Накази

Кушнір Вікторія Петрівна

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

накази керівництва університету (ректора, в.о. ректора тощо), видані в період з 1 вересня по 10 вересня 2023 року включно, про зміну джерела фінансування навчання (або іншої назви, що стосуються зміни джерела фінансування навчання з договірної/контрактної основи на навчання за державним замовленням) студентів 1 курсу ОС "Магістр" очної денної форми здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями):
081 "Право"
033 "Філософія"
053 "Психологія"
291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії".
Накази прошу надати з відповідними додатками.

З повагою та вдячністю за грунтовну відповідь на попередній запит,

Вікторія Петрівна

Приймальна комісія НАУ, Національний авіаційний університет

2 Attachments

-------- Переслане повідомлення --------

Тема: Відповідь на запит 10.11.2023
Дата: Wed, 15 Nov 2023 15:28:22 +0200
Від: Олександр Миколайович Сігнаєвський
[1]<[email address]>
Кому: [2][email address], [3][email address]

Вікторії Кушнір

[4][FOI #119486 email]

 
Відповідь на інформаційний запит

 Шановна Вікторія Петрівна!

 На Ваш інформаційний запит від 10 листопада 2023 року, зареєстрований
Національним авіаційним університетом 13.11.2023 вх. №60/04, повідомляємо
наступне.
Конкурсний відбір, зарахування та зміна джерела фінансування вступників
під час вступної кампанії до закладів вищої освіти у 2023 році
здійснюється у відповідності до Порядку прийому на навчання для здобуття
вищої освіти в 2023 році, затвердженому наказом Міністерства освіти і
науки України від 15.03.2023 №276, зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України 28 березня 2023 р. за № 519/39575 (далі Порядок прийому).
Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб,
які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
відбувалося у відповідності до розділу XІI Порядку прийому.
Відповідно до пункту 3 розділу V Порядку прийому, переведення на вакантні
місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, відбулося у визначені
Порядком прийому строки - не пізніше 08 вересня.
            За спеціальностями, вказаними у Вашому запиті, був сформований
наказ про зміну джерела фінансування навчання для осіб, які мали право на
переведення на вакантні місця державного замовлення у відповідності до
Порядку прийому: наказ від 06.09.2023 № 1651/ст для здобувачки ОС
«Магістр» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії». Відповідно до листа Міністерства освіти і науки
України від 06.09.2023 №1/13486-23, Національний авіаційний університет
проінформував Міністерство про переведення на навчання за кошти державного
бюджету осіб, які були зараховані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб (ОС Магістра) листом від 07.09.2023 № 02.03/1633.  

Надсилаємо Вам у вкладеному файлі завірену копію наказу про зміну джерела
фінансування.

 З повагою,
Відповідальний секретар Приймальної комісії
Національного авіаційного університету                                   
                             Олександр Сігнаєвський
15.11.2023
(044) 406-7335

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]