Погодження паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Звертаємося з проханням дати роз’яснення щодо застосування окремих положень нормативних документів, які регулюють процедуру підготовки та затвердження паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів.
При запровадженні в бюджетному процесі програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами) затверджені Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання; форми паспорта бюджетної програми та звіту про виконання бюджетної програми місцевого бюджету (далі Правила).
Крайні зміни до цих правил внесено наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2022 № 359, зокрема у пункт 1.3. Правил. Цими змінами чітко визначено, що місцевий фінансовий орган здійснює погодження проєкту паспорта бюджетної програми, що подається головним розпорядником бюджетних коштів, а не самого паспорта бюджетної програми, як було раніше.
Згідно із зазначеними змінами погоджений проєкт паспорта бюджетної програми є підставою для внесення показників у паспорт бюджетної програми та прийняття головним розпорядником рішення про його затвердження.
При цьому, внесені зміни до наказу не отримали свого відображення у типовій формі паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (додаток до наказу від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2018 за № 1209, а саме залишено віза «ПОГОДЖЕНО» з позначкою «М.П.».
Мотивуючи тим, що у затвердженій формі паспорта бюджетної програми передбачено наявність візи «ПОГОДЖЕНО» з позначкою «М.П.», управління державної казначейської служби України у Долинському районі вимагає від розпорядників бюджетних коштів подання паспортів бюджетних програм, погоджених підписом начальника фінансового управління міської ради, скріпленого гербовою печаткою фінансового управління.

Щодо проставлення підпису та скріплення документів гербовою печаткою, фінансове управління керується Інструкцією з діловодства в Долинській міській раді та її виконавчих органах, що затверджена розпорядженням Долинської міської ради від 21.10.2022 №302, і застосовує процедуру внутрішнього візування, яка не передбачає завіряння підпису печаткою.
Порядок візування документів, що міститься в Інструкції відповідає Типовій інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, зокрема в частині умов застосування зовнішнього та внутрішнього візування управлінських документів (постанова КМУ від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»).
З метою забезпечення належного виконання фінансовим управлінням покладених функцій щодо своєчасності фінансування видатків з бюджету територіальної громади та дотримання наданих законом та положенням повноважень, просимо роз’яснити питання щодо погодження проєктів паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів з урахуванням змін до пункту 1.3 Правил, внесених наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2022 № 359 та додатку до Правил у вигляді типової форми паспорта в редакції від 29.12.2018 року, а саме:
«Проєкт паспорта бюджетних програм місцевих бюджетів погоджується місцевим фінансовим органом ( пункт 1.3 Правил) та скріплюється»:
печаткою головного розпорядника бюджетних коштів
чи (або)
печаткою місцевого фінансового органу.
Наперед вдячні за розуміння та співпрацю.

З повагою,

Таня

publishinfo, Міністерство фінансів України

1 Attachment