національність (підтвердження громадянства України)

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Артур Осташко, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Артур Осташко

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Від Живого за народженням Чоловіка: Артура Миколайовича: з Роду: Осташко, народжений 2 січня 1976 року, Кредитора, Власника, Розпорядника, Бенефіціара, Вигодонабувача через Людину в статусі Людина, Людину з Правами.
У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Користуючись правом звертатись до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації:
Вимагаю надати наступну інформацію (наступні документи):
1. Копію рішення Верховної Ради України, Верховної Ради УРСР, Верховної Ради СРСР :
- про вихід Артура Миколайовича Осташко (народжений 2 січня 1976 року) з громадянства УРСР/СРСР;
- про втрату Артура Миколайовича Осташко (народжений 2 січня 1976 року) громадянства УРСР/СРСР;
- про позбавлення Артура Миколайовича Осташко (народжений 2 січня 1976 року) громадянства УРСР/СРСР; за період часу з 1991 року по 1997р.
- про надання громадянства України, за період часу з 1991 року по 1997р
Право трактування змісту Мого Волевиявлення Людини з Правами (Людина в статусі Людина) залишаю виключно за Собою.
2. Реалізуючи Свої права Людини , зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Живій Чоловік: Артур Миколайович :з Роду Осташко, Людині з Правами, Людині в статусі Людина і ніяк інакше та забороняю понижати Мій статус.

3. Всі утворені з використанням Моєї Людини власності – імена та персональні дані – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передачу третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.
4. Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вхідного документу, з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і Мене : Артура Миколайовича: з Роду Осташко про це повідомити.
5. Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобов'язань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та оскверняє гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.
Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.

З повагою,
Суб'єкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, основний кредитор: Артур Миколайович: з Роду Осташко

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Доброго дня. надішліть будь ласка звернення оформлене належним чином
відповідно до вимог ст. 5 ЗУ "Про звернення громадян". Окремо звертаємо
увагу, що звернення адресуються органам державної влади і органам
місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно
від форми власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до
повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

2024-06-08 12:58, Артур Осташко написав:

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із
запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,
прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Від Живого за народженням Чоловіка: Артура Миколайовича: з Роду:
Осташко, народжений 2 січня 1976 року, Кредитора, Власника,
Розпорядника, Бенефіціара, Вигодонабувача через Людину в статусі Людина,
Людину з Правами.
У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації
прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на
визнання її правосуб'єктності.
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Користуючись правом звертатись до розпорядників інформації щодо надання
публічної інформації:
Вимагаю надати наступну інформацію (наступні документи):
1. Копію рішення Верховної Ради України, Верховної Ради УРСР, Верховної
Ради СРСР :
- про вихід Артура Миколайовича Осташко  (народжений 2  січня 1976 року)
з громадянства УРСР/СРСР;
- про втрату Артура Миколайовича Осташко  (народжений 2  січня 1976
року)  громадянства УРСР/СРСР;
- про позбавлення Артура Миколайовича Осташко  (народжений 2  січня 1976
року)  громадянства УРСР/СРСР; за період часу з 1991 року по 1997р.
- про надання громадянства України, за період часу з 1991 року по 1997р
Право трактування змісту Мого Волевиявлення Людини з Правами (Людина в
статусі Людина) залишаю виключно за Собою.
2. Реалізуючи Свої права Людини , зобов’язую та вимагаю звертатися в
листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до
Мене так і тільки так: Живій Чоловік: Артур Миколайович :з Роду Осташко,
Людині з Правами, Людині в статусі Людина і ніяк інакше та забороняю
понижати Мій статус.

3. Всі утворені з використанням Моєї Людини власності – імена та
персональні дані – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір,
зберігання, передачу третім особам, включаючи транскордонну передачу, та
використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ !
Повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.
4. Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням
номера вхідного документу, з розшифровкою підпису відповідальної особи
та завірену мокрою печаткою надати по суті та згідно хронології питань
направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте
інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і Мене :
Артура Миколайовича: з Роду Осташко про це повідомити.
5. Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що
уповноважена особа на виконання зобов'язань, діючи на власний розсуд,
свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права
Людини, нищить свободи та оскверняє гідність Людини, відповідно за такі
дії настає відповідальність.
Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження
(UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту
на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не
відповідаю.

З повагою,
Суб'єкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним
захистом, основний кредитор: Артур Миколайович: з Роду Осташко

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на
цей запит.
[1][FOI #129709 email]

Is [2][ЦДАВО України request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України? If so, please contact us using this form:
[3]https://dostup.org.ua/change_request/new...

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть
опубліковані на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #129709 email]
2. mailto:[ЦДАВО України request email]
3. https://dostup.org.ua/change_request/new...

Артур Осташко

Доброго дня!
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, а також спираючись на Закон України «Про звернення громадян» та на Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, надайте мені наступну інформацію (наступні документи):

- фотокопію рішення Президії Верховної Ради УРСР/СРСР
про вихід Артура Миколайовича Осташка (народжений 2 січня 1976 року) із громадянства УРСР/СРСР;
про втрату Артура Миколайовича Осташка (народжений 2 січня 1976 року) громадянства УРСР/СРСР;
про позбавлення Артура Миколайовича Осташка (народжений 2 січня 1976 року) громадянства УРСР/СРСР;
за проміжок часу із 1991 року по 1997 рік.

Надайте мені відповідь у 5-денний термін, належним чином оформлену та завірену відповідальною особою (з вказанням посади відповідальної особи та повною розшифровкою прізвища ім’я по батькові та підписом відповідальної особи).
Застосовуйте щодо мене, у письмовому зверненні, визначення мого цивільного та правового статусу людини й громадянина (Союзу РСР) у будь-яких документах, згідно зі ст. 39 Закону “Про мови в Українській РСР”, та параграфу 49 Українського правопису «..людина і громадяни користуються правом іменуватись згідно з національними традиціями..», тобто саме у такому порядку: Ім’я, По батькові, Ім’я Роду, тобто – Артур Миколайович Осташко, як визначення правосуб’єктності людини й громадянина у правових відносинах згідно із Конституцією України (ІМПЕРАТИВНИЙ ПРИПИС) та інших законів України.

З повагою,

Артур Миколайович Осташко

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

2024-07-14 15:23, Артур Осташко написав:

Доброго дня!
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» від 13 січня 2011 року, а також спираючись на Закон України
«Про звернення громадян» та на Закон України «Про Національний архівний
фонд та архівні установи», які надають право звертатись із запитами до
розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, надайте мені
наступну інформацію (наступні документи):

- фотокопію рішення Президії Верховної Ради УРСР/СРСР
про вихід Артура Миколайовича Осташка  (народжений 2  січня 1976 року)
із громадянства УРСР/СРСР;
про втрату Артура Миколайовича Осташка  (народжений 2  січня 1976 року)
громадянства УРСР/СРСР;
про позбавлення Артура Миколайовича Осташка  (народжений 2  січня 1976
року) громадянства УРСР/СРСР;
за проміжок часу із 1991 року по 1997 рік.

Надайте мені відповідь у 5-денний термін, належним чином оформлену та
завірену відповідальною особою (з вказанням посади відповідальної особи
та повною розшифровкою прізвища ім’я по батькові та підписом
відповідальної особи).
Застосовуйте щодо мене, у письмовому зверненні, визначення мого
цивільного та правового статусу людини й громадянина (Союзу РСР) у
будь-яких документах, згідно зі ст. 39 Закону “Про мови в Українській
РСР”, та параграфу 49 Українського правопису «..людина і громадяни
користуються правом іменуватись згідно з національними традиціями..»,
тобто саме у такому порядку: Ім’я, По батькові, Ім’я Роду, тобто – Артур
Миколайович Осташко, як визначення правосуб’єктності людини й
громадянина у правових відносинах згідно із Конституцією України
(ІМПЕРАТИВНИЙ ПРИПИС) та інших законів України.

З повагою,

Артур Миколайович Осташко

показати цитоване