Освітні програми

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Сергій Михайлов, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Сергій Михайлов

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", а саме Розділ V, Стаття 16, п. 7 просимо надати посилання на затверджені в установленому порядку та оприлюднені у відкритому доступі усі діючі освітні програми (2020 року вступу, 2021 року вступу, 2022 року вступу та 2023 року вступу) що містяться в реєстрі https://registry.edbo.gov.ua/university/... та будуть розміщені в Реєстрі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти https://public.naqa.gov.ua/ під час проходження процедури акредитації у визначений графіком час https://plan.naqa.gov.ua/.

З повагою,

Сергій Михайлов

Відділ ліцензування та акредитації Житомирського університету, Житомирський державний університет імені Івана Франка

1 Attachment

У відповідь на Ваш запит Житомирський державний університет імені Івана
Франка (далі – Університет) повідомляє наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», публічна інформація – це відображена та задокументована будь
– якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або
створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх
обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до п.п. 2 та 3 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», розпорядниками інформації визнаються юридичні
особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної
Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів
та особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних
повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх,
оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації,
пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків.

Згідно Вашого запиту надаємо наступну інформацію. Діючі освітні програми,
за якими здійснюється підготовка в Університеті та які затверджені в
установленому порядку розміщено за покликанням
[1]https://eportfolio.zu.edu.ua/op/departme... з розподілом за
спеціальностями та рівнями вищої освіти, за якими Університет провадить
освітню діяльність.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», відмова в задоволенні запиту може бути оскаржена до керівника
розпорядника, вищого органу або суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників
інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного
судочинства України.

Проректор з навчально-методичної та виховної роботи Володимир ЧУМАК

--
З повагою,
відділ ліцензування та акредитації.

References

Visible links
1. https://eportfolio.zu.edu.ua/op/departme...