Надати фотокопії документів

ЗАПИТ
Закон України "Про доступ до публічної інформації" визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, що становить суспільний інтерес. Відповідно до ст.19 Загальної Декларації прав людини та статті 10 Конвенції прав людини і основоположних свобод, кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами незалежно від державних кордонів, а також, керуючись правом на доступ до офіційних документів, визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсо). Також вимагаю врахувати п.3 ст.22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: якщо розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо, або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Керуючись с.,ст.3,4,5,19,20 Законом України " Про доступ до публічної інформації",ст,ст5 ,17,19,28,29,32,33 Закону України " Про інформацію" вимагаю надати відповідь на електронну адресу в визначений законом строк 5 ( п'ять) днів таку відповідь:
1.Фотокопію закону про збільшення пенсійного віку пенсіонера при виході на пенсію, підписану відповідальною особою та завірену належним чином:
2.Фотокопію закону про загальнообов'язкове пенсійне страхування, підписану відповідальною особою та завірену належним чином.
3.Для яких категорій було прийнято ці закони: для людей, громадян чи фізичних осіб?

Щиро дякую за оперативність та повну об'єктивну інформацію!

З повагою Ірина Василівна Кальницька.

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

4 Attachments