Оренда державного майна

Митник Уляна

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Відповідно до п.52 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постанови КМУ №483 від 03.02.2020, якщо об’єктом оренди є окреме індивідуально визначене майно (крім транспортних засобів), то розмір стартової орендної плати визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої постановою КМУ №630 від 28.04.2021 (далі – Методика).
Згідно з п.6 Методики у разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна орендарями, зазначеними у пункті 13 цієї Методики) та іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

де - розмір річної орендної плати, гривень;
- вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (без урахування податку на додану вартість), гривень;
- орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 (у разі укладення договору з орендарем відповідно до статті 15 Закону) або додатком 2 (для договорів оренди, які продовжуються вперше) або пунктом 14 цієї Методики для іншого окремого індивідуально визначеного майна.
Відповідно до п.14 Методики розрахунку орендної плати за державне майно, у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, розмір річної орендної плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі транспортних засобів, становить 7 відсотків вартості об’єкта оренди.
Заклад вищої освіти державної форми власності (бюджетна установа) має намір надати в оренду рухоме майно відповідно до додатку 1 до цього листа фізичній особі-підприємцю. Майно було придбане 3 роки тому, у використанні не перебувало, має залишкову балансову вартість, вартість якої становить більше 10 відсотків його первісної балансової вартості та буде передано без проведення аукціону.
Прошу роз’яснити, яку вартість об’єкта оренди необхідно враховувати для розрахунку орендної плати: залишкову балансову вартість чи вартість орендованого майна, яку потрібно визначити шляхом проведення незалежної оцінки.

З повагою,

Митник Уляна