повагою,

Данило

Доброго дня!
Надайте будь ласка відповідь на запит

З повагою,

Данило