Прийняття до громадянства

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Фарояхін, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Я, Фарохіян Атабак, 21 березня 1983 року народження, громадянин Республіки Іран. Проживаю на території України з 2005 року з моменту , коли я вступив до Міжрегіональної академії управління та права. У 2011 році , я одружився з громадянкою України Істратовою Олесею Вікторівною Серія І-БК 231270. Після 2 років шлюбу , 08 травня 2014 року, я отримав посвідку на постійне проживання № ІН035909, орган що видав 8001. У 2016 році , я розлучився з дружиною свідоцтво про розірвання шлюбу серія І-БК № 180635.
17.09. 2019 року після п'яти років безперервного проживання на території України, по посвідці на постійне проживання , я подав документи до Шевченківського районного управління ДМС на отримання громадянтсва України по ст.9. Надайте, будь ласка , відповідь на якому етапі знаходиться моя справа.

З повагою,

Фарояхін

Н.В. Рябова , Державна міграційна служба України

2023-06-13 14:41, Фарояхін написав:

показати цитоване

Статтею 16 Закону України «Про захист персональних даних» встановлено
порядок доступу до персональних даних.
Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо
доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю персональних
даних.
У запиті зазначаються:
1) прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і
реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для
фізичної особи - заявника);
2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит,
посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит;
підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної
особи (для юридичної особи - заявника);
3) прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу
ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит,
чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;
5) перелік персональних даних, що запитуються;
6) мета та/або правові підстави для запиту.
Отже, запитувана Вами інформація щодо громадянства України, підпадає під
поняття «персональні дані» та є конфіденційною.
Ураховуючи вищевикладене, надання запитуваної Вами інформації передбачає
обробку персональних даних та надання інформації, яка містить
персональні дані за оформленим, відповідно до вимог статті 16 Закону
України «Про захист персональних даних» запитом.

--
Наталія Володимирівна Рябова
головний спеціаліст відділу з питань дотримання гендерної рівності та
опрацювання звернень громадян, інформаційних запитів

Н.В. Рябова , Державна міграційна служба України

2023-06-13 14:41, Фарояхін написав:

показати цитоване

Разом з тим, згідно зі статтею 1 Закону України «Про звернення громадян»
громадяни України мають право звернутися до органів державної влади,
місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації,
посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із
зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної
діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх
соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів
та скаргою про їх порушення.
Так, відповідно до частини шостої статті 5 Закону України «Про звернення
громадян» письмове звернення надсилається поштою або передається
громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через
уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до
законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з
використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне
звернення). Отже, електронне звернення є різновидом письмового
звернення.
Водночас звертаємо Вашу увагу на те, що згідно з частиною сьомою статті
5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено
прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено
суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги,
прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником
(заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має
бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути
надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.
Застосування електронного цифрового підпису при надісланні електронного
звернення не вимагається.
З урахуванням викладеного підпис громадянина в електронному зверненні
може бути відсканованим, сфотографованим тощо. Також опрацьовуються
електронні звернення громадян, підписані з застосуванням електронного
цифрового підпису.
Доброго дня! Для того, щоб ми могли вам допомогти ви маєте надіслати
ПІДПИСАНЕ звернення із зазначанням адреси. Напишіть на папері,
сфотографуйте та надішліть на [Державна міграційна служба України request email] Згідно
законодавства ми не маємо права розглядати не підписані звернення. Також
можете скористатися сервісом https://dmsu.gov.ua/services/hotline.html.
--
Наталія Володимирівна Рябова
головний спеціаліст відділу з питань дотримання гендерної рівності та
опрацювання звернень громадян, інформаційних запитів