Повторний запит про результати і плани роботи Представництва Президента України в АРК

Доброго дня!

У зв’язку з ненаданням відповіді розпорядником інформації на запит та на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, повторно прошу надати наступну інформацію (наступні документи): звіт за перший квартал 2018 року про роботу працівників Представництва Президента України в АРК, які знаходяться у місті Києві; напрацювання та конкретні пропозиції Представництва Президента України в АРК щодо законодавства про корінні народи України, внесення змін до десятого розділу Конституції України та законопроекту № 8297 “Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо удосконалення окремих положень”; план роботи Представництва Президента України в АРК на другий квартал 2018 року.

З повагою,

Асан Алієв

Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформаці, Офіс Президента України

1 Attachment

Øàíîâíèé ïàíå À볺â!

Äîäàòîê äî çàïèòó ¹1399 áóäå Âàì íàä³ñëàíî òðüîìà ôàéëàìè ó çâ’ÿçêó ç
âåëèêèì îáñÿãîì:

×àñòèíà 1, ñòîð³íêè 1 - 20

×àñòèíà 2, ñòîð³íêè 21 - 39

×àñòèíà 3, ñòîð³íêè 40 - 59

 

Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформаці, Офіс Президента України

1 Attachment

Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформаці, Офіс Президента України

1 Attachment

Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформаці, Офіс Президента України

1 Attachment