Оферта ЗАКОН №3633-IX

Доброго дня!
МужЧіна Андрій в правосуб'єктності Людина з повними правами по праву народження українець корінний житель землі народу республіки Україна.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову від оферти

Оферта ЗАКОН УКРАЇНИ № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» від 11.04.2024 року (закононопроект №10449 від 30.01.2024) від юридичної особи ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ D-U-N-S Number: 681186681 - без акцепту ст.638 ЦКУ, без обов'язку, без примусу!!!

В численних «змі» та «інтернет виданнях» зазначають, що 16.04.2024 року президент В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ підписав цей закон! А 17.04.2024 року цей закон опубліковано в газеті ВРУ “Голос України”, щоб кожен громадянин міг з ним ознайомитись. Я звик все перевіряти, тому купив зазначений випуск газети, який повністью присвячений данному закону. В газеті немає печатки та підпису Президента та Голови Верховної Ради! Якщо ви думаєте, що в газеті воно й не повинно бути, то давайте, наприклад, погортаємо інший випуск газети від 18 березня 2022 з опублікуванням закону та указу "Про продовження дії воєнного стану" і там є Гербова печатка Президента України, (Указ від 29.11.1999 № 1507/99) яка використовується для засвідчення підпису Президента України на грамотах, посвідченнях до президентських відзнак і почесних звань України, а також на посланнях Президента України главам інших держав. Що ця печатка робить на законі теж питання?!

В ЗАКОНІ № 3633-IX від 11.04.2024 стоїть цифровий підпис апарату президента України, а не особистий підпис Президента та Голови Верховної Ради. Це неприпустимо!!!

Конституція України зазначає:

Стаття 1.
Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Стаття 3.
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.

Стаття 5.
Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 8.
В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Стаття 9.
Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

Стаття 22.
Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Вище зазначений закон порущує низку статів Конституції України, а саме : ст. ст. 3,5,8,13,17,19,20,21,22,24,27,28,29,30,33,37,38,41,45,46,56,58,60,62,65.

ЄВРОПЕЙСЬКу КОНВЕНЦІї З ПРАВ ЛЮДИНИ Україна ратифіковувала Законом № 475/97-ВР від 17.07.97 і взяла на себе зобов'язання дотримуватись, поважати, охороняти та не порушувати права і свободи людини, тому що людина є найвищою цінністю.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

З повагою,

Андрій