Отримання/втрата громадянства УРСР/СРСР/України

Доброго дня!

На підставі статей 5, 8, 13, 19, 38, 40, 56, 60, 68 Конституції України.

Згідно рішення Конституційного суду, Справа N 1-5/2005
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 60 народних
депутатів України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням про офіційне тлумачення положень частини першої
статті 103 Конституції України ( 254к/96-ВР ) в контексті положень
її статей 5, 156. Народні депутати України зазначають, що згідно
зі статтею 5 Конституції України ( 254к/96-ВР ) народ здійснює
владу безпосередньо і через органи державної влади та органи
місцевого самоврядування. Право визначати та змінювати
конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може
бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, вимагаю надати наступну інформацію (наступні документи):

Копії рішення ВРУ завірені згідно ДСТУ з підписом уповноваженої особи та печаткою, чинних рішень:
1. Копію рішення Верховної Ради України, Верховної Ради УРСР, Верховної Ради СРСР за період часу з 1991 року по 2022 р.:
- про вихід Панфьорова Івана Олесандровича 1989 р.н. з громадянства УРСР/СРСР;
- про втрату Панфьорова Івана Олесандровича 1989 р.н.. громадянства УРСР/СРСР;
- про позбавлення Панфьорова Івана Олесандровича 1989 р.н. громадянства УРСР/СРСР;
2. Копію заяви від Панфьорова Івана Олесандровича 1989 р.н. за період часу з 1991 року по 2022 р.:
- про вихід з громадянства УРСР/СРСР;
- про втрату громадянства УРСР/СРСР;
- про позбавлення громадянства УРСР/СРСР;
3. Копію заяви від Панфьорова Івана Олесандровича 1989 р.н. за період часу з 1991 року по 2022 р.:
- про набуття громадянства України;
- про вступ у громадянство України.

4. Копію рішення Верховної Ради України, Верховної Ради УРСР, Верховної Ради СРСР за період часу з 1994 року по 2022 р.:
- про набуття Панфьорова Катерина Юріївна 1994 р.н. з громадянства УРСР/СРСР;
- про вихід Панфьорова Катерина Юріївна 1994 р.н. з громадянства УРСР/СРСР;
- про втрату Панфьорова Катерина Юріївна 1994 р.н. громадянства УРСР/СРСР;
- про позбавлення Панфьорова Катерина Юріївна 1994 р.н. громадянства УРСР/СРСР;
5. Копію заяви від Панфьорова Катерина Юріївна 1994 р.н. за період часу з 1994 року по 2022 р.:
- про набуття громадянства УРСР/СРСР;
- про вихід з громадянства УРСР/СРСР;
- про втрату громадянства УРСР/СРСР;
- про позбавлення громадянства УРСР/СРСР;
6. Копію заяви від Панфьорова Катерина Юріївна 1994 р.н. за період часу з 1994 року по 2022 р.:
- про набуття громадянства України;
- про вступ у громадянство України.

Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вхідного документу,з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надайте по суті та згідно хронології питань на мою електронну адресу, котру я вказав в формі реєстрації на даному сайті.

Сайт «Доступ до Правди» є платформою для надсилання саме запитів на інформацію, оскільки Закон «Про звернення громадян» не дозволяє надсилати звернення в електронній формі.

Запит не є зверненням, уточнюю різницю між запитом та зверненням:

Відтак, вони відрізняються між собою, в першу чергу, своїм змістом: запит — прохання надати інформацію, звернення — прохання вчинити певні дії, викладені у пропозиціях, заявах чи скаргах.

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації, надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Дане роз’яснення визначене статтею 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Таке роз’яснення висвітлено у статті 3 Закону України “Про звернення громадян”.

Варто також мати на увазі, що запит на інформацію подається з метою реалізувати конституційне право на отримання інформації, передбачене статтею 34 Конституції України і детально врегульоване Законом України “Про доступ до публічної інформації”, звернення — з метою реалізації низки конституційних прав. А саме, за допомогою пропозицій громадяни можуть реалізовувати не тільки право на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, але й право брати участь в управлінні державними справами.

І основною відмінністю, що має практичне значення, є строк надання відповіді. На запити — 5 робочих днів, на звернення — 30 календарних днів.

Вимагаю згідно чинного законодавства, надати мені запит публічну інформацію, протягом 5 робочих днів.

Запит на інформацію стосується інформації, необхідної для безпеки та захисту життя на фоні ведення бойових дій на території України і введеного воєнного стану в Україні Указом Президента України No 64/2022, тому відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі ненадання або надання неповної інформації, я буду оскаржувати бездіяльність розпорядника відповідно до статті 23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» до керівника розпорядника, вищого органу, суду або Омбудсмана.

З повагою,
Автор: Катерина: Юріївна: Панфьорова

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

1 Attachment