Перетин кордону людиною

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Ольга, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 5, 8, 13, 19, 38, 40, 56, 60, 68 Конституції України.

Згідно рішення Конституційного суду, Справа N 1-5/2005
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 60 народних
депутатів України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням про офіційне тлумачення положень частини першої
статті 103 Конституції України ( 254к/96-ВР ) в контексті положень
її статей 5, 156. Народні депутати України зазначають, що згідно
зі статтею 5 Конституції України ( 254к/96-ВР ) народ здійснює
владу безпосередньо і через органи державної влади та органи
місцевого самоврядування. Право визначати та змінювати
конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може
бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, вимагаю надати наступну інформацію (наступні документи):

Згідно Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 Генеральної Асамблеї ООН
Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім
членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою
свободи, справедливості та загального миру: і
беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини
призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що
створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і
переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як
високе прагнення людей; і
беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися
силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена
вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і
гноблення; і
беручи до уваги, що необхідно сприяти розвиткові дружніх
відносин між народами; і
беручи до уваги, що народи Об'єднаних Націй підтвердили в
Статуті ( 995_010 ) свою віру в основні права людини, в гідність і
цінність людської особи і в рівноправність чоловіків і жінок та
вирішили сприяти соціальному прогресові і поліпшенню умов життя
при більшій свободі; і
беручи до уваги, що держави-члени зобов'язались сприяти у
співробітництві з Організацією Об'єднаних Націй загальній повазі і
додержанню прав людини і основних свобод; і
беручи до уваги, що загальне розуміння характеру цих прав і
свобод має величезне значення для повного виконання цього
зобов'язання;
Згідно, якої Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту
недоторканність.;
Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання
її правосуб'єктності.;
Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої
різниці, на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на
рівний захист від якої б то не було дискримінації, що порушує цю
Декларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої
дискримінації.;
Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах
компетентними національними судами в разі порушення її основних
прав, наданих їй конституцією або законом.;

Згідно статті 13
1. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі
місце проживання у межах кожної держави.
2. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи
й свою власну, і повертатися у свою країну.

Та керуючись чинною Конситуцією Української Радянської Соціалістичної Республіки 1937р.

Прошу надати копії рішення, постанов, законів і тд. ВРУ посилаючись на те, що Форма власності: ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД). Фірми УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ присвоєно код ЄДРПОУ 20064120.: органи держвлади є приватного права надати відповідь:

1. Позбавлення Людини, громадянина вільно пересуватись між державами;
2. Зобов'язуть Людину, громадянина перетинати кордон з ПАСПОРТОМ УКРАЇНИ та пред'являти документи невідомим фізичним особам.

Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вхідного документу,з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надайте по суті та згідно хронології питань на мою електронну адресу, котру я вказав в формі реєстрації на даному сайті.

Сайт «Доступ до Правди» є платформою для надсилання саме запитів на інформацію, оскільки Закон «Про звернення громадян» не дозволяє надсилати звернення в електронній формі.

Запит не є зверненням, уточнюю різницю між запитом та зверненням:

Відтак, вони відрізняються між собою, в першу чергу, своїм змістом: запит — прохання надати інформацію, звернення — прохання вчинити певні дії, викладені у пропозиціях, заявах чи скаргах.

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації, надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Дане роз’яснення визначене статтею 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Таке роз’яснення висвітлено у статті 3 Закону України “Про звернення громадян”.

Варто також мати на увазі, що запит на інформацію подається з метою реалізувати конституційне право на отримання інформації, передбачене статтею 34 Конституції України і детально врегульоване Законом України “Про доступ до публічної інформації”, звернення — з метою реалізації низки конституційних прав. А саме, за допомогою пропозицій громадяни можуть реалізовувати не тільки право на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, але й право брати участь в управлінні державними справами.

І основною відмінністю, що має практичне значення, є строк надання відповіді. На запити — 5 робочих днів, на звернення — 30 календарних днів.

Вимагаю згідно чинного законодавства, надати мені запитувану публічну інформацію, протягом 5 робочих днів.

Запит на інформацію стосується інформації, необхідної для безпеки та захисту життя на фоні ведення бойових дій на території України і введеного воєнного стану в Україні Указом Президента України No 64/2022, тому відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі ненадання або надання неповної інформації, я буду оскаржувати бездіяльність розпорядника відповідно до статті 23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» до керівника розпорядника, вищого органу, суду або Омбудсмана.

З повагою,

Автор: Володимир Васильович

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

1 Attachment

Черговий Е-100 АДПСУ,

2 Attachments

2 Attachments

צ .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Верховна Рада України

8 AttachmentsУВАГА!!! Електронна адреса [1][email address] є технологічною і
використовується системою електронного документообігу ДМС виключно для
автоматичної розсилки відповідей. Відповідати на листи, що надходять  з
цієї адреси, не потрібно.

У разі необхідності свої листи надсилайте на адреси:

- [2][email address] – для звернень громадян;

- [3][email address] – для кореспонденції організацій;

- [4][email address] - для кореспонденції органів судової влади.

  

Цей електронний документ створено в системі електронного документообігу
ДМС з використанням електронного цифрового підпису та відповідно до вимог
статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг» ([5]http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15) та Закону
України «Про електронні довірчі послуги»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155...) є оригіналом.

Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» юридична сила електронного документа не може
бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» перевірка цілісності електронного документа
може проводитися шляхом перевірки електронного цифрового підпису.

При необхідності Ви можете здійснити перевірку електронного документа,
скориставшись он-лайн сервісом Акредитованого центру сертифікації ключів
органів юстиції України ([6]https://ca.informjust.ua/verify).

Для цього необхідно:

1. Розархівувати файли з архіву, який долучено до електронного листа (в
архіві знаходиться файл з розширенням pdf (безпосередньо електронний
документ) та з розширенням p7s (файл електронного цифрового підпису)).

2. Відкрити он-лайн сервіс перевірки ЕЦП (https://ca.diia.gov.ua/verify
або https://czo.gov.ua/verify) .

3. Виділити одночасно два файли (один з розширенням pdf та другий з
розширенням p7s) та перетягнути їх мишкою у попередньо відкрите вікно
он-лайн сервісу перевірки ЕЦП.

4. Після проведення перевірки у вікні он-лайн сервісу буде відображено її
результати. У разі вдалої перевірки інформація про результати
відображається на зеленому фоні.

 

 

Державна міграційна служба України

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15
6. https://ca.informjust.ua/verify