Опіка та піклування після розлучення

Кузик Валентина

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. вік дітей, з якого вони можуть перебувати самі удома після школи та якими нормативно-правовими актами регулюється цей поріг

2. РДА розпорядилась "визначити місце проживання малолітніх дітей з матір'ю за адресою (вказано конкретну адресу)". Як закон чи інші нормативно-правові акти трактують поняття "проживання". чи може батько, який не встановлює через органи опіки та піклування свою участь у вихованні дітей, без узгодження з матір'ю забирати дітей на ночівлю до свого дому. чи є це порушенням встановленого "проживання з матір'ю за адресою".

З повагою,

Кузик Валентина

Сервіс автоматизованої обробки та контролю вхідної кореспонденції, Національна Поліція

-- відповідь пишіть над цим рядком --

Доброго дня, Кузик Валентина!

Створен запит #632375 до Сервіс вхідної електронної кореспонденції НПУ .

Ви можете [1]подивитися прогрес цієї заявки онлайн .

--------------------------------------------------------------------------

Цей лист згенеровано автоматично системою.
Не відповідайте на нього.

References

Visible links
1. https://ticket.np.gov.ua/view.php?auth=o...

Сервіс автоматизованої обробки та контролю вхідної кореспонденції, Національна Поліція

-- відповідь пишіть над цим рядком --

Доброго дня, Кузик Валентина!

Створен запит #687084 до Сервіс вхідної електронної кореспонденції НПУ .

Ви можете [1]подивитися прогрес цієї заявки онлайн .

--------------------------------------------------------------------------

Цей лист згенеровано автоматично системою.
Не відповідайте на нього.

References

Visible links
1. https://ticket.np.gov.ua/view.php?auth=o...

Сервіс автоматизованої обробки та контролю вхідної кореспонденції, Національна Поліція

-- відповідь пишіть над цим рядком --

Доброго дня, Кузик Валентина

На ваше звернення #632375 надана відповідь:

У Департаменті документального забезпечення Національній поліції України
здійснено попередній розгляд Вашого запиту на інформацію, який за змістом
є зверненням.
Так, відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» - публічна інформація це відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, визначених цим Законом.
Відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» дія цього Закону не поширюється на відносини у сфері
звернень громадян, які регулюються спеціальним законом, тому Ваш запит
буде розглянуто згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян»
(далі – Закон).

На підставі викладеного Ваш запитпідлягає реєстрації відповідно достатті 5
Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства за
зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,
об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

Водночас інформуємо, що Ваше звернення оформлене без дотримання вимог
статті 5 Закону України «Про звернення громадян», у зв’язку з чим
пропонуємо Вам оформити звернення належним чином, яке надіслати до
Національної поліції України на електронну поштову адресу:
[1][email address], або поштову адресу: вул. Богомольця, 10, м. Київ,
01601, чи викласти їх за допомогою засобів телефонного зв’язку через
телефонну «гарячу лінію» Національної поліції України (0-800-50-0202).

Так, відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у
зверненні має бути викладено суть порушеного питання. При цьому звернення
може бути усним чи письмовим. Усне звернення викладається громадянином на
особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через
визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується
(реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до
відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу,
повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове
звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет,
засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Відповідно, електронне звернення є різновидом письмового.

Згідно з указаним положенням Закону України «Про звернення громадян», у
зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання
громадянина, викладено сутьпитання, зауваження, пропозиції, заяви чи
скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано
заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також
має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути
надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.
Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного
звернення не вимагається.

Як вбачається з вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян»,
електронне звернення має відповідати всім вимогам письмового звернення.

Таким чином, електронне звернення має містити підпис заявника у будь-якій
формі, крім електронного цифрового підпису.

Необхідність наявності в електронних зверненнях підпису громадян, яке може
бути виготовлене за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи
фотокопії зазначено в листі представника Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини від 02.09.2016 № 2.1794/1683-16-107 та Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 29.09.2016 №
2/13-К273895.16-1/23-42 та ухвали Львівського апеляційного
адміністративного суду від 12.07.2017 року № 876/6255/17.

Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до статті 124 Конституції України
правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.

Статтею 129--1 Конституції України визначено, що Суд ухвалює рішення
іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання.

З метою забезпечення однакового та правильного застосування судами
законодавства, що встановлює гарантії незалежності судової влади, Пленум
Верховного суду України постановою від 13.06.2007 № 8 (далі – Постанова
Пленуму) надав роз’яснення.

Так, пунктом 10 Постанови Пленуму визначено, що відповідно до частини
п’ятої статті 124 Конституції України судові рішення є обов'язковими до
виконання на всій території України і тому вважаються законними, доки вони
не скасовані в апеляційному чи касаційному порядку або не переглянуті
компетентним судом в іншому порядку, визначеному процесуальним законом, в
межах провадження справи, в якій вони ухвалені.

Принагідно звертаємо увагу, що відповідно до статті 16 Закону скарга на
дії чи рішення органу державної влади, посадової особи подається у порядку
підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина
права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі
відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою
рішенням – безпосередньо до суду.

[2]Перейти для ознайомлення з відповіддю.

--------------------------------------------------------------------------

Цей лист згенеровано автоматично системою.
Не відповідайте на нього.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://ticket.np.gov.ua/view.php?auth=o...

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації НПУ, Національна Поліція

1 Attachment

Сервіс автоматизованої обробки та контролю вхідної кореспонденції, Національна Поліція

-- відповідь пишіть над цим рядком --

Доброго дня, Кузик Валентина

На ваше звернення #687084 надана відповідь:

Шановний Валентина Кузик!

Ваше звернення передано на розгляд керівництву Національної поліції
України.

[1]Перейти для ознайомлення з відповіддю.

--------------------------------------------------------------------------

Цей лист згенеровано автоматично системою.
Не відповідайте на нього.

References

Visible links
1. https://ticket.np.gov.ua/view.php?auth=o...