Организация работы правоохоронных органов

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Павел, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Почему не работают приёмные прокуратур, бюро расследований, полиции хотя приёмные имеют отдельные помещения? Для подачи в суд на бездеятельность правоохоронных органов надо чтоб на копии был штамп с номером регистрации, в противном случае суды считают, что обращения в орган не было!!!

З повагою,

Павел

Доброго дня!
Почему не работают канцелярии в прокуратуре всех уровней, бюро расследований, полиции, что является ограничением доступа к правосудию!!! Эти структуры имеют отдельные помещения и могут принимать заявления от людей с постановкой штампа о получении с номером регистрации!!! Суды отказываются рассматривать жалобы по не внесению в ЕРДР заявлений, так как нет штампа о приёме заявления на копии. Это нарушение статьи 6 "Европейской конвенции о правах и основных свободах"!!!
Немедленно организуйте штатную работу приёмный!!!

З повагою,

Павел

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

2 Attachments

 

Відповідь у вкладених файлах.

 

 

показати цитоване

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

[FOI #98260 email]  

 

Шановний пане Павле!

 

За результатами опрацювання Вашого листа від 07.01.2022, що надійшов на
електронну пошту Секретаріату Кабінету Міністрів, визначену для подання
запитів на публічну інформацію, в межах компетенції повідомляємо.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка
була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, визначених цим Законом.

Частиною п’ятою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію має
містити загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

Згідно з частиною другою статті 2 Закону цей Закон не поширюється,
зокрема, на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються
спеціальним законом.

Звернення розглядаються згідно з Законом України «Про звернення громадян».

Ваш лист за змістом не відповідає вимогам до запиту на інформацію, містить
по суті прохання вчинити певні дії, тому не може бути розглянутим
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Прийом та реєстрація електронних звернень громадян регулюється Інструкцією
з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і
місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової
інформації (далі – Інструкція), затвердженою постановою Кабінету Міністрів
від 14.04.1997 № 348. Відповідно до Інструкції діловодство за пропозиціями
(зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян в органах
державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в
засобах масової інформації ведеться окремо від інших видів діловодства і
покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб чи на
підрозділ службового апарату.

Відповідно до абзацу третього пункту 2 Інструкції електронне звернення
приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення
електронної форми, яка розміщується на офіційному веб-сайті організації.

Для прийому електронних звернень громадян, у тому числі до Кабінету
Міністрів та його керівництва, визначено спеціальну форму реєстрації в
системі «Електронне звернення» за адресою: http://ukc.gov.ua/login_ext/.

Ураховуючи викладене, пропонуємо Вам звертатися відповідно до Закону
України «Про звернення громадян» засобами поштового зв’язку (вул. М.
Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008), через спеціальну форму реєстрації в
системі «Електронне звернення» за адресою: http://ukc.gov.ua/login_ext/
або зателефонувати на урядову «гарячу лінію» – 1545 (дзвінки зі
стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні).

 

Департамент інформації та взаємодії з громадськістю

Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

показати цитоване