Прийняття до громадянства України

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Олеся, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Я, Шляпіна Олеся Вікторівна, 06 жовтня 1978 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2876813960, посвідка на постійне проживання тип РА код держави UKR № посвідки ІН159125, дата видачі 22 березня 2018 року, орган, що видав 8001, місце проживання зареєстровано за адресою:м Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Крюківщина, вул. Жулянська, буд. 1-Г, кв.66.
Я подавала документи на отримання громадянтсва України.
Прошу надати іноформацію на якому етапі перебуває моя справа щодо набуття громадянства України?
З повагою,
Олеся

Н.В. Рябова , Державна міграційна служба України

2023-06-13 10:38, Олеся написав:

показати цитоване

Рішенням Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року
№ 2-рп/2012 роз’яснено, що перелік даних про особу, які
визнаються як конфіденційна інформація, не є вичерпним.
Відповідно до положень статті 21 Закону України «Про інформацію»
інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова
інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація,
доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів
владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за
бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно
до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Водночас, відповідно до статті 2 Закону України «Про захист персональних
даних» персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну
особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Частиною першою статті 24 Закону України «Про захист персональних даних»
визначено, що володільці, розпорядники персональних даних та треті особи
зобов’язані забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або
знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи
доступу до персональних даних.
Статтею 16 Закону України «Про захист персональних даних» встановлено
порядок доступу до персональних даних.
Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо
доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю персональних
даних.
У запиті зазначаються:
1) прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і
реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для
фізичної особи - заявника);
2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит,
посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит;
підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної
особи (для юридичної особи - заявника);
3) прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу
ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит,
чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;
5) перелік персональних даних, що запитуються;
6) мета та/або правові підстави для запиту.
Отже, запитувана Вами інформація щодо громадянства України, підпадає під
поняття «персональні дані» та є конфіденційною.
Ураховуючи вищевикладене, надання запитуваної Вами інформації передбачає
обробку персональних даних та надання інформації, яка містить
персональні дані за оформленим, відповідно до вимог статті 16 Закону
України «Про захист персональних даних» запитом.

--
Наталія Володимирівна Рябова
головний спеціаліст відділу з питань дотримання гендерної рівності та
опрацювання звернень громадян, інформаційних запитів