ПОВТОРНИЙ 33дп17 Розрах.факт.прож.мін.11-16

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербатий Михайло Федорович, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербатий Михайло Федорович

Доброго дня!

Ще 09.02.17 я подав запит на доступ до публічної інформації №33дп17 Розрах.факт.прож.мін.11-16, розміщений за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/33d..., а саме до розрахунків фактичного прожиткового мінімуму за листопад 2016 року та документів, на підставі яких такі розрахунки виконані.
У відповідь МСП частково надало мені запитувану інформацію, але більшість її не надана, а саме:
1. Надані окремі розрахунки, виконані на підставі наборів, затверджених постановою КМУ від 14.04.2000 №656.
Однак, набори продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення, встановлені постановою КМУ від 14.04.2000 №656, втратили чинність на підставі Постанови КМУ №780 від 11.10.2016, ухваленою за участю міністра МСП Реви А.О., і з 11.11.16 чинними є нові набори продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення, встановлені постановою КМУ №780 від 11.10.2016.
Це означає, що надані мені розрахунки виконані на підставі нелегальної норми права, тобто, є службовим підробленням, яке тягне кримінальну відповідальність за українським національним правом.
2. Розрахунки суми податку на доходи фізичних осіб, включеної до розрахунків фактичного прожиткового мінімуму за листопад 2016 року, не надані.
3. Розрахунки прожиткового мінімуму в середньому на місяць на одну особу взагалі не надані.
4. Також, мене повідомлено, що мені надсилаються сканкопії 8 листів, отриманих та застосованих МСП при виконанні розрахунків фактичного прожиткового мінімуму за листопад 2016 року. Однак, на практиці надано сканкопії лише 6 листів, а саме з 4 листів Держстату надані лише 2: від 09.06.16 та від 12.12.16. Продекларовані у відповіді листи Держстату від 22.07.16 та від 29.07.16 до відповіді не додані.
5. Усі 6 отриманих МСП від відомств листів надані мені не в факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), як я просив, оскільки на них усіх відсутні штампи їх вхідної реєстрації в МСП. Це означає, що мені надані нелегальні незапитувані документи.
6. Крім того, не всі надані документи є релевантними питанню та не дають усієї інформації, застосованої МСП при виконанні розрахунків фактичного прожиткового мінімуму за листопад 2016 року. Зокрема,
6.1. Наданими МСП двома листами Мінрегіону надається інформація про тарифи на тепло-, водопостачання та водовідведення за 2015 рік та 1 квартал 2016 року, до підвищення тарифів з 01.07.16. Інформація про питому вагу різних споживачів цим міністерством взагалі не надана. Жодна релевантна інформація щодо розрахунку витрат на тепло-, водопостачання та водовідведення за листопад 2016 року не надана.
6.2. Листом НКРЕКП від 09.06.16 МСП надані тарифи на електроенергію та газопостачання, але дані про питому вагу різних споживачів надані лише за 2015 рік, тобто, лист є застарілим і нерелевантним листопаду 2016 року.
6.3. НКРЗІ листом від 06.06.16 надана інформація про тарифи на міські телефонні розмови станом на 01.06.16, також нерелевантна листопаду 2016 року.
Станом на дату подання цього запиту допущені помилки та недоліки МСП самостійно не виправлені, запитана, але ненадана інформація не дослана.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про прожитковий мінімум» ПОВТОРНО прошу надати мені запитану 09.02.17, але ненадану до сьогодні публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. ПОВНІ (безкупюрні, повноаспектні) РОЗРАХУНКИ щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за листопад 2016 року, виконані на підставі легальних правових норм.
2. Загальну кількість усіх документів, отриманих МСП від інших відомств та застосованих для РОЗРАХУНКІВ щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за листопад 2016 року.
3. Перелік усіх документів, отриманих МСП від інших відомств та застосованих для РОЗРАХУНКІВ щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за листопад 2016 року. При цьому я прошу надати таку інформацію щодо КОЖНОГО застосованого документу:
3.1. назву документу;
3.2. його вхідну реєстраційну дату та номер вхідної реєстрації в МСП;
3.3. назву відомства, від якого отриманий документ;
3.4. вихідну реєстраційну дату та номер вихідної реєстрації документу;
3.5. загальну кількість сторінок в документі.
4. Належні електронні (цифрові) факсимільні копії (фотокопії оригіналів!!!!) усіх документів, на підставі яких МСП виконані РОЗРАХУНКИ щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення на листопад 2016 року, в тому числі усіх документів, одержаних від інших відомств, З РЕКВІЗИТАМИ ЇХ ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ В МСП.
5. Належні електронні (цифрові) факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів, наданих Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України з даними про фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу, РАЗОМ ІЗ ВІДПОВІДНИМИ РОЗРАХУНКАМИ, за листопад 2016 року.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Оскільки жодний закон України не обмежує моє право на вибір форм і джерел одержання запитуваної інформації, я прошу усю інформацію (документи) з числовими даними, як створені МСП, так і отримані з інших відомств, зокрема, УСІ виконані МСП математичні розрахунки, УСІ отримані від органів статистики та інших відомств документи з числовими даними надати мені в електронному (цифровому) вигляді
а) в формі оригінальних електронних форматів, в яких виконані розрахунки та/чи отримані дані від інших відомств, повідомивши мені розширення та назви вказаних електронних форматів; та
б) в формі табличного редактора Excel, придатного для подальшої роботи з даними; та
в) в формі факсимільних копій (фотокопій з ОРИГІНАЛІВ!!!!!!!!!!!!!!) УСІХ запитаних документів.
Роз’яснюю, що
а) неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", порушення права на доступ до публічної інформації тягнуть персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.1, 2 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
б) обмеження доступу до інформації тягне персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.4 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 1 020 грн. до 1 360 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
в) систематичні порушення власних посадових обов’язків шляхом навмисного протиправного ненадання запитаної публічної інформації, неповне надання інформації, ненадання інформації запитаної форми, надання не засвідчених чи неналежно засвідчених копій запитаних документів, обмеження доступу до інформації кваліфікуються як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, тягнуть кримінальну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.364 КК України та караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) відповідно до прецедентної практики Європейського Суду з прав людини, що є ДЖЕРЕЛОМ ПРАВА для України, зокрема, у справі «Скордіно та інші проти Італії» (№1) («Scordino and others v. Italy» (№1)), скарга №36813/97, Велика Палата ЄСПЛ в рішенні від 29.03.2006 року (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72925), оцінюючи розмір присудженої заявникам національними судами моральної шкоди, серед іншого, вказала на таке:
«213. Even if the method of calculation provided for in domestic law does not correspond exactly to the criteria established by the Court, an analysis of the case-law should enable the courts of appeal to award sums that are not unreasonable in comparison with the awards made by the Court in similar cases».
Офіційного перекладу українською цього рішення Суду немає. Але враховуючи, що зазвичай українські чиновники не «петрають» англійською, наводиться відповідний витяг з наявного офіційного перекладу вказаного рішення Суду Російською Федерацією (http://docs.pravo.ru/document/view/19382...) російською як загальнозрозумілою усім українцям мовою, а саме:
«213. Даже если метод произведения расчетов, предусмотренный во внутригосударственном законодательстве, точно не соответствует установленным Европейским судом критериям, то анализ прецедентной практики Европейского суда должен предоставлять апелляционным судам возможность назначать суммы компенсаций, которые не являются необоснованными по сравнению с компенсациями, присуждаемыми Европейским судом в аналогичных случаях».
Це означає, що в усіх випадках порушень прав людини, яким є і порушення права на доступ до інформації, на національному рівні реальна моральна шкода (в тому числі і при розгляді позовів до винних посадових осіб про порушення доступу до інформації, і при вирішенні питань про притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб) обраховується в розмірах, застосовуваних в рішеннях Європейського Суду з прав людини проти держави (в даному випадку – проти держави Україна). А це – тисячі і десятки тисяч євро, в гривневому еквіваленті, за КОЖНИЙ факт порушення.

З повагою,

Михайло Щербатий

Красовська Г.А., Міністерство соціальної політики України

Щербатий Михайло

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 15180 (20170331) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com