Накази Міністерства аграрної політики та продовольства України

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Накази про премії та надбавки (інтенсивність і тд.) працівників апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України за червень 2021 року

Відповідно до частини 5 статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" заборонено обмежувати доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
Згідно з постановою пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 № 10 у задоволенні запиту може бути відмовлено лише у разі наявності одночасно двох умов: відсутності інформації у володінні розпорядника інформації та відсутності у нього обов’язку володіти нею. Якщо інформація відсутня, але розпорядник зобов’язаний нею володіти, то згідно із ПРИНЦИПОМ ЗАКОННОСТІ він повинен УСУНУТИ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ та ВЖИТИ ЗАХОДІВ щодо набуття (створення) запитаної інформації.
Водночас, кожне міністерство є окремою юридичною особою і відповідно до статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» саме міністр приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є відповідне міністерство. Таким чином, належним розпорядником щодо запитаної інформації є саме Міністерство аграрної політики та продовольства України, апарат якого зберігає інформацію про здійснені Міністерством виплати.
Згідно з постановою пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 № 10, якщо у запиті вказано контактну інформацію, якої достатньо для належного виконання розпорядником свого обов’язку, а саме надання відповіді на запит, то встановлення особи запитувача не має суттєвого значення для прийняття розпорядником рішення про надання інформації.
Вимоги статті 19 Закону "Про доступ до публічної інформації" щодо зазначення дати і підпису запитувача стосуються виключно запитів, що подаються у письмовій формі. При цьому, відповідно до ч.3 цієї ж статті: запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Тобто, запит, надісланий електронною поштою не є за своєю формою "письмовим запитом" і має містити лише ім'я особи, її контакти та, власне, сам предмет запиту.
Відповідно до п.2 ст. 60 ЗУ «Про запобігання корупції» не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету.
Згідно з постановою пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 № 10 публічною інформацією є відображена або задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ юридичними особами, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим.
Відповідно до ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації ЗОБОВ’ЯЗАНІ оприлюднювати структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо.
Згідно зі ст.15 вищезазначеного закону відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

З огляду на вищезазначене, прошу надати накази про премії та надбавки (інтенсивність і тд.) працівників апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України за червень 2021 року в межах Закону України "Про доступ до публічної інформації", а не надсилати відписки.

З повагою,

STOP CORRUPTION 2020

Доброго дня!
Міністерство економіки України отримало Ваш електронний лист та повідомляє.
Статтею 5 Закону України «Про звернення громадян», зокрема у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.
У Вашому листі не зазначено Міністерство економіки України, як орган якому адресований лист, не зазначено Ваше прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання.
Відповідно до статті 8 Закону України “Про звернення громадян” письмове звернення без зазначення місця проживання, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
РОЗПОРЯДНИКОМ запитуваної інформації є Міністерство аграрної політики та продовольства України http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/pub...
У разі надходження звернення, оформленого відповідно до зазначеного Закону, Мінекономіки розгляне його в установленому порядку у термін визначений Законом України «Про звернення громадян».
Також можете направити звернення за допомогою електронного звернення за посиланням: https://www.me.gov.ua/Feedback/SendMessa....

ДОВІДКОВО надаємо посилання на контакти Міністерства аграрної політики та продовольства України http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/pub...

показати цитоване