Накази

Кушнір Вікторія Петрівна

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

накази керівництва університету (ректора, в.о. ректора тощо), видані в період з 31 серпня 2023 року по 10 вересня 2023 року включно, про зарахування на навчання студентами 1 курсу ОС "Магістр" очної денної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету (з відповідними додатками) за спеціальностями (спеціалізаціями):
081 "Право"
033 "Філософія"
053 "Психологія"
291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії".
Накази прошу надати з відповідними додатками.

З повагою,

Вікторія Петрівна

Приймальна комісія НАУ, Національний авіаційний університет

5 Attachments

Вікторії Кушнір

[1][FOI #119277 email]

 

 

Відповідь на інформаційний запит

 

 

Шановна Вікторія Петрівна!

 

На Ваш інформаційний запит від 07 листопада 2023 року, зареєстрований
Національним авіаційним університетом 07.11.2023 вх. №59/04, повідомляємо
наступне.

Конкурсний відбір та зарахування вступників до закладів вищої освіти у
2023 році здійснюється у відповідності до Порядку прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в 2023 році, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України від 15.03.2023 №276, зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 28 березня 2023 р. за № 519/39575 (далі Порядок прийому).

Відповідно до пункту 1 розділу XIII Порядку прийому, накази про
зарахування на навчання видаються керівником закладу вищої освіти на
підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з
додатками до них формуються в Єдиній державній електронній базі з питань
освіти (далі ЄДЕБО) та оприлюднюються на вебсайті закладу вищої освіти у
строки, встановлені в розділі V цього Порядку. Форма таких наказів та
додатків до них затверджена наказом Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до пункту 3 розділу V Порядку прийому,  зарахування вступників
на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК 7 за
державним або регіональним замовленням проводилось 31 серпня 2023 року.

            За спеціальностями, вказаними у Вашому запиті, були сформовані
наступні накази про зарахування на навчання: наказ 1556/ст для
спеціальності 081 «Право», наказ 1555/ст для спеціальності 033 «Філософія»
(сторінка 3 додатку до наказу) та спеціальності 053 «Психологія» (сторінки
6,7 додатку до наказу), наказ 1560/ст для спеціальності 053 «Психологія»
(сторінки 1,2 додатку до наказу), наказ 1553/ст для спеціальності 291
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
(сторінки 7,8 додатку до наказу). Надсилаємо Вам у вкладених файлах
сформовані в ЄДЕБО вказані накази та сторінки додатків за відповідними
спеціальностями.

            З повним текстом всіх наказів на зарахування та додатків до
них можна ознайомитись за посиланням:
[2]https://pk.nau.edu.ua/nakazy-pro-zarakhu...

 

З повагою,

Відповідальний секретар

Приймальної комісії

Національного авіаційного

університету
                                                                                              
Олександр Сігнаєвський

10.11.2023

 

(044) 406-7335

References

Visible links
1. mailto:[FOI #119277 email]
2. https://pk.nau.edu.ua/nakazy-pro-zarakhu...