Повідомлення-запит

ПОВІДОМЛЕННЯ-ЗАПИТ

Автор даного документу, жінка із власним іменем Ірина роду Люзних, яка знаходилася в союзі із родом Кальницьких, людина, наділена правами і свободами, вільною волею, розумом, творчістю, совістю, гідністю, честю, справедливістю та відповідальністю, представник народу - єдиного джерела влади, суб'єкт міжнародного публічного права, вигодонабувач прав громадянина Української РСР/Союзу РСР по праву народження, власник, основний кредитор, інвестор, єдиний агент і вигодонабувач штучної людини (фізичної особи) - [КАЛЬНИЦЬКА І.В], яку було створено корпорацією УКРАЇНА 15 грудня 1998 року Радянським РУ ГУ МВС міста Києва.
Автор Повідомлення-запиту реально існуюча, свідома, дієздатна людина з повними правами і свободами, живонароджена жінка, створена на образ Божий, не є фізичною особою, юридичною особою, цивільною особою, виборчою одиницею, фірмою, ПІБ. Автор не є іноземцем, не мігрант, не фотокартка, не програмний код, не "держава в смартфоні", не документ, не назва в документі, не товар, не предмет, не річ, не живий змінений організм. Автор не померла 31.12.1899 року, не зникла безвісти і не потонула в морі, живе на землі, яка надана у володіння самим Богом.
На підставі вищевикладеного, автор проголошує свою вільну волю, даровану Богом та заявляє, що є вигодонабувачем та кредитором - третьою стороною відповідно до Конвенції та вимагає забезпечення і реалізації належних і заявлених автором прав і свобод. В зв'язку із цим, автор звертається до Вас як людина, а не ФІЗ.ОСОБА, не як ОСОБА та не як ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, вимагає надати детальну відповідь на такі запитання:

1.Прошу перерахувати Закони України та нормативно правові акти, в яких використовується термін "Людина" і які захищають права і свободи Людини в Україні.

2.Яким категоріям населення ( людина, громадянин Української РСР/Союзу РСР , ФІЗИЧНА ОСОБА, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ) оплачуються із бюджетних коштів згідно статті 55 Бюджетного кодексу "Захищені видатки" та ст.30 п.5 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про місцеве самоврядування" енергоносії, газове опалення та опалення ( сільська місцевість).

3.Надати детальну відповідь, що таке електроустановка?

4. Чи є електроустановкою лічильник електроенергії та лічильник газу?

Вимагаю надати детальну та розширену відповідь по кожному пункту Повідомлення-запиту.

Згідно ст.32 Конституції України, автор цього запиту - людина в правовому статусі людини, вигодонабувач прав громадянина Української РСР/Союзу РСР по праву народження забороняє збір, обробку та передачу персональних даних , які створено на основі анкетних даних людини.

З повагою Ірина.

Наталія Дьоміна, Міністерство енергетики України

1 Attachment

Міністерство фінансів України,

2 Attachments

05210-14/174-ЗПІ/164 Дата реєстрації: 26.02.2024

стосовно використання бюджетних коштів

Це повідомлення було надіслано з системи АСКОД

Міністерство енергетики України

1 Attachment

Добрий день