Право на інформацію

Микола Михайлович Кісіль людина в правовому статусі Людина

Микола Михайлович Кісіль
людина в правовому статусі Людина

ФОНД ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ
вул. Генерала Алмазова, 18/9
м. Київ, 01133

Вих. № ДМ/0905/2024
від 09.05.2024 р.

Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання
її правосуб'єктності. (стаття 16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права)
Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду;
це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку
інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно,
письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи
іншими способами на свій вибір. (стаття 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права)

Увідомлення – Волевиявлення реалізації невідчужуваного та непорушного права Людини на інформацію

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. (ст. 21 Конституції України)
Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. (ст. 23 Конституції України)
Статтею 34-ю Конституції України, гарантовано право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, та право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Враховуючи ст.ст. 1, 3, 8, 21, 23, 34, Конституції України та Конвенцію Ради Європи «Про доступ до офіційних документів», в статті 2-й якої зазначено, що «Кожна Сторона гарантує право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів»,
зобов’язую надати достовірну інформацію з наступних питань:

1. Завірену належним порядком копію «Акту прийому-передачі з балансу на баланс загальнодержавної власності народу, а саме: землі, її надр, території та нерухомого майна, житлового фонду, майна торгових, комунальних та інших підприємств, в тому числі енергосистем, електростанцій, газотрубопроводів, водопроводів від суб’єкта права СРСР/УРСР (Союз РСР/Українська РСР) до суб’єкту права республіка Україна.
2. Завірену належним порядком копію «Акту розмежування території республіки Україна з суміжними державами».
3. Завірену належним порядком копію «Акту розмежування території УРСР з суміжними державами».

Повідомити про отримання інформаційного запиту.
Надати відповідь у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів запиту, з обов’язковим посиланням на зазначені в запиті рахунки, належним порядком оформлену та завірену відповідальною особою, з зазначенням посади відповідальної особи і повною розшифровкою прізвища ім’я по батькові.
Якщо ви не володієте запитуваною інформацією в цілому або в якійсь частині запиту, то переадресуйте запит до належного розпорядника інформації, якого ви зобов’язані знати.

Категорично забороняю застосовувати до Миколи Михайловича Кісіль презумпції та фікції.
Категорично забороняю збирати, зберігати, поновлювати, використовувати, поширювати, передавати третім особам відомості про Миколу Михайловича Кісіль, а також дані ПЕРСОНИ (фікції), створеної на його Родове ім’я, включаючи транскордонну передачу.

Зобов’язую, з теперішнього часу і в майбутньому, звертатися до автора так і тільки так: Микола Михайлович Кісіль.

З повагою
Микола Михайлович Кісіль
людина в правовому статусі Людина

Антон Володимирович КАРПЕНКО, Фонд державного майна України

1 Attachment

--

З повагою

 

Заступник начальника відділу обліку та управління державним майном 
Управління з питань розпорядження державним майном
Департаменту оренди та розпорядження державним майном
Фонду державного майна
України                                                                    
 
Карпенко Антон Володимирович
роб. тел. 200 34 53