Повідомлення

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Ірина, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Автор даного документу, жінка із власним іменем Ірина роду Люзних, яка знаходилася в союзі із родом Кальницьких, людина, наділена правами і свободами, вільною волею, розумом, творчістю, совістю, гідністю, честю, справедливістю та відповідальністю, представник народу - єдиного джерела влади, суб'єкт міжнародного публічного права, вигодонабувач прав громадянина Української РСР/Союзу РСР по праву народження, власник, основний кредитор, інвестор, єдиний агент і вигодонабувач штучної людини (фізичної особи) - [КАЛЬНИЦЬКА І.В], яку було створено корпорацією УКРАЇНА 15 грудня 1998 року Радянським РУ ГУ МВС міста Києва.
Автор Повідомлення реально існуюча, свідома, дієздатна людина з повними правами і свободами, живонароджена жінка, створена на образ Божий, не є фізичною особою, юридичною особою, цивільною особою, виборчою одиницею, фірмою, ПІБ. Автор не є іноземцем, не мігрант, не фотокартка, не програмний код, не "держава в смартфоні", не документ, не назва в документі, не товар, не предмет, не річ, не живий змінений організм. Автор не померла 31.12.1899 року, не зникла безвісти і не потонула в морі, живе на землі, яка надана у володіння самим Богом.
На підставі вищевикладеного, автор проголошує свою вільну волю, даровану Богом та заявляє, що є вигодонабувачем та кредитором - третьою стороною відповідно до Конвенції та вимагає забезпечення і реалізації належних і заявлених автором прав і свобод. Не потребую опіки, не маю потреби в патронажі та опікунах.
Я, автор даного документу, жінка з власним іменем Ірина – людина, діюча у правовому статусі людини, суб'єкт міжнародного права, суб’єкт владних повноважень, приєднуюсь до міжнародного договору – Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписаного на користь третьої сторони – людини та приймаю право вимоги до України як держави та для забезпечення реалізації ст. 1, ст.53 Конвенції та всіх прав і свобод, проголошених в Загальній декларації прав людини.
Заявляю, що є вигодонабувачем і кредитором – третьою стороною відповідно до цієї Конвенції і вимагаю забезпечення реалізації належних мені і заявлених мною прав і свобод.
Заявляю, що я є автором, власницею своїх імен: Ірина, Василівна, Кальницька,
подарованих мені моєю мамою і моїм татом у довічне користування та дію через автора, мною створеного, оскільки фізична особа є юридичною фікцією, штучно створеною на мої імена, та є компіляцією моїх імен, і не може бути самостійним учасником жодних цивільно - правових відносин. Таким чином, заявляю, що я є вигодонабувачем зазначених об’єктів: КАЛЬНИЦЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА, Кальницька Ірина Василівна, КАЛЬНИЦЬКА Ірина, Ірина КАЛЬНИЦЬКА, КАЛЬНИЦЬКА І.В., КАЛЬНИЦЬКА І., IRINA KALNYTSKA, які створила Україна як держава. Тому виключно я – власник своїх імен маю індивідуальне право на отримання вигод і користі від використання об’єктів своєї інтелектуальної власності у вигляді будь-яких їх компіляцій.
Компіляція (лат. compilatio - буквально: крадіжка, грабіж, від лат. compilo - грабую) - неоригінальний, несамостійний твір; праця, побудована на використанні інших творів; поєднання інших творів.

Честь маю!

Ірина Василівна Кальницька

Міністерство юстиції України

2 Attachments

Добрий день