ПОВТОРНИЙ Міністерство юстиції про скасування пільг ветеранам

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Олексій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

Метою запиту від 19 серпня 2021 року було ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ ІНШИХ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЯКІ МАЮТЬ ВИЩУ ЮРИДИЧНУ СИЛУ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551-ХII, та на підставі яких, повністю або частково, скасовані чи змінені пільги визначеним в цьому законі особам, у т.ч. із зазначенням дат і номерів державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

ДОВОЖУ ДО ВІДОМА :

1. ВІЗУАЛЬНА ФОРМА ВІДПОВІДІ у вигляді "паперової копії оригіналу електронного документа", що надійшла 26 серпня 2021 року на електронну пошту з Міністерства юстиції, НЕПРИДАТНА ДЛЯ СПРИЙМАННЯ ЇЇ ЗМІСТУ ЛЮДИНОЮ.

2. ТЕКСТ РОЗМИТИЙ ТА НЕРОЗБІРЛИВИЙ, ЧИТАЄТЬСЯ ЧАСТКОВО, ОКРЕМІ СЛОВА, РЕЧЕННЯ, ДЕЯКІ РЕКВІЗИТИ, НАЗВИ САЙТІВ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ НЕ МОЖНА ПРОЧИТАТИ, ЧЕРЕЗ ЩО НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ ЧИ ВІДПОВІДАЄ НАДАНА ІНФОРМАЦІЯ ЗАПИТУВАНІЙ.

ЗАПИТ ПОВТОРНИЙ. ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ.ОПАЛЕННЯ.

До уваги :
міністра юстиції України,
державного секретаря Міністерства юстиції,
першого заступника міністра юстиції,
заступників міністра юстиції, у т.ч. з питань державної реєстрації.

1. У Звіті Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні. Аналіз соціальних нормативів користування житлово - комунальними послугами та рекомендаціями щодо їх удосконалення" є лист №7/9 - 2679 від 15 березня 2017 року ( Додаток 8 до Звіту Проекту USAID ).

У цьому листі Мінрегіон обурюється, що у проекті Постанови КМУ ( Додаток 4 до Звіту Проекту USAID ) не визначено соціальну норму житла для громадян, які мають пільги на оплату житлово - комунальних послуг.

Відповідь Проекту USAID :
Автори звіту вважають, що в цьому немає необхідності, оскільки норми житла для громадян, які мають пільги на оплату житлово - комунальних послуг, встановлені законами України, тому змінювати законодавчі норми постановою КМУ неможливо, а повторювати – не доцільно.

2. Звертаю увагу, що навіть у статті 19 загального Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" зазначено, що виключно законами України визначаються пільги щодо оплати житлово - комунальних, транспортних послуг і послуг зв’язку та критерії їх надання.

Довожу до відома, що такі державні соціальні гарантії, які є обов’язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, вже були встановлені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551-ХII та не потребували спроби "схрещування" ветеранів з загальними пільговиками та субсідіантами.

3. В цьому законі є дуже важлива стаття 2. Законодавство про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту.

Законодавство України про статус ветеранів війни та їх соціальні гарантії складається з ЦЬОГО Закону та ІНШИХ актів законодавства України.

Права та пільги для ветеранів війни і членів їх сімей, встановлені раніше законодавством України і законодавством колишнього Союзу РСР, не можуть бути скасовані без їх рівноцінної заміни.
( Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом № 488/95-ВР )

Нормативні акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують права і пільги ветеранів війни, передбачені цим Законом, є недійсними. ( Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 488/95-ВР )

Місцеві Ради, підприємства, установи та організації мають право за рахунок власних коштів і благодійних надходжень встановлювати додаткові гарантії щодо соціального захисту ветеранів війни. ( Частина четверта статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95-ВР )

4. На будь - якому сайті органів державної влади чи органів місцевого самоврядування є інформація про надання державою пільг ветеранам війни, у т.ч. визначеним у статті 4 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551-ХII.

У той же час, на сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування відсутня інформація про :

1. Зміни на законодавчому рівні, якими скасовані або обмежені права та пільги ветеранам війни, визначені у спеціальному Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-ХII;

2. Прийняття на законодавчому рівні інших актів законодавства України, у т.ч. у відповідності до вимог частин першої, другої та третьої статті 2 цього закону.

Тому можна стверджувати, що саме на підставі Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551- ХII держава надає пільги ветеранам війни, визначеним у статті 4 цього Закону, зокрема, особам з інвалідністю внаслідок війни.

5. У СТАТТІ 13 ЗАКОНОДАВЕЦЬ СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧИВ ВИЧЕРПНІ УМОВИ НАДАННЯ ПІЛЬГ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ :

5.1. У пункті 4 встановив межі "норм, передбачених чинним законодавством", а саме ( 21 кв.метр на особу + 10.5 кв.метра на сім'ю ) при наданні 100 - процентної знижки плати за користування житлом ( квартирна плата );

5.2. У пункті 5 встановив "площу житла, на яку надається 100 - процентна знижка при розрахунках плати за опалення", а саме (21 кв.метр на особу +10.5 кв.метра на сім'ю );

5.3.У пункті 5 визначив відсоток знижки плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та ІНШИМИ послугами), а саме 100 процентів;

5.4. Спеціально доповнив статтю частиною третьою, неодноразово звертаючи увагу на нарахування особам з інвалідністю внаслідок війни при наданні пільг саме 100 - процентної знижки плати, у т.ч. за опалення;

6. Законодавець не дозволив, без внесення на законодавчому рівні змін до цього спеціального закону, застосовувати замість нього загальні закони та підзаконні акти, які не відповідaють прaвовому aкту вищої юридичної сили.

ТЕПЕР МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ МАЙЖЕ В ТЕМІ.

7. За законом, особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам надаються такі передбачені пунктами 4 і 5 частини першої статті 13 пільги щодо плати за житло та комунальні послуги :

4) 100 - процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством ( 21 кв.метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв.метра на сім'ю ); ( Пункт 4 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95 - ВР від 22.12.95, в редакції Закону № 52-IV від 04.07.2002 )

5) 100 - процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та ІНШИМИ послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.
( Абзац перший пункту 5 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2878 - IV від 08.09.2005 )

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв.метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні ( будинку ) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв.метра на сім'ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 100 - процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі ( 42 кв.метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв.метр на сім'ю ).
( Пункт 5 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95-ВР від 22.12.95, в редакції Закону № 52 - IV від 04.07.2002 )

Площа житла, на яку нараховується 100 - процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 100 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 100 - процентна відповідна знижка плати.
( Статтю 13 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 52 - IV )

8. Довожу до відома, що в Україні є проблеми з правильністю визначення знижок при розрахунках розміру плати за опалення САМЕ в межах "норм, передбачених чинним законодавством" для зазначених в цьому законі осіб, у т.ч.100 - процентної знижки для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Можливо, через те, що не всі вивчали логіку, як окремий предмет. Можливо, через те, що не всі хоч щось знають про закони формальної логіки, не кажучи, про математичну.

Можливо, не всі пам'ятають, що у школі вивчали що таке відсоток, як знаходити відсоток від числа чи число за його відсотком ( % = процент = відсоток ), та не можуть правильно це зробити.

Але немає сумніву, що для ветеранів в Україні знайдуться фахівці належного рівня, які вирішать штучно створену проблему, у т.ч. з тлумаченням терміну "100 - процентна знижка".

Звісно, в межах "норм, передбачених чинним законодавством".

Також, в зв'язку з відсутністю таких термінів у тексті закону, звісно в межах норм, "передбачених чинним законодавством" у пунктах 4 і 5 частини першої статті 13 чинного Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-ХII та без посилання на законодавчі акти, які відповідають правовому акту вищої юридичної сили по відношенню до цього спеціального закону, не беруться до уваги :

Наявність чи відсутність приладу обліку теплової енергії;
Регіон проживання;
Поверховість будинку;
Величина тарифу, встановленого уповноваженим органом або розрахованого на підставі показників приладу обліку теплової енергії, тощо.

ВСІ СПРАВЖНІ ЮРИСТИ, У Т.Ч. У МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, ЗНАЮТЬ :

Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності;
Спеціальні закони "витісняють" загальні, рішення КСУ це підтверджують;
Підзаконні акти недоречні, бо "змінювати законодавчі норми постановою КМУ неможливо, а повторювати – не доцільно";
Роз'яснення міністерств не встановлюють норм права.

9. Приклад : 100% ЗНИЖКА ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ.
Сім'я складається з 3 осіб, з яких 2 особам держава надає пільги в розмірі 100% на підставі пунктів 4 і 5 частини першої статті 13 чинного Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Опалювальна площа квартири - 52.5 м2.
Припустимо, що тариф на послугу з централізованого опалення становить 50.00 грн/м2. УВАГА.Тариф тільки для прикладу.

Якщо опалювальна площа квартири не перевищує площу житла, на яку особам з інвалідністю внаслідок війни з урахуванням членів сім'ї, які мають право на знижку плати, надається 100 - процентна знижка, то розмір плати за опалення САМЕ В МЕЖАХ НОРМ розраховується за таким алгоритмом :

1) визначається площа житла, на яку надається 100 - процентна знижка при розрахунках плати за опалення з урахуванням членів сім’ї, які мають право на знижку плати : 21 м2 + 21 м2 + 10.5 м2 = 52.5 м2, де
21 м2 – площа житла, на яку надається знижка плати на одну особу;
10.5 м2 -- додаткова площа житла, на яку надається знижка плати для сім’ї;
52.5 м2 - площа житла, на яку надається 100 - процентна знижка при розрахунках плати за опалення з урахуванням двох членів сім’ї, яким держава надає пільги у розмірі 100 %.

2) визначається розмір плати за опалення без урахування 100 - процентної знижки :
52.5 м2 х 50.00 грн/м2 = 2625.00 грн.

3) визначається розмір плати за опалення з урахуванням 100 - процентної знижки в межах норм : ( 52.5 м2 х 50.00 грн/м2 ) х 100% = 2625.00 грн.

4) визначається розмір плати за опалення, що підлягає оплаті на загальних підставах: 2625.00 грн. - 2625.00 грн. = 0 грн.

Отже, пільги на оплату опалення надаються в розмірі 2625.00 грн. на площу 52.5 м2, та повинні оплачуватися у повному обсязі за рахунок держави.

Але так думають лише ті, хто...має статус, встановлений на підставі спеціального Закону України.

Насправді, ЦЕ НЕ ТАК.

10. КИМ, НА ЯКІЙ ПІДСТАВІ, чи без перевищення повноважень, чи справді науково обгрунтовано з офіційним підтвердженням таких наукових обгрунтувань, чи без дискримінації, чи в законний спосіб, чи після правових експертиз і державної реєстрації, СКАСОВАНІ ПІЛЬГИ САМЕ В МЕЖАХ НОРМ, РОЗМІРИ ЯКИХ У ВІДСОТКАХ ВСТАНОВИЛА ДЕРЖАВА ветеранам війни, у т.ч. особам з інвалідністю внаслідок війни, БЕЗ ПОСИЛАННЯ НА ЗАКОН, який відповідає правовому акту ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ СИЛИ по відношенню до цього спеціального закону.

На підставі яких актів законодавства це стало можливо у правовій державі?

11. Можливо, як це повинно бути у правовій державі, після проведення правової експертизи, Міністерство юстиції не здійснювало державної реєстрації "інших актів" законодавства, які не відповідають правовому акту вищої юридичної сили по відношенню до цього спеціального закону.

Можливо, як це повинно бути у правовій державі, Міністерство юстиції переглянуло та вже скасувало помилкову державну реєстрацію "інших актів законодавства", які не відповідають правовому акту вищої юридичної сили по відношенню до цього спеціального закону.

Але так думають лише ті, хто...має статус, встановлений на підставі спеціального Закону України.

Та йдуть, йдуть, йдуть до судів за правдою...
ті, хто горів в танках, БМП, БТР...
ті, хто не згорів від "ГРАДІВ"...
ті, хто падав разом із збитими гелікоптерами...
ті, хто підривався на розтяжках чи мінах...
ті, хто бачив в собі уламки від 120 - ої або 152 - го...
ті, хто вижив після кулі снайпера...
ті, хто...

Тепер, Міністерство юстиції точно в темі та знає, про що думають ті, хто...

12. На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.1, 13, 19, 20 Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації", прошу надати наступну інформацію ( наступні документи ) :

1. Витяг із чинного Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551-ХII у вигляді статті 13. Пільги особам з інвалідністю внаслідок війни;

2. Витяги у вигляді статей з такими зазначеними нормами з інших актів законодавства України, які відповідають правовому акту вищої юридичної сили по відношенню до спеціального Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551-ХII, на підставі яких, повністю або частково, скасовані, скасовуються, змінені, змінюються, пільги визначеним в цьому законі особам, із зазначенням дат і номерів державної реєстрації в Міністерстві юстиції України;

3. Витяги у вигляді статей з такими зазначеними нормами з інших актів законодавства України, які приняті на підставі Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551-ХII, на підставі яких, повністю або частково, скасовані, скасовуються, змінені, змінюються, пільги визначеним в цьому законі особам, із зазначенням дат і номерів державної реєстрації в Міністерстві юстиції України;

4. Витяги у вигляді статей з такими зазначеними нормами з інших актів законодавства України, які не відповідають правовому акту вищої юридичної сили по відношенню до спеціального Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551-ХII, на підставі яких, повністю або частково скасовані, скасовуються, змінені, змінюються, пільги визначеним в цьому законі особам, із зазначенням дат і номерів державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Нагадаю, предметом суспільного інтересу є інформація, яка :

забезпечує реалізацію конституційних праві і свобод;

свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману.

З повагою, Олексій. 16.09.2021.

Копилова О.М., Міністерство юстиції України

3 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]