Отримання публічної інформації

Запитувач
Сергій Миколайович
[email address]
Від 15 серпня 2023 року

Розпоряднику інформації
Міністерство юстиції України
вул. Архітектора Городецького,
буд. 13, м. Київ, 01001

Доброго дня

З А П И Т
на отримання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації».

Згідно Конституції України
Документ 254к/96-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2020, підстава - 27-IX

Розділ XI
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Стаття 143.Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або ЧЕРЕЗ УТВОРЕНІ НИМИ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції..

Також згідно закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Документ 280/97-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.08.2023, підстава - 3022-IX

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі
Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення:
територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр;

Стаття 2 Поняття місцевого самоврядування
2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:
народовладдя;
законності;
гласності;
колегіальності;
поєднання місцевих і державних інтересів;
виборності;

Стаття 5. Система місцевого самоврядування
1. Система місцевого самоврядування включає:
територіальну громаду;

сільську, селищну, міську раду;

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

Стаття 6. Територіальні громади
1.Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.
Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Враховуючи зазначене вище, керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації» та на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, керуючись положеннями Конституції України (документ: 254к/96-ВР), Закону України «Про інформацію»,Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Згідно ст.20 вищезазначеного закону відповідь надати не пізніше п'яти днів.

П Р О Ш У :
1.Надати завірені належним чином фотокопії з оригіналу документів, а саме: Ким, коли, і на підставі яких документів була утворена Марганецька міська рада в Дніпропетровській області на території територіальної громади міста Марганець у Дніпропетровській області.

2.Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на мою електронні адресу : [email address] .
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.

Забороняю передавати мої персональні данні третім особам без моєї згоди!

З ПОВАГОЮ, Сергій Коломоєць