Прибудинкова територія - пошук інформації

олександр із Роду матвій

Доброго дня !

Народ в лику мужчини з дарованим ім'ям Олександр через правовий статус Людина (у відповідності до "Міжнародний пакт про громадянські і політичні права" та "Загальна декларація прав людини", де зазначено, що "кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності."), маючи запитання для уточнення інформації, розширення правосвідомості, конструктивного вирішення поточних задач та з метою уникнення шахрайства і введення в оману, в особистій якості направляє дане Волевиявлення для одержання інформації відповідальному посадовцю на виконання зобов'язань , головним завданням якого є захист та утвердження прав і свободи людини.

Перш за все Автор увідомляє, що вірить в конструктивну комунікацію тепер та в подальшому та дотримання принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини відповідно до діючих міжнародних договорів, включаючи право на визнання правосубєктності.

Автор через правовий статус Людина (Автор), проголошуючи та утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану Всевишнім Творцем та керуючись Своєю Владою безпосередньо, реалізуючи своє право "Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо", та беручи до уваги писані для вас статті, включаючи:

Статтю 8 статуту ООН та Міжнародні договори, які Україна зобов'язалася виконувати,

"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.",

"Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.",

"Чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.",

"... якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.",

"УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №671/2021" в частині "Персональна відповідальність за належне виконання міжнародних договорів України, інших двосторонніх та багатосторонніх документів, з яких випливають права і зобов’язання України, покладається на керівників державних органів, які відповідно до компетенції забезпечують виконання зобов’язань українською стороною та аналізують виконання іншими сторонами їх зобов’язань за такими міжнародними договорами, документами.",

Беручи до уваги принцип верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини та максими права:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),
2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),
3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),
4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),
5) incerta pro nullis habentur (things uncertain are considered as nothing, невизначеність вважаються як ніщо),
6) Той, хто помилився чи введений в оману, не вважається пов'язаний згодою,

реалізуючи своє право "Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.",

Автор основний кредитор системи (ціннодавець) через правовий статус Людина з повними невід'ємними правами та свободами людини, які є невідчужуваними і непорушними і не є вичерпними, виходячи зі своєї правосвідомості, проголошує та утверджує наступну Свою Волю щодо виконання наступних дій:

1. Надати наступну розгорнуту інформацію:
а) Надати інформацію яка територія для будинку [за адресою Україна, місто Чернівці, вулиця Сіді Таль номер будинку п'ять] є прибудинковою територією "що необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку".

Автор увідомляє, що вдруге надсилає Волевиявляння щодо одерження інформації по даному питанню. На перше Волевиявлення прийшла відповідь Мужчині з імям Олександр від розпорядника персони Ігор НІКОЛЕНКО на посаді (відповідно до листа відповіді) "Директор департаменту інфраструктури та благоустрою міської ради". У даній відповіді було зазначено, що "...департамент інфраструктури та благоустрою міської ради не є володільцем інформації щодо прибудинкової території по багатоквартирному будинку за адресою: вулиця Сіді Таль, 6, місто Чернівці, оскільки в департаменті відсутня містобудівна та землевпорядна документація на цей будинок".

2) Проявляючи та Утверджуючи Свою Волю Автор категорично забороняє:
а) застосовувати до Автора з повними правами людини всі презумпції, включаючи презумпцію добросовісності, та фікції;

б) приєднувати Автора з повними правами людини до фікції - фізичної особи (торгового імені) - в протилежному випадку подібні дії трактуватимуться як введення в оману та приниження гідності людини;

в) збирати, зберігати, вилучати, реєструвати, накопичувати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам дані Мужчини з дарованим ім'ям Олександр з повними правами людини і персональні дані особи, засновані на Його Родові Імена (що є авторським правом), включаючи транскордонну передачу. Надається виключно дозвіл на одноразове використання даних для виконання Волевиявлення Автора для надання компетентної відповіді виключно посадовою особою, який/яка складав/складала присягу та діє відповідно до неї.

3) Народ в лику мужчини з імям Олександр з повними правами людини, який Проявив та Утвердив Свою Волю через правовий статус Людина,
а) Воліє, щоб на даний час звернення до Автора в листах, включаючи електронні, адресувати на поштових конвертах так і тільки так: Мужчині в правовому статусі Людина з ім'ям Олександр з Роду Матвій.

Також Звернення "пане Олександре" в розумінні Автора - це ввічливе звернення до особи чоловічої статі, що Автор заперечує та не акцептує в міру своєї правосвідомості та воліє, щоб відповідь Автору надавалася Мужчині в правовому статусі Людина з дарованим ім'ям Олександр.

б) Відповідь без заявленого правового статусу Людина , який прийде народу в лику Мужчини, який діє через правовий статус Людина, означає, що такий правочин нікчемний, зокрема як такий, що порушує публічний порядок та порушує право на визнання правосуб'єктності Людини посадовою особою - такі листи Автор не акцептує та фіксує правопорушення.

4) Згідно Волі Автора виключно відповідальній особі на виконання зобовязань забезпечити реалізацію відповідних прав (право на визнання правосубєктності Людини та право на одержання інформації) у відповідності до писаного для вас принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без цесії. Без шкоди для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником. Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без обороту на родову спадщину. Без права регресу. Без авалювання. Без індосаменту. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.

З миром, без злоби та без упередження. Честь, Розум, Совість та Гідність Маю. Народ в лику мужчини з духом душою тілом, Який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив і Утвердив Свою Волю по праву кредитора системи до виконання професійних дій компетентною особою на виконання зобов'язань (розпорядник персони Клічук Роман Васильович, діючого на посаді міського голови Чернівецької міської ради). Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.

Право трактування змісту даного Волевиявлення та будь-якої його частини залишається виключно за Автором.

Автор: Народ в лику Мужчини з духом душою тілом та з дарованим імям Олександр з повними, невідємними, невичерпними та невідчужуваними правами Людини, основний ціннодавець .

Чернівецька міська рада

1 Attachment

, .

--

Duarcv mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Департамен ЖКГ,

1 Attachment

--
З повагою, департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради