Повноваження Кропивницької міської ради

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію :
Частиною 2 статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Таким чином підприємства діють за принципом «дозволено все, що незаборонено законом», а органи влади, навпаки, - «все, що не дозволено законом, – заборонено».
Згідно ст. 16 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
Таким чином, виконавці житлово-комунальних послуг мають право при поданні розрахунків планових тарифів не дотримуватись умов, які прямо не визначені законодавством, водночас, орган місцевого самоврядування при виконанні своїх повноважень з встановлення тарифів не може посилатись на будь-які додаткові умови їх (не)здійснення, які прямо не встановлені законодавством.
Виходячи з вищевикладеного прошу надати посилання на норму Закону, яка передбачає та надає повноваження органам місцевого самоврядування щодо розгляду, перевірки, погодження, затвердження або будь-яких інших дій стосовно загальновиробничих норм питомих витрат палива та електроенергії субєктів господарювання, а також річних планів виробнцитва, транспортування, постачання теплової енергії.

З повагою,

Olga

Департамент з питань економічного розвитку, Кропивницька міська рада

1 Attachment

Доброго дня!
Ваша відповідь є нахабною спробою "формальної відписки", тому я ще раз нагадаю , що частиною 2 статті 19 Конституції України визначено, що органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та ЗАКОНАМИ України.
Частиною 1 ст. 18 Закону України "Про місцеве самоврядування" (далі - Закон) визначено, що відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що НЕ перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування ЗАКОНОМ. Також, ч. 3 ст. 24 вищезгаданого Закону передбачно, що органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і ЗАКОНАМИ України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і ЗАКОНАМИ України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції; ст. 25 передбачено, що міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими ЗАКОНАМИ до їх відання.
Порядок розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затверджений НАКАЗОМ Мінрегіонбуда 12.09.2018 № 239 ВИЗНАЧАЄ ПРОЦЕДУРУ РОЗГЛЯДУ органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів (далі - Порядок), а не надає додаткові повноваження органу місцевого самоврядування. Крім того, пп. 4 п. 3 ч. 2 Порядку передбачає додаткове надання субєктом господарювання річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води, складений на підставі фактичних та прогнозованих обсягів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з урахуванням укладених договорів та інших техніко-економічних факторів (ПРИМІРНУ форму наведено у додатку 7), форма є ПРИМІРНОЮ, та не надає Вам повноважень.
Згідно ЛИСТА МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ВІД 30.01.2009 N Н-35267-18 - У випадку суперечності норм підзаконного акта нормам закону слід застосовувати норми ЗАКОНУ, оскільки він має вищу юридичну силу, а разі існування неузгодженості між актами, які мають різну юридичну силу, ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ АКТ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ СИЛИ.ЗАКОНИ МАЮТЬ ВИЩУ ЮРИДИЧНУ СИЛУ ЩОДО ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ. Тому Ваше посилання на Порядок , який є ПІДЗАКОННИМ АКТОМ ТА НЕ НАДАЄ ВАМ ДОДАТОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, є взагалі непрофесійним та юридично абсурдним.
Також, у Порядку формування тарифів, затвердженого постановою КМУ № 869 від 10.06.2011, також відсутня вимога щодо надання погодженого органом місцевого самоврядування річного плану або норм паливно енергетичних витрат.
Доречі, Ви взагалі не надали відповідь стосовно ЗАКОННИХ підстав Ваших ВИМОГ щодо погодження органом місцевого самоврядування загальновиробничих норм паливно-енергетичних витрат субєкта господарювання -ТОБТО ЗАБУЛИ НАДАТИ ВІДПОВІДЬ ЧИ РОЗГЛЯНУЛИ ЗАПИТ НЕ ПО СУТІ І НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ?
Тоді для повного, всебічного та неупередженого розгляду цього листа я Вам рекомендую додатков звернути увагу на розділ 3 Закону України "Про звернення громадян".
Враховуючи вищевикладене, повторно прошу надати мені посилання на діючі НОРМИ ЗАКОНУ, які надають Вам повноваження , як органу місцевого самоврядуваня (згідно якої Ви вимагаєте документи у субєктів господарювання), щодо:
1- розгляду, перевірки, погодження, затвердження або будь-яких інших дій стосовно загальновиробничих норм питомих витрат палива та електроенергії субєктів господарювання,
2- розгляду, перевірки, погодження, затвердження або будь-яких інших дій стосовно річних планів виробнцитва, транспортування, постачання теплової енергії.
У разі повторної "формальної відписки", затягування процесу надання відповіді або її ненадання, розгялду по суті або не в повновному обсязі - буду вимушена звертатися до уповноважених органів відповідно до діючого законодаства.

З повагою,

Olga