Наказ Головнокомандувача ЗСУ № 334 дск від 31 грудня 2022 року

Аллі Павлівна

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Наказ Головнокомандувача ЗСУ № 334 дск від 31 грудня 2022 року, яким затверджена інструкція з організації та несення служби на блокпостах під час дії правового режиму воєнного стану.

Нагадую, що відповідно до статті 57 Конституції України нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.

З повагою,

Алла Павлівна

Міністерство оборони України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Аллі Павлівна

Доброго дня!

Згідно статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Стаття 34 Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Відповідно до положень статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації,
що становить суспільний інтерес.
У Вашій відповіді № 306/БДР/ВхЗПІ/21 від 08.03.2024 на мій запит від 29.02.2024 вказано: «Інструкція з організації та несення служби на блокпостах під час дії правового режиму воєнного стану затверджена наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 31.12.2022 № 344 дск має гриф обмеження доступу «Для службового користування», оскільки він містить службову інформацію». Отже, з цього випливає, що наказ не має грифу «Державна таємниця» або гриф секретності.
Також, Ваше твердження: «Враховуючи вищевикладене, надання Вам копії Наказу є
неможливим відповідно до вимог чинного законодавства» є хибним та таким, що вводить в оману, тому що відповідно до терміну «державна таємниця» статті 1 Закону України «Про державну таємницю» та пунктів 1,2,3 частини 1 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженому доступу підлягає інформація а не документ.
Також, відповідно до статті 64 Конституції (Основного Закону) України передбачено,
що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім
випадків, передбачених Конституцією України. Данною статтею Конституції (Основного Закону) України не передбачено обмеження прав і свобод людини і громадянина на підставі наказу з грифом «Для службового користування».
На підставі вище викладенного

Прошу надати наступні документи:

Наказ Головнокомандувача ЗСУ № 334 дск від 31 грудня 2022 року, яким затверджена інструкція з організації та несення служби на блокпостах під час дії правового режиму воєнного стану (інформація, яка містить конфіденційну, таємну та службову інформацію відповідно до пунктів 1,2,3 частини 1 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», може бути заштрихована).

У разі необґрунтованої відмови або не надання відповіді у зазначений термін, буде
означати відсутність даних наказів.
Так як данні накази визначають права і обов'язки громадян (відповідно до статті
57 Конституції (Основного Закону) України), посилання на те, що запитувані накази є
державною таємницею є не коректні, та повинні, в обов’язковому порядку, доводитися до відома населення. (Нагадую: Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають
права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому
законом, є нечинними).

З повагою,

Алла Павлівна

Міністерство оборони України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Міністерство оборони України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]