Оприлюднення інформації на сайті міської ради Дніпропетровська

Котулев Дмитро

В.о. міського голови м. Дніпропетровськ
Романенко М.В.
Котулева Дмитра Олександровича
м.Дніпропетровськ, пр.Миру 18\374
+380965132424

Запит на публічну інформацію.

Шановний Максим Володимирович, 27.03.2014 р. Верховною радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації"" №1170-VII. Вищевказаним законом було, крім іншого, внесено зміни до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» так було змінено:
1) частину шістнадцяту статті 46 викласти в такій редакції:
"16. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";
2) частину десяту статті 47 доповнити реченням такого змісту:
"Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";
3) частини п'яту та одинадцяту статті 59 викласти в такій редакції:
"5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не
встановлено пізніший строк введення цих актів у дію";
"11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.
В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом".

Згідно до частини 2 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така нформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.
Відповідно до частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними
розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

В той же час на сайті Дніпропетровської міської ради до цих пір відсутні висновки і рекомендації постійних комісій Дніпропетровської міської ради та відповідні їхні протоколи.
Окремо необхідно зазначити, що не оприлюдненими є досить велика кількість актів Дніпропетровської міської ради та посадових осіб Дніпропетровської міської ради.
Згідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються: суб'єкти владних повноважень -
органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до
законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;
Згідно до частини 1 статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня
отримання запиту.

У зв’язку з вищевикладеним, прошу надати наступну публічну інформацію:

А) Назвіть дату, коли будуть оприлюднені висновки і рекомендації постійних комісій Дніпропетровської міської ради та протоколи їх засідань на сайті Дніпропетровської міської ради за 2013 рік? (секретар міської ради несе персональну відповідальність за це)

Б) Назвіть дату, коли на сайті Дніпропетровської міської ради будуть оприлюднені рішення Дніпропетровської міської ради за наступними номерами:
Від 30.01.2013: 40/31, 0/31.
Від 27.02.2013: 35/32.
Від 27.03.2013: 35/33, 24/33, 18/33.
Від 24.04.2013: 34/34 — 129/34, 131/34 — 1110/34, 1112/34 — 11121/34, 11123/34.
Від 29.05.2013: 43/35 — 55/35, 57/35 — 111/35, 113/35.
Від 26.06.2013: 45/36 — 102/36, 104/36.
Від 24.07.2013: 46/37.

В) Коли будуть оприлюднені розпорядження Дніпропетровського міського голови за 2013 рік за наступними номерами:
з 2-p до 5-p , з 7-р до 16-р, 18-р, 19-р, 21-р, 22-р, 24-р, 27-р, 29-р, 30-р, з 33-р до 39-р, 41-р, 42-р, 44-р, з 46-р до 54-р, 57-р, з 59-р до 68-р, з 70-р до 75-р, 77-р, з 79-р до 85-р, 87-р, 88-р, з 90-р до 97-р, 100-р, 102-р, 103-р, 104-р, 106-р, з 108-р до 112-р, з 114-р до 116-р, з 119-р до 122-р, 124-р, 125-р, 126-р, з 128-р до 131-р, 135-р, з 137-р до 141-р, 144-р, 145-р, 147-р, 148-р, з 150-р до 154-р, з 156-р до 159-р, 161-р, 165-р, з 169-р до 182-р, з 184-р до 187-р, з 189-р до 197-р, 200-р, 201-р, 202-р, 205-р, 206-р, з 209-р до 212-р, 216-р, з 218-р до 221-р, 223-р, 224-р, 225-р, з 229-р до 232-р, з 235-р до 240-р, 243-р, 244-р, з 246-р до 257-р, 259-р, з 262-р до 267-р, 269-р, 273-р, 274-р, з 277-р до 281-р, 283-р, 284-р на сайті Дніпропетровської міської ради?

Г) В разі неможливості їх опублікувати, прошу надати ці документи в електронному вигляді

Окремо повідомляю, що згідно до пункт 5 частини 3 статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», секретар сільської, селищної, міської ради: забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.

З повагою,

Котулев Дмитро

Дніпровська міська рада

151 Attachment

Здравствуйте, Котулев.

--
С уважением,
Vidkryta-vlada mailto:[dnipro2 request email]

2 Attachments

----- Исходное сообщение -----
Тема: котулев
От кого: Виктория Халлыева <[email address]>
Кому: [email address]
Отправлено: 16.02.2015 10:59,

--
С ув. Виктория Халлыева

-- реклама -----------------------------------------------------------
Hostpro 14 лет! Скидка 50% на хостинг, VPS, серверы!
http://hostpro.ua/ru/hosting-linux.html?...