Підтвердити законність ліквідації установи:" ПЕТРАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА "код ЄДРПОУ: 26424482

Наталія Михайлівна Ведмеденко

Доброго дня!
З огляду на офіційні відомості розміщені на сайті Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, юридична особа приватного права з назвою «КАТЕРИНОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА» має (код ЄДРПОУ: 34393423), здійснює комерційну діяльність, як суб’єкт господарювання.
Та у зв’язку з тим що,11.12.2020 року , за №1000081270007000257, в реєстр внесено рішення засновників (учасників) юридичної особи: «ПЕТРАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА» код 26424482 , або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної «ПЕТРАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА» код 26424482 в результаті її реорганізації де Коваленко Володимир Андрійович є голова комісії з припинення.
Слід зауважити що відповідно до ст.92 Конституції України Виключно законами України визначаються: п.№7) правовий режим власності; п.№12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики; п.№13) територіальний устрій України; п.№15) засади місцевого самоврядування; п.№20) організація і порядок проведення виборів і референдумів.
Виключно законами України встановлюються:
п. №1) Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи;
Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями і нормами Конституції України та Міжнародного законодавства яке є складовою національного законодавства України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та ст. 5-9, 27-29 Закону України «Про інформацію» , для встановлення правосуб’єктності (легітимності) ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, та підтвердження його компетенції і компетентності, з метою реалізації свого конституційного права в порядку положень статті 55.
ПРОШУ:
впродовж визначеного законом строку, 5 (п’ять) днів, надати фото копії з оригіналів (оригінали на яких поставлено підписи підписантів, а поставлені підписи завірено печаткою із зображенням Державного Герба України),
1. нормативно-правового акту який є у правовій системі. Самостійної Української Держави України відповідно до якого реорганізовано юридичну особу з назвою: «ПЕТРАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА» код 26424482;
2. документ який підтверджує повноваження голови комісії з припинення. юридичної особи з назвою: «ПЕТРАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА» код 26424482 Коваленка Володимира Андрійовича;
3.протокол загальних зборів засновників (учасників) юридичної особи: «ПЕТРАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА» код 26424482 ,на підставі якого винесено рішення щодо припинення юридичної особи «ПЕТРАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА» код 26424482 , в результаті її реорганізації;
4. рішення засновників (учасників) юридичної особи: «ПЕТРАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА» код 26424482, або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи «ПЕТРАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА» код 26424482 , в результаті її реорганізації;
5. нормативно-правової документації, якою регламентується і регулюється питання прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи: «ПЕТРАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА» код 26424482, або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної «ПЕТРАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА» код 26424482 в результаті її реорганізації.
Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або пере направити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com.
З повагою,
Наталія Михайлівна Ведмеденко