Перелік вільних земельних ділянок Черкаської області

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Левітан Софія, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Левітан Софія

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Конституцією України гарантується право власності на землю. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону (частина друга статті 14 Конституції України).
Згідно з частиною першою статті 121 Земельного кодексу України передбачено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах, зокрема, для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара; для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара.
Відповідно до частини шостої статті 118 Земельного кодексу України, громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, зокрема, для ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.
Уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах. До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову (частина п'ятої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
Отже, такі органи зобов'язані надавати вказану інформацію громадянам, виходячи з положень Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про доступ до публічної інформації».
Оскільки задля того, щоб скористатися своїм законним правом на вибір бажаного місця розташування земельної ділянки, повинно бути відомі встановлені компетентними органами райони можливого відведення земельної ділянки відповідно до її цільового призначення.
Разом із тим, у зв'язку із розміщенням на офіційному вебсайті Державного агентства по земельних ресурсах України кадастрової карти та Закону України «Про державний земельний кадастр», прошу при підготовці відповіді зауважити, що даний ресурс надає інформацію про земельні ділянки, які вже передано у власність, надано в оренду чи в постійне користування.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

У зв’язку з вищесказаним ПРОШУ:
1. Надати мені інформацію про місце розташування земельних ділянок в межах Черкаської області не наданих у користування, що можуть бути використані для реалізації мною права на безоплатне отримання у власність для ведення садівництва станом на день надання відповіді.
2. Надати мені інформацію про місце розташування земельних ділянок в межах Черкаської обласної державної адміністрації не наданих у користування, що можуть бути використані для реалізації мною права на безоплатне отримання у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) станом на день надання відповіді.
3. Надати мені інформацію про місце розташування земельних ділянок в межах Черкаської області не наданих у користування, що можуть бути використані для реалізації мною права на безоплатне отримання у власність
-для індивідуального дачного будівництва
-для ведення особистого селянського господарства
-для ведення садівництва
-для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
станом на день надання відповіді.
4. Надати відповідь у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, як це встановлено частиною першою статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З повагою,

Левітан Софія

Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області,

1 Attachment

Добрий день!
Повідомте, будь ласка, про отримання.