Повторний запит щодо ІПН

Доброго дня!

Отримавши лист Державної податкової служби України № 929 /ЗПІ/99-00-12-04-02-10 від 23.04.2024 я був шокований(шокована) введенням мене в оману.
Жодної відповіді на питання які стосуються діяльності Державної податкової служби, що були надані моїм листом від 18.04.2024 року, Державна податкова служба України не надала. Моїм листом було зазначено лише два питання які стосуються діяльності Державної податкової служби, зокрема:
1) Надати належним чином завірену копію Закону України, яким встановлено ставати на облік у контролюючих органах і отримувати «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» людям, які не займаються підприємницькою діяльністю, не є «Платниками податків», а є школярами, студентами, найманими працівниками, безробітними або домогосподарками але зобов’язані сьогодні ставати на облік, отримувати індивідуальний податковий номер (ІПН) та вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів як це вказано ст.16 Податкового кодексу України? (якщо такого закону немає, прошу надати однозначну відповідь, що такого закону немає)
Закон забороняє Державній податковій службі України вводити в оману, надавати неточну інформацію. Мене не цікавлять вимоги Податкового Кодексу України, що згідно пункту 63.5 статті 63 Податкового кодексу України всі фізичні особи - платники податків реєструються в контролюючих органах, що згідно з пунктом 70.5 статті 70 Податкового Кодексу фізична особа - платник податків незалежно від віку, зобов’язана подати контролюючому органу Облікову картку фізичної особи - платника податків за формою №1ДР, яка водночас є заявою для реєстрації в Державному реєстрі – це відома інформація, яка мене не цікавить, яку я не запитувала(запитував).
Мене цікавить яким законом України школярам, студентам, найманим працівникам, безробітним, військовослужбовцям, державним службовцям або домогосподаркам, які не є фізичними особами-підприємцями, платниками податків та податковими агентами і не мають наміру вести господарську діяльність, встановлено ставати на облік і подавати форму №1ДР до Державної податкової служби України. Відповіді на це питання не отримано!
На друге питання:
2) Надати належним чином завірену копію Закону України, яким встановлено при взятті на персонально-первинний та персональний військовий облік, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487, школярам, студентам, найманим працівникам, безробітним або домогосподаркам надавати Реєстраційний номер облікової картки платника податків? (якщо такого закону немає, просимо надати однозначну відповідь, що такого закону немає)
Відповіді не отримано!
Враховуючи вищезазначене вимагаю дотримуватися Конституції і законів України, надати документи, що були створені в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, або надати вичерпну інформацію, у відповідності до ЗУ «Про доступ до публічної інформації», що таких документів не існує.
Змушений (Змушена) попередити, що затягуванням надання релевантної відповіді Ви свідомо перешкоджаєте мені звернутися до суду для припинення повалення конституційного ладу в Україні.
«Виключно законами України визначаються: 1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина» встановлено ст.92 Конституції України. Не постановами, не указами, а ЗАКОНАМИ.
Якщо Закону України, яким встановлено подавати форму №1ДР до Державної податкової служби України школярам, студентам, найманим працівникам, безробітним, військовослужбовцям, державним службовцям або домогосподаркам, які не є фізичними особами-підприємцями, платниками податків та податковими агентами не існує, тоді пункт 2 Додатку 3 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» є незаконним.
Ненадання запитуваних документів і ненадання інформації, що таких документів не існує наносить мені моральної і матеріальної шкоди, змушує витрачати вартісний робочий час на ведення безглуздої переписки, наносить шкоди республіці Україна від неконституційної діяльності органів влади. Державною податковою службою України приховується інформація про повалення конституційного ладу в Україні.
Вдруге вимагаю надати вичерпну відповідь на всі вищезазначені питання які я вже надавав (надавала) листом від 18.04.2024 року.
У випадку чергової відписки та спроби введення в оману, я буду змушена (змушений) звертатися до відповідних органів про повалення конституційного ладу в Україні і приховування цього факту посадовими особами Державної податкової служби України, всіма виконавцями і підписантом які готували та надавали відповідь на мій запит.
Чергова відписка на мій запит, ненадання запитуваних документів і ненадання однозначної інформації, що таких документів не існує буде розцінюватися як умисне перешкоджання у доступі до інформації про повалення конституційного ладу в Україні, як «Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів» (ст.366 ККУ), як «Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам…» (ст.367 ККУ).
Стаття 40 Конституції України встановила: «Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк».
Згідно п.3), п.4) ч.4 ст.21 ЗУ «Про інформацію»: «4. До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості: …
4) про факти порушення прав і свобод людини…
5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб».
Надання відповіді на таке звернення встановлено у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту згідно ст.20 цього закону.

З повагою,

Станіслав

answer, Державна податкова служба України

1 Attachment

 

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

 

Електронна адреса: [email address], з якої надійшов Вам лист з ДПС,

не є зворотнім зв’язком, тому звернення та запити на інформацію на
зазначену електронну адресу не приймаються, оскільки вказана електронна
адреса використовується виключно для відправлення вихідної кореспонденції
за зверненнями громадян та запитів на інформацію.

 

Звернення громадян необхідно надсилати на електронну адресу:
[1][email address],

 

запити на отримання публічної інформації – на електронну адресу:
[2][Державна податкова служба України request email].

 

Зазначена інформація розміщена на вебпорталі ДПС у розділі «Контакти» →

«Контакти для подання усних та електронних звернень громадян»
([3]https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...)
та «Контакти для подання запитів на отримання публічної інформації»
([4]https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...).

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[Державна податкова служба України request email]
3. https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...
4. https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...

Державна податкова служба України

2 Attachments

Доброго дня!
Надсилається відповідь на Ваш запит про інформацію
З повагою
Дмитро Лановий