Порушення прав і свободи людини постановою КМУ від 09 грудня 2020 року № 1236

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Марина, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Статтею 3 Конституції України (Далі по тексту - КУ) визначено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закон та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8 КУ).
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституції та законами України (стаття 19 КУ).
Статтею 21 КУ визначено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Відповідно до статті 22 КУ права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпаними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні до чинних законів не допускаються звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто на може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави-захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань (стаття 27 КУ).
Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорсткому нелюдському або такому що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам (стаття 28 КУ).
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. (стаття 64 КУ).
Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (стаття 68 КУ).
У зв'язку з вищевикладеним та у відповідності до статті 34 Конституції України, статті 35 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», статтей 9,10, 28, 29, 30, 32, 33 ,45 Закону України «Про інформацію», Закону України «Про доступ до публіної інформації» прошу Вас надати письмову відповідь з нижчеперелічених питань.

1. Чи обов'язкове щеплення для людини від гострої респераторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2?
Якою статтею Конституції України або закону України визначено обов'язкову вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2?
2. Чи має право людина відмовитись від щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2?
Яка передбачена відповідальність (санкції) для особи, у разі відмови від щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2?
3. Чи обов'язковим щеплення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, працівників підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 83»?
Якою статтею Конституції України або закону України визначено обов'язкову вакцинацію для цієї групи населення?
Яка передбачена відповідальність (санкції) для особи, у разі відмови від щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 для цієї групи населення?
4. Чому примусово примушують вакцинуватися від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, або створюють штучні умови обов’язкового щеплення для працівників підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 83», нехтуючи гарантованими Конституцією України, правами і свободами людини і громадянина?
5. Чи правомірно препарати які не пройшли необхідних випробувань і не мають належних сертифікатів застосовуються як лікарських засіб від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2? Наскільки законне це використання?
Чому люди при вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 вимушені підписувати відмову від претензії? Яким законодавчим актом це визначено.
6. Чи правомірно вакцину Moderna (mRNK-1273), яка не зареєстрована в Україні використовують для щеплення людей як лікарський засіб від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2?
Чи несе відповідальність держава Україна за будь які проблеми зі здоров'ям людини після вакцинації незареєстрованим препаратом Moderna (mRNK-1273)?
7. Чи існують будь які документи, підтверджуючі, що штучний імунітет вакцинованих людей кращий і безпечний від імунітету людей, які вже перехворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2? Надати копії таких документів.
8. Хто несе відповідальність (конкретна особа) за життя та здоров'я людини після проведення щеплення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2?
Яким документом це регулюється. Надати копію такого документу.
9. Чи проходила митне оформлення на кордоні в Україні вакцина COVID-19 Moderna (mRNK-1273)? Повідомити яким чином та надати підтверджуючі документи такого розмитнення.
10. Чи забезпечувалось державою Україна у 2021 році здійснення відповідних компенсаційних витрат у порядку, встановленому постановою Кабінета Міністрів України від 31 березня 2021 року № 371 за за настання будь-яких наслідків, спричинених застосуванням вакцини або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування?
В інформації зазначити статистичні данні по регіонам. (з розбивкою по кожному регіону окремо) із зазначенням суми компенсаційних витрат.
11. Чи ведеться моніторинг та статистика побічних наслідків після проведення щеплення від гострої респіраторної хвороби COVID-19? Чи передбачено законами чи іншими нормативними актами України ведення такої статистики та моніторингу? Надати копію такого документу.
12. Чи має право людина, з урахуванням положень статей Конституції України, стаття 391 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» та статті 286 Цивільного кодексу України, не надавати будь - якій посадовій особі відомості щодо підтвердження вакцинації (сертифікат) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 або негативний ПЛР-тест при використанні громадського транспорту, у тому числі залізничного сполучення; при відвідуванні торговельно-розважальних центрів, а також на вимогу пред'явлення документів роботодавцю?
Якщо право на таємницю про стан свого здоров'я щодо гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 у людини та громадянина відсутнє, якою статтею Конституції України визначено розголошення таких відомостей?
13. Чи відноситься щеплення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яке перебуває на незавершеній стадії клінічного дослідження до лікарської таємниці та персональних даних особи, адже дане щеплення належить до медичного втручання у організм людини.
14. Чи скерувалося Вами, як Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини до Конституційного Суду України звернення щодо роз'яснення та перевірки положень карантинних обмежень, які встановлені постановою Кабінета Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», яким звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України та законами України?
15. Чи скерувалося Вами, як Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини позовна заява до суду щодо скасування карантинних обмежень, які встановлені постановою Кабінета Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», якими порушено Конституційні права та свободи людини, адже права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними?

Звертаю увагу на те, що згідно з частиною третьою статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
Інформація потрібна для звернення до суду.

З повагою,

Марина

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment