Наказ про преміювання працівників департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації за березень 2019 року.

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Дмитро Нестеренко, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Дмитро Нестеренко

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1) Наказ та додатки до нього (як невід’ємні частини наказу), а саме: списки працівників департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації (прізвище, ім’я, по батькові), якими встановлено премії із зазначенням посади (відділу/сектору та управління департаменту) та розміру премії у відсотках від посадового окладу за березень 2019 року;

2) Наказ та додатки до нього (як невід’ємні частини наказу), а саме: списки працівників департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації (прізвище, ім’я, по батькові), якими встановлена виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою із зазначенням посади (відділу/сектору та управління департаменту) та розміру виплати у відсотках від посадового окладу за березень 2019 року.

Прошу:
1. Прийняти даний запит до розгляду та задовольнити;
2. Надати інформацію з копіями відповідних документів.
Надати відповідь електронною поштою.

Відповідно до пункту 15 Положення про департамент агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 27.02.2013 № 73, департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Київській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Згідно статті 11 Закону України «Про державну службу», директор департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, як керівник структурного підрозділу зі статусом особи публічного права, здійснює повноваження керівника державної служби у такому підрозділі.

Згідно статті 60 Закону України «Про запобігання корупції», особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державним службовцям, посадовим особам юридичних осіб публічного права забороняється:
1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;
2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про: розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державними службовцями, посадовими особами юридичних осіб публічного права або державними органами, органами місцевого самоврядування; розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету (частина друга статті 60 Закону України «Про запобігання корупції»).

Наголошую, що відмова у наданні інформації буде обґрунтованою лише за умови наявності мотивованого висновку розпорядника інформації про те, що законні підстави для обмеження у доступі до запитуваної інформації, які існували раніше, продовжують існувати й на день надання запитувачу такої інформації відповіді (тобто кожного разу, відмовляючи у наданні такої інформації, необхідно застосовувати трискладовий тест). Такий обґрунтований висновок має надаватись розпорядником інформації в листі, яким він відмовляє у наданні запитуваної інформації. Відповідно, відмова у наданні публічної інформації лише в зв’язку з тим, що колись такій інформації було надано статус «для службового користування» або до цього на аналогічний запит було надано відмову, не може вважатись законною (роз’яснення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо віднесення публічної інформації до службової згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації»).

Звертаю вашу увагу, що відповідно до частини 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Відповідно до частини 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

У разі ненадання або надання неповної інформації, буду:
- оскаржувати бездіяльність розпорядника відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до керівника розпорядника, вищого органу, суду, Омбудсмана;
- звертатися до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, визначених Законом України «Про запобігання корупції», які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії їй, безпосередньо виявляють, припиняють або розслідують корупційні правопорушення чи пов’язані з ними.

З повагою,

Дмитро Нестеренко

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації КОДА, Київська обласна державна адміністрація

3 Attachments

Дмитро Нестеренко

Доброго дня!

Супровідний лист за підписом заступника голови Дмитра Назаренка, воочевидь, спрямоване не мені.

З повагою,

Дмитро Нестеренко

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації КОДА, Київська обласна державна адміністрація

4 Attachments

Доброго дня! Надсилаємо Вам для прикладу декілька запитів. Декілька було
підписано Дмитром Нестеренком, а переважна більшість Михайлом
Бно-Айріяном. Ми надаємо відповідь саме підписанту запиту. З повагою,
доступ до публічної інформації.

14.09.2019 19:29, Дмитро Нестеренко пишет:

показати цитоване