Повторно Перелік програм та проектів , що були реалізовані або реалізовуються

Олександр Андрєєв

Доброго дня!

Враховуючи положення частини 1 статті 1 , частини 4 статті 9 , частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України у взаємозв’язку з положенням частини 5 статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,та ,враховуючи,що запитувана інформація є суспільно значимою, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1.Перелік програм , що були реалізовані або реалізовуються спільно з місцевими громадськими організаціями за період з 2014 року по теперішній час та надати копії програм.
2.Перелік програм , що були реалізовані або реалізовуються спільно з міжнародними та національними інституціями та громадськими організаціями за період з 2014 року по теперішній час та надати копії програм.
3.. Перелік проектів, що були реалізовані або реалізовуються за підтримки міжнародних та національних інституцій, із вказанням назв донорських організацій,термінів реалізації проектів, сум грантових коштів (з розрахунку донорська допомога та у випадку наявності ,місцевий внесок) перелік партнерів по реалізації (якщо такі були ,то окремо – вартість послуг партнерів) за період з 2014 року по теперішній час, та надати копії грантових угод та проектних заявок за проектами , що були реалізовані або реалізовуються.(стосовно віднесення чи не віднесення витребуваних копій до службової інформації див. статтю за посиланням https://irrp.org.ua/rvnenska-mska-rada-v... )

З метою економії бюджетних коштів ,прошу відповідь поштою не надсилати, відповідь на запит та відскановані копії запитуваних документів прошу викласти на сайті https://dostup.pravda.com.ua .

З повагою, Андрєєв Олександр Вікторович ,керівник ГО «КЦПІКД «Колохорт»,ЄДРПОУ 38817298 , +380509388236

Кремінська_районна_рада, Кремінська районна рада

3 Attachments

Шановний Олександре Вікторовичу !

Кремінська районна рада Луганської області на Ваш запит на доступ до публічної інформації від 08.02.2017 року щодо надання інформації стосовно районних програм, та реалізації проектів надає інформацію, яка перебуває у володінні районної ради.

Додаток: інформація про проекти, що реалізуються на території району, районні програми на певний період – всього 930 аркушів.

____________________________
З повагою Кремінська районна рада
[Кремінська районна рада request email]

http://rajrada-krem-lg.ucoz.ua

показати цитоване

Олександр Андрєєв

Доброго дня!

Враховуючи що інформація , надана у відповіді на запит від 08.02.2017 р. є неповною, на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,та ,враховуючи,що запитувана інформація є суспільно значимою, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Надати копії грантових угод та проектних заявок за проектами , що були реалізовані або реалізовуються за підтримки міжнародних та національних інституцій, за період з 2014 року по теперішній час( пункт 3 запиту від 08.02.2017 р.),згідно переліку ,наведеному в файлі «Перел_к проект_в м_н_проект_в.xls» ,(стосовно віднесення чи не віднесення витребуваних копій до службової інформації див. статтю за посиланням https://irrp.org.ua/rvnenska-mska-rada-v... )

З метою економії бюджетних коштів ,прошу відповідь поштою не надсилати,відповідь на запит та відскановані копії запитуваних документів прошу викласти на сайті https://dostup.pravda.com.ua .

З повагою, Андрєєв Олександр Вікторович ,керівник РГО «Кремінський центр правової інформації,консультації та допомоги «КОЛОХОРТ»,ЄДРПОУ 38817298 , +380509388236

Кремінська_районна_рада, Кремінська районна рада

4 Attachments

Шановний Олександре Вікторовичу !
Кремінська районна рада на Ваш запит щодо надання копій угод за проектами, що були реалізовані за підтримки міжнародних та національних інституцій за період з 2014 року по теперішній час надає Вам від скановані копії Угод, які перебувають в розпорядженні районної ради.
Стосовно інших реалізованих проектів, стороною таких угод виступали територіальні громади/громадські організації. З метою надання запитуваної Вами інформації районною радою направлено листи до органів місцевого самоврядування, які представляють інтереси територіальних громад, що є кінцевим беніфеціаром.
Додаток: копія листа до органів місцевого самоврядування, відскановані копії Угод - всього 18 аркушів

____________________________
З повагою Кремінська районна рада
[Кремінська районна рада request email]

http://rajrada-krem-lg.ucoz.ua

показати цитоване

Олександр Андрєєв

Доброго дня!

У запиті від 08.02.2017 р. запитувались не тільки копії грантових угод ,але й копії проектних заявок за проектами , що були реалізовані або реалізовуються за підтримки міжнародних та національних інституцій, за період з 2014 року по теперішній час( пункт 3 запиту від 08.02.2017 р.),згідно переліку ,наведеному в файлі «Перел_к проект_в м_н_проект_в.xls»
Прошу надати запитувану інформацію (запитувані документи) з урахуванням відповіді на запит від 27.02.2017 р №01.01-39/37.

З метою економії бюджетних коштів ,прошу відповідь поштою не надсилати,відповідь на запит та відскановані копії запитуваних документів прошу викласти на сайті https://dostup.pravda.com.ua .

З повагою,
Андрєєв Олександр Вікторович ,
керівник РГО «Кремінський центр правової інформації,консультації та допомоги «КОЛОХОРТ»,
ЄДРПОУ 38817298 ,
+380509388236

Кремінська_районна_рада, Кремінська районна рада

1 Attachment

Шановний Олександре Вікторовичу !
Кремінська районна рада на Ваш запит щодо копій проектних заявок за проектами повідомляємо, що проектні заявки, зазвичай, заповнюються заявниками - розробниками проектів он-лайн. Проектна заявка не є додатком до Договорів чи Угод, не є складовою проектної чи кошторисної документації.
Отже ні у балансоутримувача, ні у власника майна запитувані Вами документи, а саме: проектні заявки за проектами, не зберігаються

____________________________
З повагою Кремінська районна рада
[Кремінська районна рада request email]

http://rajrada-krem-lg.ucoz.ua

показати цитоване

Олександр Андрєєв залишив коментар ()

Відповідно до частини 1 статті 1 Бюджетного кодексу України (БК України):
– “бюджетні кошти (кошти бюджету) – належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету” (див. п. 11),
– надходження бюджету – доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред\’явлення цінних паперів (див. п .37);
– доходи бюджету – податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, власні надходження бюджетних установ) (див. п. 23);
– бюджетні установи – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими (див. п. 12);
– власні надходження бюджетних установ – кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг (включаючи плату за надання адміністративних послуг), виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності (див. п .15).
Крім того, частина 4 статті 9 БК України до доходів бюджету відносить трансферти, тобто “кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі”.
Відповідно до частини 4 статті 13 БК України благодійні внески, гранти та дарунки включаються до сеціального фонду бюджету.
Згідно «Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами», затверджений постановою КМУ від 04.08.2000 р. № 1222 ,"Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів" , затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44, "Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі"; "Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами"; "Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету";"Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету", затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 ,ці операції повинні бути відображені у бухгалтерському обліку виконання бюджету.
Окрім цього ,документальне оформлення засобів в операціях по їх будівництву, виготовленню, придбанню, ввeденню в експлуатацію, підтримці в pобочому стані, поліпшенню і вибyттю основних засобів оформляються пiдприємствами первинними документами, які мiстять:01) назву первинного документа, яка xарактеризує оформлену господарську операцію;02) дата складання;03) назва підприємства, від iмені якого складений документ;04) зміст, кількісні і вартісні показники об'єму господарської операції;05) назва об'єктузасобів, йoго інвентарний номер, дата пoчатку і місце eксплуатації, термін корисного використання;
06) технічна характеристика (плoща, об'єм, ємкість, потужність і iн.) і вартість об'єктy засобів, його пeреоцінка, ремонт, поліпшення і амортизація;
07) посади осіб, які здійснювали гoсподарську операцію і oформлення первинних документів з їx підписами;08)перелік технічної документації, що пeредається (приймається) разом з oб'єктом засобів;09) походження коштів (власні, цiльові), використаних для придбання, будiвництва і поліпшення , і про безкоштовно отримані;10) особисті підписи або iнші дані, що дозволяють iдентифікувати осіб, які брали yчасть в господарській операції.
Таким чином ,враховуючи ,що певна частка проектів ,які виконуються/виконувались спільно з о.м.с.,стосується поліпшення державного/комунального майна,проектна заявка та угода є одними з первинних документів,які необхідні для відображення у обліку.
Таким чином,посилання розпорядника,що відповідні документи( проектні заявки та уголи) відсутні,є порушенням в плані З.У."Про доступ до публічної інформації",а у випадку дійсної відсутності-порушенням бюджетного законодавства.