Повідомлення про корупцію

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Біленький Тарас Іванович, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Біленький Тарас Іванович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади і здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.

Інформація про діяльність державних підприємств має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

В той же час заступником Аудиторської служби Ю Соляник разом з прорабом В Гашковим із року в рік чиняться погрози та незаконно отримуються готівка з державного підприємства , що є у їх власному підпорядкуванні.

На підприємстві працюють виключно їх коханки/коханці, члени сімей, та інші потрібні люди.

Працівників Аудиторської служби силоміць підписують на нікчемний журнал, а кошти несуть Ю Соляник

Прошу втрутитися та покінчити із свавіллям!

Звільнити заступника Аудиторської служби Ю Соляника разом з прорабом В Гашковим та ліквідувати підприємство!

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,—

ПРОШУ:

(1) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці, в якій відобразити яка вартість чистих активів підприємства з 2014 року по теперішній час в розрізі кожного року.

(2) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці про фінансові результати підприємства з 2014 року по теперішній час в розрізі кожного року.

(3) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці про розмір заробітної плати та інших фінансових заохочень і виплат керівникам та їх заступникам по кожному по підприємству та як вона змінювалась з 2014 року по теперішній час в розрізі кожного року, підприємства, та кожної особи з числа керівника та його заступників.

(4) Надати статистичну інформацію про склад наглядової ради та її зміну з 2014 року по теперішній час.

(5) Надати інформацію та скан-копії документів про перевірки, які проводились Рахунковою палатою України, внутрішньо-відомчі аудити, тощо у період з 2014 року і по теперішній час. Які порушення було виявлено? Який розмір розтрат, незаконних витрат та інших збитків було встановлено. Кого з посадових осіб було притягнуто до відповідальності за встановлені вищезгаданими перевірками порушення? Які правоохоронні органи за результатами таких перевірок здійснюють на даний час розслідування і по яких кримінальних провадженнях, з зазначенням номерів таких проваджень?

(6) Надати інформацію та скан-копії документів про повернуті державі кошти, незаконно сплачені заступнику Аудиторської служби Ю Соляник та В Гашкову

(7) Надати інформацію та скан-копії документів про працівників підприємства з 2014 року по теперішній час.

(8) Надати інформацію та скан-копії документів про заробітну плату по кожному з працівників підприємства з 2014 року по теперішній час.

(9) Надати інформацію та скан-копії документів про статус та родинні звязки з Ю Соляник та В Гашковим по кожному з працівників підприємства з 2014 року по теперішній час.

10)інформацію про вжиті заходи у звязку з отриманим повідомленням про корупцію

З повагою,

Біленький Тарас Іванович

Mail Delivery System,

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Ми спробуємо ще раз, поки що нічого не потрібно робити

Mail Delivery System,

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Ми спробуємо ще раз, поки що нічого не потрібно робити

Mail Delivery System,

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Ми спробуємо ще раз, поки що нічого не потрібно робити

Mail Delivery System,

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Можливо, ця адреса вже недійсна, в розпорядника переповнена пошта або вони відмовляються отримувати листи з Доступа. Ви можете спробувати написати їм з власної пошти